Metriky zobrazenia na vrchu stránky a na úplnom vrchu stránky

Tento článok sa vzťahuje len na nové prostredie Google Ads. Zistite, ktoré prostredie Google Ads používate.

Miera zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti, respektíve % zobr. (na úplnom vrchu stránky) a Miera zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti, respektíve % zobr. (na vrchu stránky) vás informuje o umiestnení reklám na stránkach s výsledkami vyhľadávača (SERP).

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (Podiel zobr. na úplnom vrchu stránky vo Vyhľ.) a Podiel zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (Podiel zobr. na vrchu stránky vo Vyhľ.) vám pomáhajú pochopiť, či existuje možnosť, že vaše reklamy dosiahnu vrchnú časť (kdekoľvek nad výsledkami organického vyhľadávania) a úplný vrchy stránky (celkom prvá reklama nad výsledkami organického vyhľadávania) na stránkach s výsledkami vyhľadávača (SERP).

Tieto metriky na rozdiel od priemernej pozície neodrážajú poradie vašich reklám v porovnaní s ostatnými reklamami, ale skutočné umiestnenie vašich reklám v SERP.

Metriky o umiestnení vašich reklám

Tieto metriky môžete použiť, aby ste porozumeli zmenám miery prekliknutí (CTR) spôsobeným zmenou v umiestnení vašich reklám na stránke s výsledkami vyhľadávania. Neodporúčame vám používať tieto metriky ako cieľ na stanovenie cenových ponúk, pretože niekedy sa môžu pri zvyšujúcich cenových ponukách znižovať. Stáva sa to, pretože vyššie cenové ponuky niekedy umožňujú vstupovať do aukcií s vyššou konkurenciou v horšej pozícii.

Miera zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti

Miera zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti, respektíve % zobr. (na vrchu stránky) predstavuje percento zobrazení reklám, ktoré sa zobrazujú kdekoľvek nad výsledkami organického vyhľadávania.

Miera zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti = zobrazenia na vrchu stránky / zobrazenia

Miera zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti

Miera zobrazení na úplnom vrchu stránky, respektíve % zobr. (na úplnom vrchu stránky) predstavuje percento zobrazení reklám, ktoré sa zobrazujú ako celkom prvá reklama nad výsledkami organického vyhľadávania.

Miera zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti = zobrazenia na úplnom vrchu stránky / zobrazenia

Metriky, pre ktoré môžete zadávať cenové ponuky na zlepšenie umiestnenia reklám


Tieto metriky môžete použiť ako cieľ na stanovenie cenovej ponuky, ak chcete zvýšiť percento svojich reklám, ktoré sa zobrazujú buď na vrchu, alebo na úplnom vrchu stránky s výsledkami vyhľadávania.

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (Podiel zobr. na úplnom vrchu stránky vo Vyhľ.) predstavuje zobrazenia, ktoré ste získali na pozícii na úplnom vrchu stránky (celkom prvá reklama nad výsledkami organického vyhľadávania) vydelený odhadovaným počtom zobrazení, ktoré ste mali šancu získať v umiestnení na úplnom vrchu.

Podiel zobrazení na úplnom vrchu stránky = počet zobrazení na úplnom vrchu stránky / podporované zobrazenia v hornej časti stránky

Podiel zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti

Podiel zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (Podiel zobr. na vrchu stránky vo Vyhľ.) predstavuje zobrazenia, ktoré ste získali v umiestnení na vrchu stránky (kdekoľvek nad výsledkami organického vyhľadávania) v porovnaní s odhadovaným počtom zobrazení, ktoré ste mali šancu získať v umiestnení na vrchu.

Podiel zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti = zobrazenia na vrchu / podporované zobrazenia na vrchu

Podiel stratených zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (rozpočet) 

Podiel stratených zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (rozpočet) predstavuje odhad, ako často vaša reklama nebola celkom prvá nad výsledkami organického vyhľadávania v dôsledku nízkeho rozpočtu.

Podiel stratených zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (rozpočet) 

Podiel stratených zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (rozpočet) vám pomáha pochopiť, ako často sa vaša reklama nezobrazila nikde nad výsledkami organického vyhľadávania v dôsledku nízkeho rozpočtu.

Podiel stratených zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (hodnotenie)

Podiel stratených zobrazení na úplnom vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (hodnotenie) predstavuje odhad, ako často vaša reklama nebola celkom prvá nad výsledkami organického vyhľadávania v dôsledku nízkeho hodnotenia reklamy.

Podiel stratených zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (hodnotenie)

Podiel stratených zobrazení na vrchu stránky vo Vyhľadávacej sieti (hodnotenie) odhaduje, ako často sa vaša reklama nezobrazila nad výsledkami organického vyhľadávania v dôsledku nízkeho hodnotenia reklamy.

Feedback

You can provide feedback about these metrics here.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?