Om lignende søgeord i forskellige annoncegrupper

Dine annoncer er kvalificerede til at blive vist, når et af dine søgeord matcher en persons søgeterm på Google eller et af vores søgepartneres websites. Det kan være, at du har flere lignende, overlappende eller relaterede søgeord fra forskellige annoncegrupper, der matcher en bestemt søgeterm. Du kan f.eks. have identiske søgeord i to eller flere annoncegrupper i forskellige matchtyper. Du kan også have søgeord, der minder om hinanden – f.eks. kurser for blikkenslagere i én annoncegruppe og undervisning for blikkenslagere i en anden – og de kan begge matche søgetermen undervisning og kurser for blikkenslagere.

I denne artikel kan du læse om, de generelle præferencer og regler, der bruges, hvis du har flere søgeord, som kan matche den samme søgeterm i flere forskellige annoncegrupper. Du kan også læse mere om, hvad der sker, hvis du har søgeord, der minder om hinanden i den samme annoncegruppe.

Bemærk!

Det faktum, at du har flere søgeord, som kan matche samme søgeterm, bør under ingen omstændigheder medføre, at dine omkostninger stiger. Det nedenfor anførte sæt præferencer er afgørende for, hvilket søgeord der sikrer, at en annonce deltager i en bestemt annonceauktion. Når annoncen deltager i en auktion, sammenlignes den med annoncer fra andre annoncører, og din pris pr. klik er den mindstepris, der er påkrævet for at bevare din annonceposition og eventuelle annonceformater, der vises sammen med din annonce, f.eks. websitelinks.
Hvis du har flere søgeord fra den samme konto, der matcher en søgning, vil der kun blive angivet ét på auktionen og dermed kvalificeret til visning.

Sådan udvælges søgeord

Hvis du har søgeord, der minder om hinanden og kan matche den samme søgeterm i forskellige annoncegrupper, bruges præferencerne nedenfor til at afgøre, hvilket søgeord der bruges til at sikre, at en annonce deltager i en annonceauktion. Det er de samme præferencer, der bruges til at vælge et søgeord, når du har søgeord, der minder om hinanden i den samme annoncegruppe, men vær opmærksom på, at processen er mere kompleks her. Det skyldes, at forskellige annoncegrupper kan have forskellige annoncer, landingssider og kampagneindstillinger. Alle disse forskelle kan føre til forskellige oplevelser for kunderne, og de kan føre til forskellige kvalitetsresultater for tilsvarende søgeord i forskellige annoncegrupper. Dette påvirker, hvordan dine præferencer anvendes herunder.

Præferencerne rangerer omtrent i følgende rækkefølge:

 1. Et søgeord, der er identisk med søgetermen

  Hvis et søgeord er identisk med søgetermen, foretrækkes dette søgeord med henblik på at udløse visning af en annonce, uanset hvilken annoncegruppe den befinder sig i.

  Eksempel

  Lad os antage, at søgetermen er blikkenslagerkursus. Hvis én af dine annoncegrupper indeholder det bredt matchende søgeord blikkenslagerkursus, mens en anden annoncegruppe indeholder det sætningsmatchede søgeord blikkenslager, foretrækkes det bredt matchende søgeord, fordi det er identisk med søgetermen.
 2. Et eksakt matchende søgeord, når søgeordene er identiske

  Hvis du har flere annoncegrupper med identiske søgeord, foretrækkes det eksakt matchede søgeord med henblik på at udløse visning af en annonce.

  Eksempel

  Lad os antage, at søgetermen er lokal blikkenslager. Hvis af dine annoncegrupper indeholder det bredt matchende søgeord lokal blikkenslager, og en anden annoncegruppe indeholder det eksakte søgeord lokal blikkenslager, foretrækkes det eksakte søgeord.
 3. Det søgeord, der har den højeste annoncerangering

  Når flere annoncegrupper indeholder søgeord, der matcher en søgeterm, foretrækkes det søgeord, der har den højeste annoncerangering med henblik på at aktivere visning af en annonce.

  Eksempel

  Lad os sige, at en person søger efter undervisning for blikkenslagere, og dine annoncegrupper indeholder søgeordene blikkenslagerkursus og blikkenslagercertificeringskursus.
  Søgeord Annoncerangering
  blikkenslagerkursus 1,5
  blikkenslagercertificeringskursus 1

  I dette eksempel foretrækkes blikkenslagerkursus, fordi det har en højere annoncerangering.

  Bemærk!

  I sjældne tilfælde vil søgeordet med den højeste annoncerangering muligvis vise sig at være mindre relevant i forhold til en bestemt søgeterm end andre kvalificerede søgeord. Da højere relevans generelt hænger sammen med en højere annoncerangering, vil det ikke ske så ofte. Læs rapporten søgetermer, hvis du vil se eksempler på, at et mindre relevant søgeord udløser eksponering af din annonce. Tilføj derefter søgetermen som et negativt søgeord.

Undtagelser til præferencer

Der er scenarier, hvor der kan gøres undtagelser, og hvor præferencerne herover ikke gælder.

En kampagne er begrænset af budgettet

Din kampagnes gennemsnitlige daglige budget kan påvirke, om præferencerne herover anvendes. Hvis et søgeord befinder sig i en kampagne med et begrænset budget, og kampagnens budget ikke er højt nok til at opsamle al trafikken, er søgeordet ikke altid i stand til at aktivere en annonce, selvom det ellers kunne gøre det. Det er med til at forhindre, at kampagnen overskrider budgettet. Få flere oplysninger om, hvordan du kan undgå et opbrugt gennemsnitligt dagligt budget.

Eksempel

Lad os antage, at dine kampagner kaldes "Tilstoppede afløb" og "Defekt vandvarmer". I kampagnen "Tilstoppede afløb" har du det eksakte søgeord blikkenslager, og i kampagnen "Defekt vandvarmer" har du det bredt matchede søgeord blikkenslager.

Alt andet lige ville det eksakte søgeord i din kampagne "Tilstoppede afløb" aktivere visning af en annonce, når nogen søger efter termen blikkenslager, fordi det er den mere restriktive søgeordstype. Men hvis kampagnen "Tilstoppede afløb" er budgetbegrænset, kan det eksakte søgeord i denne kampagne nogle gange ikke udløse en annonce. Det betyder, at det bredt matchede søgeord i kampagnen "Defekt vandvarmer" ville udløse eksponering af en annonce i stedet.

Der er et billigere søgeord med højere kvalitetsresultat og annoncerangering

I sjældne tilfælde gælder præferencerne herover muligvis ikke, hvis et søgeord er billigere – hvilket betyder, at det har en lavere pris pr.klik (CPC) – og har et højere kvalitetsresultat og en højere annoncerangering.

Eksempel

Lad os antage, at nogen søger efter blikkenslagerværktøj, og du har søgeordene blikkenslagerværktøjer og blikkenslagerværktøj med følgende maksimumbudpris pr. klik (maks. CPC), kvalitetsresultat og annoncerangering:

Søgeord Maks. CPC-bud Kvalitetsresultat Annoncerangering
blikkenslagerværktøjer 0,50 DKK 7 0,7
blikkenslagerværktøj 0,75 DKK 4 0,6

Normalt foretrækkes søgeordet blikkenslagerværktøj, fordi det matcher søgetermen mere nøjagtigt end søgeordet blikkenslagerværktøjer. Men søgeordet blikkenslagerværktøjer er billigere, har et bedre kvalitetsresultat og en højere annoncerangering. Derfor bruges søgeordet blikkenslagerværktøjer i dette scenarie.

Bemærk!

I sjældne tilfælde vil søgeordet med den højeste annoncerangering muligvis vise sig at være mindre relevant for en bestemt søgetermen end andre kvalificerede søgeord. Da højere relevans generelt hænger sammen med en højere annoncerangering, vil det ikke ske så ofte. Læs rapporten søgetermer, hvis du vil se eksempler på, at et mindre relevant søgeord udløser eksponering af din annonce. Tilføj derefter søgetermen som et negativt søgeord.

Der er en stor mængde matchende søgeord

Hvis din konto har hundredvis af matchende søgeord, ignorerer vi automatisk nogle af dubletterne. Derefter anvender vi ovenstående præferencer.

Eksempel

Lad os forestille os, at du kopierer en annoncegruppe 5.000 gange, og du nu har 5.000 forekomster af søgeordet blikkenslager på din konto. Når en bruger søger efter blikkenslager, reducerer vi antallet af matchende søgeord i stedet for at behandle alle 5.000 forekomster. Derefter bruger vi ovenstående sæt af præferencer.

Tip!

Brug værktøjet Find søgeordsdubletter i Google Ads Editor til at kontrollere, om du har flere identiske søgeord på din konto. Google Ads Editor er et Google Ads-kontostyringsprogram, du kan downloade gratis. 

Et af dine søgeord har en lav søgevolumenstatus

Der kan være tilfælde, hvor ovennævnte præferencer ikke anvendes, fordi et søgeord har fået tildelt en lav søgevolumenstatus. Det er søgeord med meget begrænset eller slet ingen søgehistorik på Google, der får tildelt denne status. Søgeord med denne status er midlertidigt inaktive og udløser ikke visning af annoncer. Hvis du har et søgeord med lav søgevolumenstatus, er det et andet søgeord, der udløser visning af en annonce for en matchende søgeterm, selvom det i henhold til ovennævnte præferencer burde have været dit søgeord med lav søgevolumenstatus, der udløste visning af annoncen.

Søgeord og dynamiske søgeannoncer

Dynamiske søgeannoncer konkurrerer i auktionen ligesom andre ikke-eksakte søgeord og vises, afhængigt af hvilken annonce der har den højeste annoncerangering. Husk! Eksakte søgeord og søgeord, der matcher forespørgslen, prioriteres i annonceauktionen. Få flere oplysninger om dynamiske søgeannoncer.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet