Всичко за подобните ключови думи в различни рекламни групи

Рекламите Ви отговарят на условията за показване, когато една от ключовите Ви думи съвпада с думата за търсене, използвана от потребител в Google или в партньори в мрежата за търсене. Възможно е обаче да имате няколко ключови думи от различни рекламни групи, които съвпадат с дадена дума за търсене. Може например да имате идентични ключови думи в две или повече рекламни групи. Или да имате подобни ключови думи, като например курс за водопроводчици в една рекламна група и курс за обучение на водопроводчици в друга, които могат едновременно да отговарят на думата за търсене обучителен курс за водопроводчици

В тази статия се обяснява какво се случва, когато имате подобни ключови думи, които биха могли да съвпадат с една и съща дума за търсене в различни рекламни групи. Също така можете да прочетете повече за това, какво се случва, когато имате подобни ключови думи в една и съща рекламна група.

Забележка

Наличието на няколко ключови думи, които могат да съвпадат с една и съща дума за търсене, не би следвало да увеличи разходите Ви по никакъв начин. Наборът от предпочитания, разгледан по-долу, определя кои ключови думи се използват за въвеждането на реклама в търг. След като рекламата влезе в търга, тя бива сравнявана с реклами от други рекламодатели, като цената Ви на кликване е минималното изискване, за да задържите позицията на рекламата си и всички рекламни формати, които се показват с нея, като например връзки към сайта.

Как се избира ключова дума 

Ако имате подобни ключови думи, които биха могли да съвпадат с една и съща дума за търсене, в различни рекламни групи, предпочитанията по-долу се използват, за да се определи коя ключова дума да въведе рекламата в търга. Това са същите предпочитания, използвани за избиране на ключова дума, когато имате подобни ключови думи в една и съща рекламна група. Имайте предвид обаче, че тук процесът е по-сложен. Това е така, защото различните рекламни групи може да имат различни настройки на рекламите, целевите страници и кампаниите. Всички тези разлики може да доведат до различна практическа работа на клиентите и различен качествен рейтинг за подобни ключови думи в различни рекламни групи. Това ще се отрази на начина на прилагане на предпочитанията по-долу.

Предпочитанията се класират приблизително в следния ред.

 1. Ключова дума, идентична на думата за търсене

  Ако ключовата дума е идентична на думата за търсене, то тя бива предпочетена за задействането на реклама, независимо в коя рекламна група се намира.

  Пример

  Да приемем, че думата за търсене е курс за водопроводчици. Ако една от рекламните Ви групи включва ключовата дума с широко съвпадение курс за водопроводчици, а друга включва ключовата дума със съвпадение по фраза водопроводчик, то ключовата дума с широко съвпадение ще бъде предпочетена, защото е идентична на думата за търсене.
 2. Ключова дума с точно съвпадение, когато ключовите думи са еднакви

  Ако имате няколко рекламни групи с идентични ключови думи, ключовата дума с точно съвпадение ще бъде предпочетена за задействане на рекламата.

  Пример

  Да приемем, че думата за търсене е местен водопроводчик. Ако една от рекламните Ви групи включва ключовата дума с широко съвпадение местен водопроводчик, а друга рекламна група включва ключовата дума с точно съвпадение местен водопроводчик, то ключовата дума с точно съвпадение ще бъде предпочетена.
 3. Ключовата дума с най-висок рекламен ранг

  Когато няколко рекламни групи съдържат ключови думи, които съответстват на думата за търсене, ключовата дума с най-висок рекламен ранг бива предпочетена за задействането на рекламата.

  Пример

  Да приемем, че някой търси обучителен курс за водопроводчици, а рекламните Ви групи включват ключовите думи курс за водопроводчици и сертификационен курс за водопроводчици.
  Ключова дума Рекламен ранг
  курс за водопроводчици 1,5
  сертификационен курс за водопроводчици 1

  В този пример ключовата дума курс за водопроводчици ще бъде предпочетена, защото има по-висок рекламен ранг.

  Забележка

  В редки случаи ключовата дума с най-висок рекламен ранг може да изглежда по-малко уместна за конкретна дума за търсене, отколкото други отговарящи на условията ключови думи. Тъй като по-голямата уместност обикновено се свързва с по-висок рекламен ранг, това не би трябвало да се случва често. Опитайте да изготвите отчет за думите за търсене, за да видите случаи, при които по-малко уместната ключова дума задейства рекламата Ви. След това добавете тази дума за търсене като отрицателна ключова дума към рекламната група, която съдържа по-малко уместната ключова дума.

Изключения от предпочитанията

Съществуват сценарии за това, какви изключения може да се направят, и горепосочените предпочитания може да не се приложат.

Кампанията е ограничена по бюджет

Дневният бюджет на кампанията Ви може да окаже влияние върху прилагането на горепосочените предпочитания. Ако дадена ключова дума е в кампания с ограничен бюджет, т.е. той не е достатъчно висок, за да привлече целия възможен трафик, тя невинаги ще може да задейства реклама, дори и ако би могла да го направи при други условия. Това помага да се избегне прекомерното превишаване на бюджета на кампанията. Научете повече за това, как можете да избегнете изчерпване на дневния бюджет.

Пример

Да приемем, че кампаниите Ви се наричат „Запушени мивки“ и „Развалени нагреватели“. В първата имате ключова дума с точно съвпадение водопроводчик, а във втората – ключова дума с широко съвпадение водопроводчик.

Ако всички останали условия са еднакви, когато някой търси думата водопроводчик, рекламата ще бъде задействана от ключовата дума с точно съвпадение в кампанията Ви „Запушени мивки“, защото е с по-ограничителен тип на съвпадението. Ако тази кампания обаче е ограничена по бюджет, тогава ключовата дума с точно съвпадение в нея понякога няма да е в състояние да задейства рекламата. Това означава, че вместо това ще я задейства ключовата дума с широко съвпадение в кампанията Ви „Развалени нагреватели“.

Съществува по-евтина ключова дума с по-висок качествен рейтинг и рекламен ранг

В редки случаи предпочитанията може да не се приложат, ако има по-евтина ключова дума, т.е. с по-ниска цена на кликване (CPC), както и с по-висок качествен рейтинг и рекламен ранг.

Пример

Да приемем, че някой търси инструмент за водопроводчици и имате ключовите думи инструменти за водопроводчици и инструмент за водопроводчици със следната оферта за максимална цена на кликване (макс. CPC), качествен рейтинг и рекламен ранг:
 

Ключова дума Оферта за максимална CPC Качествен рейтинг Рекламен ранг
инструменти за водопроводчици 0,10 лв. 7 0,7
инструмент за водопроводчици 0,15 лв. 4 0,6

Обикновено ключовата дума инструмент за водопроводчици би била предпочетена, защото съответства на думата за търсене в по-голяма степен, отколкото ключовата дума инструменти за водопроводчици. Ключовата дума инструменти за водопроводчици обаче е по-евтина и има по-висок качествен рейтинг и рекламен ранг. Ето защо при този сценарий ще бъде предпочетена именно инструменти за водопроводчици.

Забележка

В редки случаи ключовата дума с най-висок рекламен ранг може да е по-малко уместна за конкретна дума за търсене, отколкото други отговарящи на условията ключови думи. Тъй като по-голямата уместност обикновено се свързва с по-висок рекламен ранг, това не се случва често. Опитайте да изготвите отчет за думите за търсене, за да видите случаи, при които по-малко уместната ключова дума задейства рекламата Ви. След това добавете тази дума за търсене като отрицателна ключова дума към рекламната група, която съдържа по-малко уместната ключова дума.

Има прекалено голям брой съвпадащи ключови думи

Ако профилът Ви съдържа стотици съвпадащи ключови думи, ние автоматично ще премахнем някои от дубликатите. След това ще приложим разгледаните по-горе предпочитания.

Пример

Представете си, че копирате рекламна група 5000 пъти и съответно имате 5000 повторения на ключовата дума водопроводчик в профила си. Когато потребител потърси водопроводчик, вместо да обработим всички 5000 повторения, ние ще намалим броя на съвпадащи ключови думи. След това ще използваме гореизброените предпочитания.

Съвет

Използвайте инструмента за намиране на дублирани ключови думи в Google Ads Редактор, за да проверите дали имате няколко идентични ключови думи в профила си. Google Ads Редактор е безплатно приложение за управление на профила Ви в Google Ads, което можете да изтеглите. 

Една от ключовите Ви думи има състояние с нисък обем на търсене

Понякога е възможно горните предпочитания да не се приложат, защото ключовата дума е със състояние с нисък обем на търсене. Това е състояние, определено за ключова дума с много малка или никаква история на търсенията с Google. Ключовите думи с това състояние са временно неактивни и няма да задействат реклами. Така че ако имате ключова дума с нисък обем на търсене, различна ключова дума ще задейства реклама за съвпадаща дума за търсене, дори ако според горните предпочитания ключовата Ви дума с нисък обем на търсене би трябвало да е тази, задействаща рекламата.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си