Създаване и насрочване на отчети за ефективността от профила Ви на мениджър

Можете да създавате, изтегляте и управлявате отчети за ефективността на ниво профил и ниво кампания във всичките си управлявани профили, включително свързаните към профили на подмениджър.

В тази статия се обясняват основите на създаването и управляването на отчети от профила Ви на мениджър.
 

Всичко за редактирането на отчети в профила Ви на мениджър 

Имайте предвид, че когато определени рекламодатели използват новия интерфейс на Google Ads, ще могат да изтеглят отчети за профили на мениджър, създадени в предходния интерфейс. Няма да могат обаче да правят промени в тях от новия.

Как се изтеглят отчети на ниво профил

От страниците „Ефективност“, „Настройки на подпрофил“ и „Бюджет“ в профила Ви на мениджър можете да изтегляте отчети на ниво профил за всичките си клиентски профили или само за избраните от Вас профили. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.

 2. Кликнете върху Профили в лявото странично меню.
 3. Уверете се, че таблицата съдържа съответния период от време, графи, филтри и сегменти, които искате да включите в отчета си. Сегментите, които сте приложили към данните в таблицата, се показват в отчета Ви като графи.
 4. Кликнете върху иконата за изтегляне download icon.
 5. Изберете формата за отчета (например .csv, .pdf). Изтеглянето на отчета Ви ще започне автоматично.

Как се създават и управляват отчети от страницата „Отчети“

Използвайте страницата „Отчети“ в профила си на мениджър, за да създавате, управлявате и насрочвате отчети за всички профили, които управлявате. Всичките Ви насрочени отчети и до 100 от ненасрочените ще се съхраняват и ще са налице в страницата „Отчети“. Този брой не се включва в броя на отчетите, които можете да съхранявате в центъра за отчети на отделните клиентски профили. Когато достигнете лимита, новите отчети ще заменят старите.

Можете да създадете отчет от страницата „Отчети“ по следния начин:

 1. Кликнете върху иконата за отчитане в горния десен ъгъл на профила си и изберете Отчети.
 2. Кликнете върху бутона със знак плюс в горния ляв ъгъл на страницата и изберете как да бъдат представени отчетните данни (във вид на таблица или диаграма).

Новият Ви отчет се отваря в Редактор на отчети. Оттам ще можете да персонализирате отчета си, като използвате описаните по-долу опции.

Съвет

Друга възможност за създаване на изцяло нови отчети е да кликнете върху падащото меню Предварително зададени отчети на страницата „Отчети“ и да изберете от набор от готови отчети, които отговарят на конкретни въпроси за данните Ви. Научете повече за предварително зададените отчети. За профилите на мениджър е налице допълнителен предварително зададен отчет – „Профил“. Той показва основни данни за ефективността за управляваните от Вас профили.

Формати на отчетите

Можете да изтеглите отчетите си във всеки от следните формати:

 • Excel .csv

 • .csv
 • .tsv
 • .xml
 • .csv.gz
 • .pdf
 • .xml.gz

Период от време

За да филтрирате данните в отчета си по дата, кликнете върху инструмента за избор на период от време в горния десен ъгъл на редактора на отчети. Изберете от група от предварително избрани периоди от време или изберете Персонализиран, за да зададете сами период от време. Можете също да прегледате отчет, в който са сравнени два различни периода от време. Кликнете върху превключвателя Сравнение в долния ляв ъгъл на инструмента за избор на период от време и изберете двата периода от време, които искате да сравните.

Сегменти

Прилагайте сегменти в отчетите си по същия начин като в клиентските си профили. Докато преглеждате отчет, кликнете върху иконата за сегментиране Сегментиране и след това изберете опцията, по която искате да сегментирате данните си, например Тип кликване или Устройство.

Профили и кампании

Можете да изберете отчетите Ви да показват данни за всичките Ви клиентски профили и кампании или само за избраните от Вас профили и кампании.

За да се показват данни само за конкретни профили:

 1. Кликнете върху иконата на молив Редактиране до „Всички профили“ в горния десен ъгъл на редактора на отчети.
 2. Изберете от падащото меню дали искате да виждате профилите по име, или по етикет в профила.
 3. Поставете отметка в квадратчето до профилите, които искате да включите в отчета си.
 4. Кликнете върху Запазване. Ако изберете повече от един профил, ще виждате визуализация на това, как ще изглежда отчетът, и някои данни ще бъдат неактивни. За да прегледате данните за всички избрани профили, ще трябва да изтеглите отчета.

Редове и графи

Когато създавате нов отчет, ще можете да решите точно кои данни да бъдат включени в него. За да добавите редове и графи към отчета си, преместете с плъзгане сектори от лявата странична лента до синята зона в средата на страницата. Премахнете сектори, като кликнете върху знака X до името им.

Ако изберете вместо това да отворите някой от готовите предварително зададени отчети, те включват собствен набор от стандартни редове и графи. Можете да добавяте или премахвате графи от предварително зададен отчет по същия начин, по който го правите за създадените от Вас отчети.

Освен стандартните графи, които можете да добавите към отчет, за профилите на мениджър са налице следните графи:

 • Профил: Името на профила, въведено от създателя на профила
 • Идент. № на клиента: Идентификационният номер на клиента, зададен на профила в Google Ads
 • Етикети на профила: Етикетите, които сте запазили на ниво профил

Филтри

Използвайте филтри, за да включите в отчета си само данните, които представляват най-голям интерес за Вас.

 1. Кликнете върху иконата за филтриране Филтриране в горния десен ъгъл на страницата.
 2. Изберете опция за филтриране и създайте филтъра си.
 3. Всички филтри за отчети предлагат опцията за избиране на елементи от списък.
 4. Някои филтри за отчети предлагат и опцията да определите условието за филтъра. Можете например да приложите филтър за отчети, който показва само реклами, които са получили 1000 или повече кликвания.
 5. Кликнете върху Прилагане, когато приключите със създаването на филтъра. 

Можете да изпратите еднократно отчета си по имейл или да настроите да се изпраща до Вас или до други потребители с достъп до профила Ви на определени интервали. Имайте предвид, че потребителите, които имат достъп само по имейл до профила Ви на мениджър, ще получават отчета, ако изберете да го споделите чрез „Всички потребители в профила с достъп за преглед на отчетите“Научете как да споделите отчета си по имейл.

Как да редактирате запазените си отчети

След като създадете отчет, той ще се показва на страницата Ви „Отчети“ с подробности, като например кога е бил създаден и от кой потребител. Иконата до отчета указва, че можете да го редактирате. Кликнете върху отчета, за да извършите промени в него в редактора на отчети. Научете повече за персонализирането на отчетите Ви с редактора на отчети.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си