Създаване и насрочване на отчети за ефективността от профила Ви на мениджър

Можете да създавате, изтегляте и управлявате отчети за ефективността на ниво профил и ниво кампания във всичките си управлявани профили, включително свързаните към профили на подмениджър.

В тази статия се обясняват основите на създаването и управляването на отчети от профила Ви на мениджър.
 

Всичко за редактирането на отчети в профила Ви на мениджър 

Имайте предвид, че в новия интерфейс на Google Ads за някои рекламодатели ще можете да изтеглите отчети в профила на мениджър, които сте създали в предходния интерфейс. Няма да можете обаче да правите промени в тях от новия.

Инструкции

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Управление на отчетите за ефективността Ви

Можете да създавате, изтегляте и управлявате отчети за ефективността на ниво профил и кампания за всички управлявани от Вас профили, включително тези, свързани с профили на подмениджъри, или само за избрани от Вас профили. След това можете да насрочите отчетите да бъдат изпращани до посочените от Вас потребители.

Изтегляне на отчети на ниво кампания

От раздела Кампании в профила си на мениджър можете да изтегляте отчети на ниво кампания за всички управлявани от Вас или само за избраните от Вас профили с помощта на бутона за изтегляне Download button, точно както при отделните профили в Google Ads. С профила си на мениджър имате достъп до същите графи, отнасящи се до кампании, като при отделните профили в Google Ads, както и графи за „Име на профила“ и „Етикети на профила“.

Следва описание как да изтегляте отчети за ефективността от раздела „Кампании“ в профила Ви на мениджър.

 1. Влезте в профила си на мениджър на адрес https://adwords.google.bg.
 2. Кликнете върху раздела Кампании.
 3. Уверете се, че таблицата съдържа съответния период от време, графи, филтри и сегменти, които искате да включите в отчета си. Сегментите, които сте приложили към данните в таблицата, се показват в отчета Ви като графи.
 4. Кликнете върху Download button в лентата с инструменти над таблицата, за да отворите панела за изтегляне.
 5. Използвайте падащото меню „Формат“, за да изберете файловия тип за отчета си.
 6. Кликнете върху Изтегляне.

Създаване и управление на отчети от раздела „Отчети“

Използвайте раздела Отчети в профила си на мениджър, за да създавате, управлявате и насрочвате отчети за всички профили, които управлявате. Ще съхраняваме всичките Ви насрочени отчети и до 100 от ненасрочените и ще ги показваме в раздела „Отчети“. Това не намалява броя на отчетите, които можете да запазите в центъра за отчети на отделно управляваните от Вас профили. Когато достигнете лимита, новите отчети ще заменят старите.

Следва описание как да създадете отчет от раздела „Отчети“:

 1. От раздела Отчети на профила си на мениджър кликнете върху +Създаване на отчет. Оттам ще можете да персонализирате отчета си, като използвате описаните по-долу опции.
 2. Когато изберете всичко, което искате, кликнете върху Създаване, за да генерирате отчета си.

Следват всички опции, които имате, за да създадете своя отчет:

Типове отчети

Можете да създавате отчети за ефективността за следните области:

Отчети за разширенията на рекламите:

 • Ефективност на разширенията за приложения
 • Ефективност на разширенията за обаждания
 • Ефективност на разширенията за оферти
 • Ефективност на разширенията за връзки към сайта
 • Ефективност на разширенията за местоположение
 • Ефективност на разширенията на рекламите на ниво кампания
 • Ефективност на разширенията за допълнителни описания
 • Ефективност на разширенията за рецензия

Отчети за величините:

 • Ефективност на целевите URL адреси
 • Ефективност по географски признак
 • Ефективност на местоположенията на потребителите
 • Ефективност на думите за търсене
 • Ефективност на платените и органичните резултати
 • Ефективност при безплатните кликвания
 • Ефективност при данните за обажданията

Отчети за дисплейната мрежа

 • Ефективност на темите
 • Ефективност на автоматичните разположения (URL адрес)
 • Ефективност на автоматичните разположения (домейн)
 • Ефективност на управляваните разположения (URL адрес)
 • Ефективност на управляваните разположения (домейн)

Други отчети:

 • Ефективност на профила
 • Ефективност на кампаниите
 • Ефективност на рекламните групи
 • Ефективност на рекламите
 • Ефективност на ключовите думи
 • Ефективност на аудиториите
 • Ефективност на автоматичното насочване
 • Ефективност на видеокампаниите
 • Подробности за кампаниите
 • Данни за рекламната група
Формати на отчетите

Можете да изтеглите отчетите си във всеки от следните формати:

 • Excel .csv
 • .csv
 • .tsv
 • .xml
 • .csv.gz
 • .pdf
 • .xml.gz
Период от време

Изберете да изготвите отчета си от група предварително зададени периоди от време или изберете „Персонализиран“, за да зададете свой собствен период. Използвайте падащото меню „В сравнение със“, за да изготвите отчет, който да сравнява два различни периода от време.

Сегменти

Прилагайте сегменти в отчетите си по същия начин като в управляваните от Вас профили. Кликнете върху Добавяне на сегмент, за да започнете, след което изберете опцията, по която искате да сегментирате, например „Мрежа“, „Тип кликване“ или „Устройство“.

Профили и кампании

Можете да посочите отчетите Ви да показват данни за всички управлявани от Вас профили и кампании или само за тези профили и кампании, които изберете.

 • „Всички профили и кампании“ – Изберете тази опция, за да се показват данни за всички управлявани от Вас профили и техните кампании.
 • „Избор на профили и кампании“ – Изберете тази опция, за да посочите конкретните управлявани профили и кампании, които искате да включите в този отчет. Можете да използвате функцията за търсене, за да намерите конкретни профили и кампании. Кликнете върху + до името на профила, за да видите кампаниите. Кликнете върху Добавяне до профилите или кампаниите, които искате да включите в този отчет.
 • „Етикети на профила“ – Изберете профили по етикетите им. Кликнете върху Добавяне до етикетите, които искате да включите в този отчет.
Графи

Всеки тип отчет има свой собствен набор от основни графи. Можете да изберете „Стандартни графи за този тип отчет“, за да видите само тези стандартни графи, или да изберете „Избор на графи“, за да посочите конкретните графи, които искате да видите. Ще можете да видите различните категории графи от падащото меню „Ниво на детайлност“ под бутона за избор „Графи“. Ако изберете да запазите набора си от графи, те ще останат запазени в профила на мениджър дори ако обхватът на профилите бъде променен.

Имайте предвид следното

 • Когато показваме данни за няколко профила с повече от една валута, няма да показваме общи стойности в графите за разходите, като „Бюджет“, „Разходи“, „Ср. CPC“ и графи, отнасящи се до стойности за реализациите.
 • Когато показваме данни за няколко профила, няма да показваме общи стойности за графите, свързани с конкурентни показатели, като дял на импресиите или фунии за мрежата за търсене.

Изберете Ниво на детайлност от падащото меню, за да видите следните опции за графите, които са свързани с информацията за профила:

 • Име на клиента
 • Име на фирмата
 • Номер на клиента (по подразбиране)
 • Рекламна група

Изберете Атрибути от падащото меню, за да видите следните опции за графите:

 • Часова зона
 • Валута
 • Състояние на рекламната група
 • Състояние на кампанията
 • Състояние на ключовата дума
 • Състояние
 • Тип на съвпадението
 • Качествен рейтинг
 • Прогн. оферта за първа страница
 • Прогн. оферта за горната част на стр.
 • Макс. CPC
 • Макс. vCPM
 • Целеви URL адрес
 • Етикети

Изберете Ефективност от падащото меню, за да видите следните опции за графите:

 • Кликвания (по подразбиране)
 • Импресии (по подразбиране)
 • Невалидни кликвания
 • Процент на невалидните кликвания
 • CTR (по подразбиране)
 • Ср. CPC (по подразбиране)
 • Ср. vCPM (по подразбиране)
 • Дял на импресиите в мрежата за търсене
 • Дял на импресиите с точно съвпадение в мрежата за търсене
 • Дял на пропуснатите импресии в мрежата за търсене (ранг)
 • Дял на пропуснатите импресии в мрежата за търсене (бюджет)
 • Дял на импресиите в дисплейната мрежа
 • Дял на пропуснатите импресии в дисплейната мрежа (ранг)
 • Дял на пропуснатите импресии в дисплейната мрежа (бюджет)
 • Разходи (по подразбиране)
 • Средна позиция (по подразбиране)
 • Степен на отпадане
 • Ср. брой показвания на страници
 • Ср. време, прекарано на сайта
 • % нови сесии

Изберете Реализации от падащото меню, за да видите следните опции за графите:

 • Реализации
 • Процент на реализация
 • Разходи/реализации
 • Реализации след показване
 • Процент на реализация след показване
 • Обща стойност на реализациите
 • Стойност/реализации
 • Стойност на реализациите/разходи
 • Стойност на реализациите/кликване
 • Реализации при продажби
 • Стойност на реализация при продажби
 • Реализации при възможни продажби
 • Стойност на реализация при възможни продажби
 • Реализации при регистрация
 • Стойност на реализация при регистрация
 • Стойност на реализация при показвания на страници
 • Реализации при показвания на страници
 • Други реализации
 • Стойност на други реализации
 • Прогнозен общ брой реализации
 • Разходи/прогнозен общ брой реализации
 • Прогнозен общ процент на реализация
 • Прогнозна обща стойност на реализациите
 • Прогнозна обща стойност на реализациите/разходи
 • Стойност/прогнозен общ брой реализации
 • Прогнозна обща стойност на реализациите/кликване
 • Прогнозни реализации от кръстосване на устройства
Филтри

Използвайте филтри, за да включите в отчета си само данните, които представляват най-голям интерес за Вас.

 1. Кликнете върху първото падащо меню, изберете желания от Вас филтър („Реализации“, „Ефективност“, „Атрибути“, „Ниво на детайлност“, „Мрежа“) и изберете опция от списъка, който се показва отдясно на стрелката.
 2. Изберете другите опции за филтриране от наличните падащи менюта.
 3. За да създадете допълнителен филтър за този отчет, кликнете върху Добавяне на друг и следвайте стъпките по-горе.
Изпращане по имейл и насрочване на отчета

Можете да изберете отчетът Ви да бъде изпратен по имейл до Вас или други потребители в профила на мениджър. Щом кликнете върху +Създаване на отчет от раздела „Отчети“, кликнете върху Изпращане по имейл и насрочване на отчета и изберете някое от следните:

 • „Никой (не са необходими имейли)“ – Това е опцията по подразбиране, няма да се изпращат имейли.
 • „Само до мен“ – Отчетът ще се изпраща до имейл адреса на мениджъра, който е влязъл в профила на мениджър.
 • „Всички потребители в профила с достъп за преглед на отчетите“ – Отчетът ще бъде изпратен на всички потребители в профила на мениджър, които вече имат достъп за преглед на отчетите.
 • „Конкретни потребители в профила и мен“ – Изберете потребителите в профила на мениджър, които искате да получават отчета.

Достъпът по имейл до отчетите е обвързан със средства за контрол на достъпа на потребители до профила Ви на мениджър. Ако искате да изпратите отчета до някой, който не може да влезе директно в профила Ви на мениджър, ще трябва да го добавите като потребител с достъп само до имейли. Този тип потребители не могат да влизат в профила Ви, но могат да получават сигнали, отчети и други известия по имейл.

Ето как да добавите потребител с достъп само до имейли към профила си на мениджър:

 1. Кликнете върху иконата на зъбно колело в горния ъгъл и изберете Настройки на профила.
 2. Кликнете върху Достъп до профила в страничната лента за навигация.
 3. Кликнете върху +Потребител.
 4. Въведете имейл адреса и името на потребителя (по избор).
 5. Кликнете върху падащото меню Ниво на достъп и изберете Достъп само по имейл.

Насрочване на отчета Ви

Можете да изберете да изпратите отчета само веднъж (това е опцията по подразбиране) или да насрочите кога да се изпраща. За да го направите, кликнете върху падащото меню и изберете колко често искате отчетът да се изпраща на посочените от Вас получатели.

Управление на отчетите Ви

Щом създадете отчет, той ще се покаже в таблицата в раздела Ви „Отчети“. Таблицата Ви показва настройките за всеки отчет, кога е създаден и от кой потребител.

От графата „Действия“ в тази таблица имате възможност да изготвите или редактирате отчета си или да създадете друг подобен отчет.

За да изготвите отчет:

 1. Кликнете върху Изготвяне в графата „Действия“ на отчета, който искате да изготвите.
 2. Изберете крайна дата за отчета.
 3. Кликнете върху Изготвяне.

За да редактирате отчет:

 1. Кликнете върху Редактиране в графата „Действия“ на отчета, който искате да промените.
 2. Извършете желаните промени на опциите в прозореца „Редактиране на отчет“.
 3. Когато сте готови, кликнете върху Запазване.

За да създадете отчет, който е подобен на съществуващ отчет:

 1. Кликнете върху Създаване на подобни в графата „Действия“ на отчета, който искате да използвате като основа на новия си отчет.
 2. Прозорецът „Изтегляне и насрочване на отчета“ ще показва настройки въз основа на избрания от Вас отчет. Направете необходимите промени, за да създадете новия си отчет.
 3. Кликнете върху Създаване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си