Par līdzīgiem atslēgvārdiem reklāmu kopās

Jūsu reklāmas var tikt rādītas, kad kāds no jūsu atslēgvārdiem atbilst kādas personas meklēšanas vienumam Google tīklā vai meklēšanas partneru vietnēs. Taču var gadīties, ka meklēšanas vienumam atbilst vairāki atslēgvārdi, kas atrodas dažādās reklāmu kopās. Piemēram, divās vai vairāk reklāmu kopās atrodas vienādi atslēgvārdi. Pastāv arī iespēja, ka vienā reklāmu kopā atrodas līdzīgi atslēgvārdi, piemēram, santehniķu kursi un santehniķu mācību kursi, kas abi varētu atbilst meklēšanas vienumam īpaši santehniķu mācību kursi

Šajā rakstā ir izskaidrots, kas notiek, ja vienam meklēšanas vienumam varētu atbilst līdzīgi atslēgvārdi, kuri atrodas dažādās reklāmu kopās. Varat arī uzzināt vairāk par to, kas notiek, ja ir līdzīgi atslēgvārdi, kuri atrodas vienā reklāmu kopā.

Piezīme

Ja ir vairāki atslēgvārdi, kas varētu atbilst meklēšanas vienumam, visticamāk, jūsu izmaksas nepalielināsies. To, kurš atslēgvārds tiks izmantots, izvēloties reklāmu izsolei, nosaka tālāk aprakstītās preferences. Tiklīdz reklāma tiek iekļauta izsolē, tā tiek salīdzināta ar citu reklāmdevēju reklāmām, un jūsu maksa par klikšķi ir minimālā summa, kas ir nepieciešama, lai saglabātu jūsu reklāmas pozīciju un reklāmas formātus, kuri tiek rādīti kopā ar reklāmu, piemēram, vietņu saites.

Kā tiek atlasīts atslēgvārds 

Ja meklēšanas vienumam varētu atbilst līdzīgi atslēgvārdi, kas atrodas dažādās reklāmu kopās, tiek izmantotas tālāk minētās preferences, lai noteiktu, kurš atslēgvārds tiks izmantots, izvēloties reklāmu izsolei. Šīs ir tās pašas preferences, kas tiek izmantotas atslēgvārda atlasīšanai, ja līdzīgie atslēgvārdi atrodas vienā reklāmu kopā, taču ņemiet vērā, ka dažādu reklāmu kopu gadījumā process ir daudz sarežģītāks. Tā notiek tādēļ, ka dažādās reklāmu kopās var būt dažādas reklāmas, galvenās lapas un kampaņu iestatījumi. Visas šīs atšķirības klientiem var sniegt dažādu pieredzi, turklāt līdzīgiem atslēgvārdiem dažādās reklāmu kopās var noteikt atšķirīgus kvalitātes rādītājus. Tas ietekmēs preferenču lietošanu.

Tālāk ir minēta aptuvena preferenču secība.

 1. Atslēgvārds, kas ir identisks meklēšanas vienumam

  Ja kāds atslēgvārds ir identisks meklēšanas vienumam, neatkarīgi no reklāmu kopas reklāmas rādīšanas aktivizēšanai tiks izvēlēts šis atslēgvārds.

  Piemērs

  Pieņemsim, ka meklēšanas vienums ir santehniķu kursi. Ja vienā jūsu reklāmu kopā ir plašās atbilstības atslēgvārds santehniķu kursi, bet citā reklāmu kopā ir frāzes atbilstības atslēgvārds santehniķis, tiks izvēlēts plašās atbilstības atslēgvārds, jo tas ir identisks meklēšanas vienumam.
 2. Precīzās atbilstības atslēgvārds, ja atslēgvārdi ir vienādi

  Ja jums ir vairākas reklāmu kopas ar vienādiem atslēgvārdiem, reklāmas rādīšanas aktivizēšanai tiks izvēlēts precīzās atbilstības atslēgvārds.

  Piemērs

  Pieņemsim, ka meklēšanas vienums ir vietējais santehniķis. Ja vienā jūsu reklāmu kopā ir plašās atbilstības atslēgvārds vietējais santehniķis, bet citā reklāmu kopā ir precīzās atbilstības atslēgvārds vietējais santehniķis, tiks izvēlēts precīzās atbilstības atslēgvārds.
 3. Atslēgvārds ar augstāko reklāmas rangu

  Ja vairākās reklāmu kopās ir meklēšanas vienumam atbilstoši atslēgvārdi, reklāmas rādīšanas aktivizēšanai tiks izvēlēts atslēgvārds ar augstāko reklāmas rangu.

  Piemērs

  Pieņemsim, ka lietotājs meklē vienumu santehniķu mācību kursi un jūsu reklāmu kopās ir iekļauti atslēgvārdi santehniķu kursi un santehniķu sertifikācijas kursi.
  Atslēgvārds Reklāmas rangs
  santehniķu kursi 1,5
  santehniķu sertifikācijas kursi 1

  Šajā piemērā tiks izvēlēts vienums santehniķu kursi, jo tā reklāmas rangs ir augstāks.

  Piezīme

  Retos gadījumos atslēgvārds ar augstāko reklāmas rangu var šķist mazāk atbilstošs noteiktam meklēšanas vienumam, salīdzinot ar citiem piemērotiem atslēgvārdiem. Tas notiek ļoti reti, jo lielāka atbilstība parasti ir saistīta ar augstāku reklāmas rangu. Mēģiniet izpildīt meklēšanas vienumu pārskatu, lai noskaidrotu, kuros gadījumos mazāk atbilstoši atslēgvārdi ir aktivizējuši jūsu reklāmas rādīšanu. Pēc tam pievienojiet attiecīgo meklēšanas vienumu kā ierobežojošo atslēgvārdu tai reklāmu kopai, kurā ir ietverts mazāk atbilstošais atslēgvārds.

Preferenču izņēmumi

Ir daži gadījumi, kad var piemērot izņēmumus un iepriekš minētās preferences var netikt lietotas.

Kampaņas budžets ir ierobežots

Jūsu kampaņas dienas budžets var ietekmēt iepriekš minēto preferenču lietošanu. Ja atslēgvārds ir iekļauts kampaņā ar ierobežotu budžetu (tas nozīmē, ka kampaņas budžets nav pietiekami liels, lai uzkrātu visu iespējamo datplūsmu), tas ne vienmēr varēs aktivizēt reklāmas rādīšanu pat tad, ja tas būs piemērots. Tādējādi sistēma neļauj būtiski pārsniegt kampaņas dienas budžetu. Uzziniet vairāk par to, kā nepieļaut dienas budžeta iztērēšanu.

Piemērs

Pieņemsim, ka jūsu kampaņu nosaukumi ir “Aizsērējušas izlietnes” un “Sabojājies ūdens sildītājs”. Jūsu kampaņā “Aizsērējušas izlietnes” ir precīzās atbilstības atslēgvārds santehniķis, bet kampaņā “Sabojājies ūdens sildītājs” — plašās atbilstības atslēgvārds santehniķis.

Ja visi pārējie parametri ir vienādi, gadījumā, ja meklēšanā tiks izmantots vienums santehniķis, reklāmu aktivizēs precīzās atbilstības atslēgvārds no kampaņas “Aizsērējušas izlietnes”, jo tā atbilstības veids ir vairāk ierobežojošs. Taču, ja jūsu kampaņai “Aizsērējušas izlietnes” būtu ierobežots budžets, dažos gadījumos precīzās atbilstības atslēgvārds šajā kampaņā nevarētu aktivizēt reklāmas rādīšanu. Tas nozīmē, ka tā vietā reklāmas rādīšanu aktivizētu plašās atbilstības atslēgvārds no kampaņas “Sabojājies ūdens sildītājs”.

Ir pieejams lētāks atslēgvārds, kura kvalitātes rādītājs un reklāmas rangs ir augstāks

Dažkārt iepriekš minētās preferences var netikt lietotas, ja atslēgvārdam ir zemākas izmaksas (t.i., tā faktiskā maksa par klikšķi (MPK) ir mazāka), taču augstāks kvalitātes rādītājs un reklāmas rangs.

Piemērs

Pieņemsim, ka tiek izmantots meklēšanas vaicājums santehniķa darbarīks un jums ir atslēgvārdi santehniķu darbarīki un santehniķa darbarīks ar tālāk norādīto maksimālās maksas par klikšķi (maks. MPK) cenu, kvalitātes rādītāju un reklāmas rangu.
 

Atslēgvārds Maksimālā MPK cena Kvalitātes rādītājs Reklāmas rangs
santehniķu darbarīki 0,10 ASV dolāri 7 0,7
santehniķa darbarīks 0,15 ASV dolāri 4 0,6

Parasti tiktu izvēlēts atslēgvārds santehniķa darbarīks, jo tas meklēšanas vienumam atbilst precīzāk nekā atslēgvārds santehniķu darbarīki. Taču atslēgvārda santehniķu darbarīki izmaksas ir zemākas, bet kvalitātes rādītājs un reklāmas rangs ir augstāki. Tāpēc šajā gadījumā tiks izmantots atslēgvārds santehniķu darbarīki.

Piezīme

Retos gadījumos atslēgvārds ar augstāko reklāmas rangu var būt mazāk atbilstošs noteiktam meklēšanas vienumam, salīdzinot ar citiem piemērotiem atslēgvārdiem. Tas notiek ļoti reti, jo lielāka atbilstība parasti ir saistīta ar augstāku reklāmas rangu. Mēģiniet izpildīt meklēšanas vienumu pārskatu, lai noskaidrotu, kuros gadījumos mazāk atbilstoši atslēgvārdi ir aktivizējuši jūsu reklāmas rādīšanu. Pēc tam pievienojiet attiecīgo meklēšanas vienumu kā ierobežojošo atslēgvārdu tai reklāmu kopai, kurā ir ietverts mazāk atbilstošais atslēgvārds.

Ir pārāk daudz atbilstošu atslēgvārdu

Ja jūsu kontā ir simtiem atbilstošu atslēgvārdu, automātiski tiks noņemti daži dublikāti. Pēc tam tiks lietotas iepriekš minētās preferences.

Piemērs

Iedomājieties, ka jūs nokopējat reklāmu kopu 5000 reizes. Tādējādi jūsu kontā ir 5000 atslēgvārda santehniķis gadījumu. Kad lietotājs meklēs atslēgvārdu santehniķis, mēs samazināsim atbilstošo atslēgvārdu skaitu, nevis apstrādāsim visus 5000 gadījumus. Pēc tam tiks lietotas iepriekš minētās preferences.

Padoms

Izmantojiet AdWords redaktorā pieejamo dublēto atslēgvārdu atrašanas rīku, lai pārbaudītu, vai kontā nav vairāku vienādu atslēgvārdu. AdWords redaktors ir lejupielādējama bezmaksas lietojumprogramma, kas paredzēta Google Ads konta pārvaldīšanai. 

Vienam no atslēgvārdiem ir mazs meklēšanas vaicājumu skaits

Dažos gadījumos iepriekš minētās preferences netiek lietotas tādēļ, ka atslēgvārdam ir piešķirts statuss Mazs meklēšanas vaicājumu skaits. Šāds statuss tiek piešķirts atslēgvārdam ar ļoti mazu meklēšanas vēsturi Google tīklā vai pavisam bez tās. Atslēgvārdi ar šādu statusu īslaicīgi ir neaktīvi un neaktivizē reklāmu rādīšanu. Tādējādi, ja jums ir atslēgvārds ar mazu meklēšanas vaicājumu skaitu, reklāmas rādīšanu atbilstošajam meklēšanas vienumam aktivizēs cits atslēgvārds, pat ja saskaņā ar iepriekš minētajām preferencēm reklāmas rādīšana būtu jāaktivizē atslēgvārdam ar mazo meklēšanas vaicājumu skaitu.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.