Sarnased märksõnad erinevates reklaamirühmades

Teie reklaamid on esitamiseks sobilikud, kui üks teie märksõnadest vastab kellegi otsinguterminile Google'is või otsingupartnerite saitidel. Kuid võib juhtuda, et teil on mitu eri reklaamirühmadest pärit sarnast, kattuvat või seotud märksõna, mis sobivad selle otsinguterminiga. Näiteks võivad teil kahes või enamas reklaamirühmas olla identsed märksõnad erinevates vaste tüüpides. Samuti võivad teil olla sarnased märksõnad (nt torulukkseppade kursus ühes reklaamirühmas ja torulukkseppade koolituskursus teises reklaamirühmas) ja mõlemad võivad vastata otsinguterminile koolituskursus torulukkseppadele.

Selles artiklis selgitatakse üldisi eelistusi ja reegleid, mida kasutatakse, kui teil on mitu märksõna, mis võiksid vastata samale otsinguterminile erinevates reklaamirühmades. Siit leiate teavet ka selle kohta, mis juhtub, kui teil on sarnased märksõnad samas reklaamirühmas.

Märkus

Kui teil on mitu märksõna, mis võivad vastata samale otsinguterminile, siis see ei tohiks mingil viisil kulusid suurendada. Allpool kirjeldatud eelistuste komplektiga saab määrata, millist märksõna reklaami oksjonil osalemiseks kasutatakse. Kui reklaam osaleb oksjonil, võrreldakse seda teiste reklaamijate reklaamidega ja teie kliki hind on see, mis on minimaalselt nõutav reklaami positsiooni ja teie reklaamiga koos kuvatavate reklaamivormingute (nt saidilinkide) säilitamiseks.
Kui teil on mitu märksõna samalt kontolt, mis vastavad otsingule, siis neist ainult üks osaleb oksjonil ja sobib esitamiseks.

Märksõna valimine

Kui teil on mitu märksõna, mis võiksid vastata otsinguterminile, kasutatakse allpool toodud eelistusi reklaami osalemiseks oksjonil. Need on samad eelistused, mida kasutatakse märksõna valimiseks siis, kui teil on samas reklaamirühmas sarnased märksõnad, kuid võtke arvesse, et siin on toiming keerulisem. Seda seetõttu, et eri reklaamirühmadel võivad olla eri reklaamid, sihtlehed ja kampaania seaded. Kõigi nende erinevuste tulemuseks on erinevad kliendikogemused ja erinevad kvaliteediskoorid eri reklaamirühmades olevate sarnaste märksõnade puhul. See mõjutab allpool kirjeldatud eelistuste rakendamist.

Eelistused on reastatud umbkaudu järgmiselt.

 1. Otsinguterminiga identne märksõna

  Kui üks märksõna on otsinguterminiga identne, eelistatakse reklaami käivitamiseks kasutada seda hoolimata reklaamirühmast, milles see märksõna paikneb.

  Näide

  Oletame, et otsingutermin on torulukkseppade kursus. Kui üks teie reklaamirühmadest sisaldab osalise vastega märksõna torulukkseppade kursus ja teine reklaamirühm sisaldab fraasivastega märksõna torulukksepp, eelistatakse osalise vastega märksõna, kuna see on otsinguterminiga identne.
 2. Täpse vastega märksõna, kui märksõnad on identsed

  Kui teil on mitu identsete märksõnadega reklaamirühma, eelistatakse reklaami käivitamiseks täpse vastega märksõna.

  Näide

  Oletame, et otsingutermin on kohalik torulukksepp. Kui üks teie reklaamirühmadest sisaldab osalise vastega märksõna kohalik torulukksepp ja teine reklaamirühm sisaldab täpse vastega märksõna kohalik torulukksepp, eelistatakse täpse vastega märksõna.
 3. Kõige kõrgema reklaamiasetusega märksõna

  Kui mitu reklaamirühma sisaldavad otsinguterminile vastavaid märksõnu, eelistatakse reklaami käivitamiseks kõige kõrgema reklaamiasetusega märksõna.

  Näide

  Oletame, et keegi otsib märksõna torulukkseppade koolituskursus ja teie reklaamirühmad sisaldavad märksõnu torulukkseppade kursus ja torulukkseppade sertifitseerimiskursus.
  Märksõna Reklaamiasetus
  torulukkseppade kursus 1,5
  torulukkseppade sertifitseerimiskursus 1.

  Selles näites eelistatakse märksõna torulukkseppade kursus, kuna sellel on kõrgem reklaamiasetus.

  Märkus

  Harvadel juhtudel võib kõrgema reklaamiasetusega märksõna tunduda konkreetse otsingutermini suhtes vähem asjakohane kui teised sobilikud märksõnad. Seda võib juhtuda harva, kuna suurem asjakohasus on tavaliselt seotud kõrgema reklaamiasetusega. Kui soovite näha olukordi, kus teie reklaami käivitab vähem asjakohane märksõna, vaadake otsinguterminite aruannet. Seejärel lisage otsingutermin negatiivse märksõnana.

Eelistuste erandid

Mõne stsenaariumi korral võidakse teha erandeid ja eespool toodud eelistused ei pruugi kehtida.

Kampaania on eelarvega piiratud

Teie kampaania keskmine päevaeelarve võib mõjutada ülalkirjeldatud eelistuste rakendamist. Kui märksõna kuulub eelarvepiiranguga kampaaniasse (kampaania eelarve pole kogu võimaliku liikluse kogumiseks piisavalt suur), ei pruugi märksõna alati reklaami käivitada, ehkki selle muud tingimused võiksid seda lubada. See aitab takistada kampaaniat eelarvet ületamast. Lugege lisateavet keskmise päevaeelarve ammendumise vältimise kohta.

Näide

Oletame, et teie kampaaniate nimed on „Ummistunud kraanikausid“ ja „Katkine boiler“. Kampaanias „Ummistunud kraanikausid“ on täpse vastega märksõna torulukksepp ja kampaanias „Katkine boiler“ osalise vastega märksõna torulukksepp.

Kuna muud tingimused on samad, käivitatakse reklaam termini torulukksepp otsimisel kampaanias „Ummistunud kraanikausid“ oleva täpse vastega märksõnaga, kuna see vastetüüp on piiravam. Kui aga kampaania „Ummistunud kraanikausid“ on piiratud eelarvega, ei saaks selle kampaania täpse vastega märksõna alati reklaami käivitada. See tähendab, et reklaami käivitaks hoopis kampaania „Katkine boiler“ osalise vastega märksõna.

Olemas on odavam märksõna, mille kvaliteediskoor ja reklaamiasetus on kõrgemad

Harvadel juhtudel ei pruugi eespool toodud eelistused rakenduda, kui märksõna on odavam (st kliki hinna (CPC) pakkumine on madalam) ja sellel on kõrgem kvaliteediskoor ja reklaamiasetus.

Näide

Oletame, et keegi otsib terminit torulukksepa tööriist ja teil on märksõnad torulukksepa tööriistad ja torulukksepa tööriist, mille maksimaalse kliki hinna (max CPC) pakkumine, kvaliteediskoor ja reklaamiasetus on järgmised.

Märksõna Maksimaalne CPC-pakkumine Kvaliteediskoor Reklaamiasetus
torulukksepa tööriistad 0,10 eurot 7 0,7
torulukksepa tööriist 0,15 eurot 4 0,6

Tavaliselt eelistatakse märksõna torulukksepa tööriist, kuna see on otsinguterminiga sarnasem kui märksõna torulukksepa tööriistad. Kuid märksõna torulukksepa tööriistad on odavam ning sellel on kõrgem kvaliteediskoor ja reklaamiasetus. Seetõttu kasutatakse selles stsenaariumis märksõna torulukkseppade tööriistad.

Märkus

Harvadel juhtudel võib kõrgeima reklaamiasetusega märksõna tunduda konkreetse otsingutermini suhtes vähem asjakohane kui teised sobilikud märksõnad. Seda juhtub harva, kuna suurem asjakohasus on tavaliselt seotud kõrgema reklaamiasetusega. Kui soovite näha olukordi, kus teie reklaami käivitab vähem asjakohane märksõna, vaadake otsinguterminite aruannet. Seejärel lisage otsingutermin negatiivse märksõnana.

Suur hulk vastavaid märksõnu

Kui teie kontol on sadu vastavaid märksõnu, ignoreerime automaatselt osa duplikaatidest. Seejärel rakendatakse ülalkirjeldatud eelistused.

Näide

Kujutlege, et kopeerite reklaamirühma 5000 korda ja nüüd on teie kontol märksõnast torulukksepp 5000 eksemplari. Kui kasutaja otsib märksõna torulukksepp, siis selle asemel, et töödelda kõiki 5000 eksemplari, vähendame vastavate märksõnade arvu. Seejärel kasutame ülalkirjeldatud eelistusi.

Nõuanne

Kui soovite kontrollida, kas teie kontol on mitu identset märksõna, kasutage dubleerivate märksõnade otsimise tööriista Google Ads Editoris. Google Ads Editor on allalaaditav tasuta rakendus teie Google Adsi konto haldamiseks. 

Ühel märksõnadest on väike otsingumaht

Mõnikord ei pruugi ülaltoodud eelistused kehtida, kuna märksõnale on määratud olek Väike otsingumaht. See olek määratakse Google'is väga väikese või puuduva otsinguajalooga märksõnale. Selle olekuga märksõnad on ajutiselt passiivsed ega käivita reklaame. Seega, kui teil on väikese otsingumahuga märksõna, kuvatakse teile otsinguterminile vastav muu märksõna reklaami käivitamiseks isegi siis, kui vastavalt ülalkirjeldatud eelistustele oleks pidanud teie väikese otsingumahuga märksõna olema see, mis käivitab reklaami.

Märksõnad ja dünaamilised otsingureklaamid

Dünaamilised otsingureklaamid konkureerivad oksjonil nagu teisedki ebatäpsed märksõnad ning neid esitatakse selle alusel, millisel reklaamil on kõrgeim asetus. Tasub teada, et reklaamioksjonil eelistatakse täpse vastega märksõnu ja märksõnu, mis vastavad täpselt päringule. Vaadake dünaamiliste otsingureklaamide kohta lisateavet.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse