Našumo ataskaitų kūrimas ir planavimas valdytojo paskyroje

Galite kurti, atsisiųsti ir tvarkyti našumo ataskaitas paskyros ir kampanijos lygiu visose savo valdomose paskyrose, taip pat paskyrose, susietose su antrinio valdytojo paskyromis.

Šiame straipsnyje aiškinami ataskaitų kūrimo ir valdymo valdytojo paskyroje pagrindai.
 

Apie ataskaitų redagavimą valdytojo paskyroje 

Atminkite, kad kai kurie reklamuotojai, naudodami naujų funkcijų „Google Ads“, galės atsisiųsti valdytojo paskyros ataskaitas, kurias sukūrė ankstesnių funkcijų „Google Ads“, tačiau negalės atlikti jokių šių ataskaitų pakeitimų naujų funkcijų „Google Ads“.

Instrukcijos

Kaip atsisiųsti paskyros lygio ataskaitas

Valdytojo paskyros puslapiuose „Našumas“, „Valdymas“ ir „Biudžetas“ galite atsisiųsti visų valdomų arba tik pasirinktų paskyrų paskyros lygio ataskaitas. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ valdytojo paskyros.

 2. Kairiajame puslapio meniu spustelėkite Paskyros.
 3. Įsitikinkite, kad lentelėje yra atitinkama dienų seka, stulpeliai, filtrai ir segmentai, kuriuos norite įtraukti į ataskaitą. Segmentai, kuriuos pritaikėte lentelės duomenims, ataskaitoje rodomi kaip stulpeliai.
 4. Spustelėkite atsisiuntimo piktogramą download icon.
 5. Pasirinkite ataskaitos formatą (pvz., .csv, .pdf). Jūsų ataskaita bus automatiškai pradėta atsisiųsti.

Kaip sukurti ir tvarkyti ataskaitas ataskaitų puslapyje

Naudokite valdytojo paskyros puslapį „Ataskaitos“ visų savo valdomų paskyrų ataskaitoms kurti, tvarkyti ir planuoti. Visos suplanuotos ataskaitos ir iki 100 nesuplanuotų ataskaitų bus saugomos ir pasiekiamos puslapyje „Ataskaitos“. Ataskaitų, kurias galite saugoti atskirai valdomų paskyrų ataskaitų centre, skaičius neįtraukiamas į bendrą skaičių. Kai pasieksite limitą, naujos ataskaitos pakeis senąsias.

Toliau nurodyta, kaip sukurti ataskaitą ataskaitų puslapyje.

 1. Viršutiniame dešiniajame paskyros kampe spustelėkite ataskaitų teikimo piktogramą ir pasirinkite Ataskaitos.
 2. Spustelėkite pliuso mygtuką viršutiniame kairiajame puslapio kampe ir pasirinkite, kaip bus pateikiami jūsų ataskaitų duomenys (lentelėje arba tam tikro tipo diagramoje).

Nauja ataskaita atidaroma ataskaitų redagavimo priemonėje. Čia galėsite tinkinti savo ataskaitą naudodami toliau aprašytas parinktis.

Patarimas

Galite ne kurti ataskaitą nuo pat pradžių, bet spustelėti išskleidžiamąjį meniu Iš anksto nustatytos ataskaitos ataskaitų puslapyje ir pasirinkti iš jau parengtų ataskaitų, kurios atsako į tam tikrus klausimus apie jūsų duomenis, rinkinio. Sužinokite daugiau apie iš anksto nustatytas ataskaitas. Valdytojo paskyrose yra papildoma iš anksto nustatyta ataskaita „Paskyra“, kurioje rodomi pagrindiniai jūsų valdomų paskyrų našumo duomenys.

Atskaitų formatai

Galite atsisiųsti bet kurio iš šių formatų ataskaitas:

 • „Excel“ .csv

 • .csv
 • .tsv
 • .xml
 • .csv.gz
 • .pdf
 • .xml.gz

Dienų seka

Norėdami filtruoti atskaitų duomenis pagal datą, viršutiniame dešiniajame ataskaitų redagavimo priemonės kampe spustelėkite dienų sekos parinkiklį ir pasirinkite iš iš anksto pasirinktų dienų sekų grupės arba pasirinkite Tinkinta ir nustatykite savo dienų seką. Taip pat galite peržiūrėti ataskaitą, kurioje lyginamos dvi skirtingos dienų sekos. Apatiniame kairiajame dienų sekos parinkiklio kampe spustelėkite perjungimą Palyginti ir pasirinkite palyginti dvi dienų sekas.

Segmentai

Ataskaitose taikykite segmentus taip pat, kaip tai darote valdomose paskyrose. Peržiūrėdami ataskaitą spustelėkite segmento piktogramą Segment, tada pasirinkite parinktį, pagal kurią norite segmentuoti duomenis, pvz., Paspaudimo tipas arba Įrenginys.

Paskyros ir kampanijos

Galite pasirinkti, kad ataskaitose būtų rodomi visų valdomų arba tik jūsų pasirinktų paskyrų ir kampanijų duomenys.

Norėdami rodyti tik konkrečių paskyrų duomenis, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite pieštuko piktogramą Redaguoti šalia parinkties „Visos paskyros“ viršutiniame dešiniajame ataskaitų redagavimo priemonės kampe.
 2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite, ar norite peržiūrėti paskyras pagal paskyros pavadinimą, ar pagal paskyros etiketę.
 3. Pažymėkite laukelį šalia paskyrų, kurias norite įtraukti į savo ataskaitą.
 4. Spustelėkite Išsaugoti. Jei pasirinksite daugiau nei vieną paskyrą, bus rodoma, kaip atrodys ataskaita, o kai kurie duomenys bus pilkos spalvos. Norėdami peržiūrėti visų pasirinktų paskyrų duomenis, turėsite atsisiųsti ataskaitą.

Eilutės ir stulpeliai

Sukūrę naują ataskaitą turėsite tiksliai nuspręsti, kokius duomenis į ją įtraukti. Norėdami prie ataskaitos pridėti eilučių ir stulpelių nuvilkite išklotines iš kairiosios šoninės juostos į mėlyną sritį puslapio viduryje. Pašalinkite išklotines šalia išklotinės pavadinimo spustelėję X.

Jei pasirinksite atidaryti vieną iš parengtų iš anksto nustatytų ataskaitų, ji bus pateikta su savo numatytų eilučių ir stulpelių rinkiniu. Pridėkite arba pašalinkite stulpelius iš iš anksto nustatytos ataskaitos taip pat, kaip tai darydavote su sukurtomis atskaitomis.

Be įprastų stulpelių, kuriuos galite pridėti prie ataskaitos, valdytojo paskyrose yra toliau nurodyti stulpeliai.

 • Paskyra: paskyrą sukūrusio asmens įvestas paskyros pavadinimas
 • Kliento ID: „Google Ads“ paskyrai priskirtas kliento ID
 • Etiketės paskyroje: etiketės, kurias išsaugojote paskyros lygiu

Filtrai

Norėdami į ataskaitą įtraukti tik labiausiai jus dominančius duomenis, naudokite filtrus.

 1. Viršutiniame dešiniajame puslapio kampe spustelėkite filtro piktogramą Filtras.
 2. Pasirinkite filtravimo parinktį ir sukurkite savo filtrą.
  • Visi ataskaitų filtrai pateikia elementų pasirinkimo iš sąrašo parinktį.
  • Kai kurie ataskaitų filtrai taip pat pateikia filtro sąlygos apibrėžimo parinktį. Pavyzdžiui, galite taikyti ataskaitos filtrą, kad būtų rodomi tik skelbimai, kurie buvo spustelėti 1 000 ar daugiau kartų.
 3. Baigę kurti filtrą spustelėkite Taikyti

Galite išsiųsti vienkartinį savo ataskaitos el. laišką arba tam tikrais intervalais siųsti ataskaitą el. paštu sau ar kitiems naudotojams, galintiems pasiekti jūsų paskyrą. Atminkite, kad naudotojai, turintys prieigą prie jūsų valdytojo paskyros tik el. paštu, gaus ataskaitas, jei pasirinksite bendrinti ataskaitą su „Visais paskyros naudotojais, turinčiais prieigą žiūrėti ataskaitas“.  Sužinokite, kaip bendrinti ataskaitą el. paštu.

Kaip redaguoti išsaugotas ataskaitas

Sukūrus ataskaitą ji bus rodoma ataskaitų puslapyje, su išsamia informacija, pvz., kada ir koks naudotojas ją sukūrė. Šalia ataskaitos esanti piktograma nurodo, kad galite redaguoti ataskaitą. Spustelėkite ataskaitą ir ataskaitų redagavimo priemonėje atlikite pakeitimus. Sužinokite daugiau apie ataskaitų tinkinimą ataskaitų redagavimo priemonėje.

 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta