Metriky zobrazení navrchu a celkom navrchu

Metriky zobrazení navrchu a celkom navrchu predstavujú skupinu metrík význačnosti. Pomocou metrík význačnosti získate predstavu o umiestnení svojich reklám na stránke.

Miera zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní, respektíve % zobr. (cel. navrchu) a Miera zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní, respektíve % zobr. (navrchu) informuje o umiestnení reklám na stránkach s výsledkami vyhľadávača (SERP).

Poznámka: Podiel zobrazení pre kampane na hotely sa vypočítava podľa toho, kde sa vaša reklama zobrazuje v rezervačnom module reklám na hotely. Prečítajte si viac o podiele zobrazení kampaní na hotely.

Podiel zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní (Podiel zobr. celkom navrchu vo Vyhľ.) a Podiel zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní (Podiel zobr. navrchu vo Vyhľ.) vám pomáhajú zistiť, či existuje možnosť, že sa na stránkach s výsledkami vyhľadávača (SERP) vaše reklamy dostanú navrch (kdekoľvek nad výsledky organického vyhľadávania) a celkom navrch (úplne prvá reklama nad výsledkami organického vyhľadávania).

Tieto metriky na rozdiel od priemernej pozície neodrážajú poradie vašich reklám v porovnaní s ostatnými reklamami, ale skutočné umiestnenie vašich reklám na stránkach s výsledkami vyhľadávača (SERP).

Metriky o umiestnení vašich reklám

Tieto metriky môžete použiť, aby ste porozumeli zmenám miery prekliknutí (CTR) spôsobeným zmenou v umiestnení vašich reklám na stránke s výsledkami vyhľadávania. Neodporúčame vám používať tieto metriky ako cieľ na stanovenie cenových ponúk, pretože niekedy sa môžu pri zvyšujúcich cenových ponukách znižovať. Stáva sa to, pretože vyššie cenové ponuky niekedy umožňujú vstupovať do aukcií s vyššou konkurenciou v horšej pozícii.

Miera zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní

Miera zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní, respektíve % zobr. (navrchu) predstavuje percento zobrazení reklám, ktoré sa zobrazujú kdekoľvek nad výsledkami organického vyhľadávania.

Miera zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní = zobrazenia navrchu / zobrazenia

Miera zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní

Miera zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní, respektíve % zobr. cel. navrchu predstavuje percento zobrazení reklám, ktoré sa zobrazujú ako celkom prvá reklama nad výsledkami organického vyhľadávania.

Miera zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní = zobrazenia celkom navrchu / zobrazenia

Metriky, pre ktoré môžete ponúkať ceny, ak chcete zlepšiť umiestnenia reklám


Tieto metriky môžete použiť ako cieľ na nastavenie ponuky, ak chcete zvýšiť percento svojich reklám, ktoré sa zobrazujú buď navrchu, alebo celkom navrchu stránky s výsledkami vyhľadávania.

Podiel zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní

Podiel zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní (Podiel zobr. celkom navrchu vo Vyhľ.) predstavuje zobrazenia, ktoré ste získali na pozícii na úplnom vrchu stránky (celkom prvá reklama nad výsledkami organického vyhľadávania) vydelený odhadovaným počtom zobrazení, ktoré ste mali šancu získať v umiestnení na úplnom vrchu.

Podiel zobrazení celkom navrchu = počet zobrazení na úplnom vrchu stránky / podporované zobrazenia v hornej časti stránky

Podiel zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní

Podiel zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní (Podiel zobr. navrchu vo Vyhľ.) predstavuje zobrazenia, ktoré ste získali v umiestnení na vrchu stránky (kdekoľvek nad výsledkami organického vyhľadávania) v porovnaní s odhadovaným počtom zobrazení, ktoré ste mali šancu získať v umiestnení na vrchu.

Podiel zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní = zobrazenia navrchu / podporované zobrazenia navrchu

Podiel stratených zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní (rozpočet)

Podiel stratených zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní (rozpočet) predstavuje odhad, ako často vaša reklama nebola celkom prvá nad výsledkami organického vyhľadávania v dôsledku nízkeho rozpočtu.

Podiel stratených zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní (rozpočet)

Podiel stratených zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní (rozpočet) vám pomáha pochopiť, ako často sa vaša reklama nezobrazila nikde nad výsledkami organického vyhľadávania v dôsledku nízkeho rozpočtu.

Podiel stratených zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní (hodnotenie)

Podiel stratených zobrazení celkom navrchu vo Vyhľadávaní (hodnotenie) predstavuje odhad, ako často sa vaša reklama nezobrazila ako celkom prvá nad výsledkami organického vyhľadávania v dôsledku nízkeho hodnotenia reklamy.

Podiel stratených zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní (hodnotenie)

Podiel stratených zobrazení navrchu vo Vyhľadávaní (hodnotenie) odhaduje, ako často sa vaša reklama nezobrazila nad výsledkami organického vyhľadávania v dôsledku nízkeho hodnotenia reklamy.

Spätná väzba

Spätnú väzbu k uvedeným metrikám môžete poskytnúť na tejto stránke.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory