Návrhy reklám

Od 31. januára 2022 sa vám už nebudú zobrazovať návrhy reklám pre rozšírené textové reklamy. Ak máte zapnuté automatické používanie návrhov reklám, návrhy odporúčané do 31. januára 2022 sa budú naďalej používať do 14. februára 2022. Ďalšie informácie o zmenách rozšírených textových reklám
Tento článok sa vzťahuje len na návrhy reklám pre kampane vo Vyhľadávacej sieti. Ďalšie informácie o návrhoch reklám pre inteligentné kampane

Návrhy reklám sú variácie vašich existujúcich textových reklám, ktoré môžu zvýšiť výkonnosť kampaní vo Vyhľadávacej sieti.

Z prieskumov vyplýva, že pri optimalizovanom striedaní reklám môžu reklamné skupiny s tromi alebo viacerými kvalitnými reklamami získať až o 5 až 15 % viac kliknutí alebo konverzií než reklamné skupiny obsahujúce len jednu reklamu. Čím viac reklám poskytnete, tým viac možností získate na zobrazenie ideálneho reklamného posolstva pri každom používateľskom vyhľadávaní.

Návrhy reklám sa najprv zobrazia v účte na stránke Odporúčania, kde ich môžete skontrolovať. Môžete sa rozhodnúť, či ich použijete, upravíte alebo odmietnete. Ak nepodniknete nijaký krok, návrhy reklám so štítkom Automatické použitie sa po 14 dňoch začnú zobrazovať. V rámci týždňa sa vám v účte zobrazí maximálne 50 návrhov reklám. Keďže program je zameraný len na reklamné skupiny s potenciálom na zlepšenie výkonnosti, návrhy reklám získa len malá časť reklamných skupín. Vo väčšine účtov alebo reklamných skupín preto pravdepodobne nezaznamenáte zmeny. V každom účte sa možno zobrazí len niekoľko návrhov reklám.

Návrhy reklám a automaticky používané odporúčania nepredstavujú rovnakú službu. Deaktiváciou návrhov reklám sa nedeaktivujú automaticky používané odporúčania. Ďalšie informácie o automatickom používaní odporúčaní

Potenciálne výhody

 • úspora času pri vytváraní variácií existujúcich reklám,
 • bezplatná optimalizácia znenia reklamy.

Ako návrhy reklám fungujú

Návrhy reklám môžeme automaticky ponúkať inzerentom zobrazujúcim reklamy v niektorom z podporovaných jazykov uvedených nižšie. Ak návrhy reklám do 14 dní od vytvorenia nepoužijete, neupravíte alebo neodmietnete, použijú sa automaticky.

Návrhy reklám použité automaticky sa na stránke Reklamy a rozšírenia zobrazia s označením Automaticky použitý návrh reklamy. Google vás okrem toho na vytvorenie týchto reklám upozorní aj rôznymi inými spôsobmi. O ich použití, odmietnutí, pozastavení alebo úprave rozhodujete v plnej miere vy.

Podporované jazyky

Návrhy reklám sa vám na stránke Odporúčania môžu zobraziť automaticky, ak reklamy zobrazujete v niektorom z týchto jazykov:

 • dánčina,
 • holandčina
 • angličtina,
 • fínčina,
 • francúzština,
 • nemčina,
 • taliančina,
 • japončina,
 • nórčina,
 • poľština,
 • portugalčina,
 • ruština,
 • španielčina,
 • švédčina.
Poznámka: Automaticky používané návrhy reklám možno deaktivovať v ktoromkoľvek účte bez ohľadu na jazyk.

Upozornenia

V prípade, že sú nové návrhy reklám nastavené na automatické použitie, upozorníme vás na to nasledujúcimi spôsobmi:

 • Pošleme vám e‑mail s odkazom na kontrolu návrhov reklám. Aktualizujte e‑mailové upozornenia.
 • V účte Google Ads sa vedľa ikony upozornenia Upozornenia zobrazí informácia, že návrhy reklám budú čoskoro použité automaticky.
 • Keď na ikonu upozornenia kliknete, zobrazí sa deň, na ktorý je nastavené automatické použitie návrhov reklám, ako aj výzva na ich kontrolu.
 • Stránka Odporúčania informuje, kedy dôjde k automatickému použitiu návrhov reklám, a vyzýva vás, aby ste ich použili alebo odmietli.
 • Každý návrh reklamy, ktorý sa automaticky použije po 14 dňoch, bude mať na stránke Reklamy a rozšírenia označenie Automaticky použitý návrh reklamy.
Poznámka: V účtoch správcu môže dôjsť k zlúčeniu návrhov reklám vytvorených súčasne pre viacero účtov.

Ovládanie

 • Návrhy reklám môžete na stránke Odporúčania použiť, odmietnuť alebo upraviť jednotlivo alebo hromadne.
 • Po použití môžete návrhy reklám upraviť, odstrániť alebo pozastaviť podobne ako bežné reklamy.
 • Nastavenia návrhov reklám môžete spravovať v nastaveniach účtu.
Poznámka: Návrhy reklám môžete dostávať naďalej, aj keď niektoré odmietnete.

Výnimky z pravidiel

Ak má ktorákoľvek z reklám v reklamnej skupine obmedzené schválenie alebo bola zamietnutá, návrhy reklám sa pre danú reklamnú skupinu nevytvoria. Môže to zahŕňať reklamy, ktoré patria do kategórií, ako sú hazardné hry, alkohol, lieky a fínske pôžičky. Ďalšie informácie o reklamách s obmedzeným schválením

Poznámka: Reklamné skupiny s obmedzeným schválením z dôvodu ochranných známok môžu získavať návrhy reklám. Po použití návrhov reklám prejdú reklamy obvyklými kontrolami ochranných známok.

Ako sa návrhy reklám vytvárajú

V snahe dosiahnuť lepšiu výkonnosť sa na vytváranie kvalitných návrhov reklám využíva kombinácia kontroly človekom a strojového učenia. Pri vytváraní návrhov reklám sa používa relevantný obsah z vášho účtu, ktorý zahŕňa vaše existujúce reklamy, rozšírenia a vstupnú stránku. Na optimalizáciu znenia reklamy používa Google aj ďalšie signály, ako sú kľúčové slová a zacielenie.

Časté otázky

Ako môžem návrhy reklám priebežne sledovať?

Ak boli v reklamnej skupine dané reklamy použité automaticky, priamo v tabuľke s reklamami budú mať štítok Automaticky použitý návrh reklamy. Okrem toho na stránke Reklamy a rozšírenia sa nachádza zodpovedajúci stĺpec Automaticky použitý návrh reklamy, pomocou ktorého môžete reklamy filtrovať. Ak návrhy reklám prijmete manuálne, dané reklamy sa do vášho účtu pridajú ako štandardné textové reklamy bez špecifického označenia.

Ktoré kampane alebo reklamné skupiny môžu získať návrhy reklám?

Návrhy reklám môže získať ktorákoľvek reklamná skupina vo vyhľadávaní, ktorá je v niektorom z nasledujúcich jazykov, má striedanie reklám nastavené na možnosť Optimalizovať a má potenciál na zlepšenie výkonnosti:
 • dánčina,
 • holandčina
 • angličtina,
 • fínčina,
 • francúzština,
 • nemčina,
 • taliančina,
 • japončina,
 • nórčina,
 • poľština,
 • portugalčina,
 • ruština,
 • španielčina,
 • švédčina.
Poznámka: Automaticky použité návrhy reklám možno deaktivovať v ktoromkoľvek účte bez ohľadu na jazyk.

Môžem návrhy reklám upraviť?

Na stránke Odporúčania môžu inzerenti pri ktoromkoľvek návrhu reklamy kliknúť na možnosť Použiť, prípadne môžu počkať na jeho automatické použitie. Návrhy reklám možno po pridaní kedykoľvek upraviť, pozastaviť alebo odstrániť.

Ak sa určitý návrh reklamy použil automaticky, bude mať štítok Automaticky použitý návrh reklamy. Keď návrh reklamy upravíte, tento štítok sa odstráni a reklama sa už v tabuľke reklám nebude zobrazovať v stĺpci Automaticky použitý návrh reklamy.

Ak chcete návrhy reklám upraviť pred ich použitím, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Odporúčania.
 3. Ak sa zobrazí karta s návrhmi reklám, v jej spodnej časti kliknite na odkaz Zobraziť návrhy (počet).
 4. Kliknite na položku Zobraziť v pravej spodnej časti návrhu, ktorý chcete upraviť.
 5. Reklamu podľa potreby aktualizujte. Ak chcete zmeny použiť a spustiť zobrazovanie danej reklamy, v pravom dolnom rohu kliknite na tlačidlo Použiť.

Kde v službe Google Ads nájdem návrhy reklám?

Návrhy reklám v účte Google Ads vrátane účtu správcu (MKC) nájdete na stránke Odporúčania.

Ako často sa budú v mojom účte zobrazovať nové návrhy reklám?

Návrhy reklám sa budú v účtoch zobrazovať najčastejšie každých sedem dní. Vzhľadom na to, že program zacieľuje len na reklamné skupiny, ktoré majú potenciál na zlepšenie výkonnosti, návrhy reklám získa len malá časť reklamných skupín. Vo väčšine účtov alebo reklamných skupín preto nezaznamenáte zmeny. V jednotlivých účtoch sa možno zobrazí len niekoľko návrhov reklám.

Koľko návrhov reklám dostanem?

V rámci týždňa sa vám v účte zobrazí maximálne 50 návrhov reklám.

Ako aktivujem e‑mailové upozornenia na návrhy reklám?

Na úrovni účtu nastavte predvoľby upozornení tak, aby ste dostávali všetky upozornenia alebo len dôležité upozornenia týkajúce sa údržby kampaní. Ak chcete v účtoch správcu aktivovať upozornenia týkajúce sa údržby kampaní pre každé číslo zákazníka, musíte vybrať upozornenia pre celú hierarchiu. Nezabúdajte, že nastavenia účtu správcu prepisujú nastavenia na úrovni účtu.

Môžem automatické používanie návrhov reklám deaktivovať?

Ak zobrazujete reklamy v niektorom z podporovaných jazykov, návrhy reklám sa po 14 dňoch použijú automaticky. Ako deaktivovať automatické používanie návrhov reklám

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false