Umetanje ključnih riječi

Napredna Google Ads značajka koja dinamički ažurira vaš tekst oglasa kako bi uključila jednu od vaših ključnih riječi koja se podudara s pojmovima za pretraživanje korisnika.

  • Da biste upotrebljavali tu značajku u svojim oglasima, umetnite dio koda u tekst oglasa. Recimo da imate kampanju za oglašavanje svoje prodavaonice čokolade i bombona, a imate grupu oglasa koja promovira čokoladne slatkiše. Isječak koda koji ćete umetnuti u tekst oglasa može izgledati ovako: {KeyWord:čokolada}. To znači da ćemo, kada se ključna riječ ne može umetnuti u oglas, umjesto nje umetnuti riječ čokolada.
  • Kada korisnik prilikom pretraživanja upotrijebi jednu od vaših ključnih riječi, Google Ads automatski zamjenjuje kôd ključnom riječi koja je pokrenula vaš oglas.
  • Ta značajka omogućuje da se isti oglas različito prikaže korisnicima, ovisno o njihovim pojmovima za pretraživanje, što vaše oglase čini relevantnijima i korisnijima.
  • Umetanje ključne riječi napredna je Google Ads značajka, stoga pažljivo slijedite upute.

Kako upotrebljavati umetanje ključnih riječi
Pogledajte više članaka

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?