Tungkol sa mga suhestyon sa ad

 
Nalalapat lang ang artikulong ito sa mga suhestyon sa ad para sa mga Search Network campaign. Matuto pa tungkol sa mga suhestyon sa ad para sa mga Smart campaign.

Ang mga suhestyon sa ad ay mga variation ng mga kasalukuyan mong text ad na puwedeng magpahusay sa performance ng iyong mga Search Network campaign.

Ayon sa pananaliksik, ang mga ad group na may 3 o higit pang ad na may mataas na kalidad ay maaaring makakuha ng 5% hanggang 15% higit pang pag-click o conversion kumpara sa mga ad group na 1 lang ang ad, iyon ay kung na-optimize ang pag-rotate ng ad. Kung mas marami kang ad na maibibigay, mas marami kang magiging opsyon para maipakita ang perpektong mensahe para sa bawat paghahanap ng user.

Unang ipinapakita ang mga suhestyon sa ad sa iyong account sa page na Mga Rekomendasyon para masuri mo ang mga iyon, at puwede mong piliing ilapat, i-edit, o i-dismiss ang mga iyon. Ang mga suhestyon sa ad na minarkahan bilang awtomatikong ilalapat ay magsisimulang ihatid pagkalipas ng 14 na araw kung walang gagawing pagkilos. Limitado sa 50 ang mga suhestyon sa ad kada linggo para sa bawat account. Dahil ang mga ad group lang na posibleng mapahusay ang performance ang tina-target ng programa, sa iilang ad group lang ibibigay ang mga suhestyon sa ad, kaya malamang na hindi ka makakakita ng mga pagbabago sa karamihan ng mga account o ad group—maaaring iilang suhestyon lang sa ad ang makikita mo bawat account.

Hindi parehong produkto ang mga suhestyon sa ad at mga awtomatikong inilapat na rekomendasyon. Kapag nag-opt out ka sa mga suhestyon sa ad, hindi ka mao-opt out sa mga awtomatikong inilapat na rekomendasyon. Matuto pa tungkol sa awtomatikong paglalapat ng mga rekomendasyon.

Mga potensyal na pakinabang

 • Makatipid ng oras sa paggawa ng mga variation ng mga kasalukuyan mong ad.
 • Libreng pag-optimize sa copy ng ad.

Paano gumagana ang mga suhestyon sa ad

Posibleng awtomatikong ialok ang mga suhestyon sa ad sa mga advertiser na may mga ad na gumagana sa alinman sa mga sinusuportahang wika sa ibaba. Awtomatikong ilalapat ang mga suhestyon sa ad 14 na araw pagkatapos magawa ang mga ito maliban na lang kung kusa mong ilalapat, ie-edit, o idi-dismiss ang mga ito bago awtomatikong mailapat.

Lalabas ang mga awtomatikong inilapat na suhestyon sa ad sa page na Mga ad at extension na may tag na “Awtomatikong inilapat na suhestyon sa ad,” at aabisuhan ka rin ng Google sa iba't ibang paraan para ipaalam na nagawa na ang mga ad na ito. May ganap ka ring kontrol kung ilalapat, idi-dismiss, ipo-pause, o ie-edit ang mga iyon.

Mga sinusuportahang wika

Kung may mga ad kang gumagana sa alinman sa mga sumusunod na wika, puwede kang awtomatikong makakita ng mga suhestyon sa ad sa iyong page na Mga Rekomendasyon:

 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Finnish
 • French
 • German
 • Italian
 • Japanese
 • Norwegian
 • Polish
 • Portuguese
 • Russian
 • Spanish
 • Swedish

Tandaan: Maaaring mag-opt out sa mga awtomatikong inilapat na suhestyon sa ad ang anumang account, anuman ang wika nito.

Mga Notification

Kapag nakatakdang awtomatikong mailapat ang mga bagong suhestyon sa ad, aabisuhan ka sa mga sumusunod na paraan:

 • Isang email na may link para suriin ang mga suhestyon sa ad. I-update ang iyong mga alerto sa email
 • Sa iyong Google Ads account, may lalabas na alerto malapit sa icon ng Notification Mga Abiso para ipaalam na malapit nang awtomatikong ilapat ang mga suhestyon sa ad.
 • Kapag nag-click ka sa icon ng Notification, isasaad nito ang araw kung kailan nakatakdang ilapat nang awtomatiko ang mga suhestyon sa ad at iimbitahan ka nitong suriin ang mga suhestyon sa ad.
 • Isinasaad ng page na Mga Rekomendasyon kung kailan awtomatikong ilalapat ang mga suhestyon sa ad, at iimbitahan ka nitong ilapat o i-dismiss ang mga iyon.
 • Ang anumang suhestyon sa ad na awtomatikong ilalapat pagkalipas ng 14 na araw ay lalagyan ng label na “Awtomatikong inilapat na suhestyon sa ad” sa page na Mga ad at extension.
Tandaan: Para sa mga manager account, puwedeng pagsama-samahin ang mga alerto tungkol sa mga suhestyon sa ad kung sabay-sabay na makakatanggap ng mga suhestyon sa ad ang maraming account.

Kontrol

 • Mula sa page na Mga Rekomendasyon, maaari kang maglapat, mag-dismiss, o mag-edit ng mga suhestyon sa ad, nang paisa-isa o bilang isang pangkat.
 • Kapag nailapat na ang mga suhestyon sa ad, puwede mong i-edit, alisin, o i-pause ang mga iyon—tulad lang din ng mga karaniwang ad.
 • Puwede mong kontrolin ang mga setting ng suhestyon sa ad sa pamamagitan ng mga setting ng iyong account.

Tandaan: Kung magdi-dismiss ka ng mga suhestyon sa ad, maaari ka pa ring makatanggap ng mga suhestyon sa ad sa hinaharap.

Mga pagbubukod sa patakaran

Kung may limitadong pag-apruba o hindi naaprubahan ang alinman sa iyong mga ad sa ad group, hindi gagawa ng mga suhestyon sa ad para sa ad group na iyon. Puwedeng kasama rito ang mga ad na kabilang sa mga kategoryang tulad ng pagsusugal, alak, pharmaceutical, at mga payday loan. Matuto pa tungkol sa mga ad na may limitadong pag-apruba.

Tandaan: Kwalipikadong makatanggap ng mga suhestyon sa ad ang mga ad group na may limitadong pag-apruba dahil sa mga trademark. Kapag nailapat na ang mga suhestyon sa ad, dadaan ang mga ad sa karaniwang mga pagsusuri ng trademark

Paano ginagawa ang mga suhestyon sa ad

Upang makatulong sa pagpapahusay sa performance, pinagsasama ang machine learning at pagsusuring isinasagawa ng tao para makagawa ng mga suhestyon sa ad na mataas ang kalidad. Kabilang sa may kaugnayang content mula sa iyong account na ginagamit para gumawa ng mga suhestyon sa ad ang kasalukuyan mong mga ad, mga extension, at landing page. Gumagamit din ang Google ng mga karagdagang signal gaya ng mga keyword at pag-target para ma-optimize ang copy ng ad.

Mga FAQ

Paano ko masusubaybayan ang mga suhestyon sa ad sa paglipas ng panahon?

Kung awtomatikong nakalapat ang mga ad sa iyong ad group, direktang mamarkahan ang mga iyon bilang “Awtomatikong inilapat na suhestyon sa ad” sa talahanayan ng mga ad. May katumbas ding column na “Awtomatikong inilapat na suhestyon sa ad” sa page na Mga ad at extension na magagamit mo para i-filter ang iyong mga ad. Kung manual mong tatanggapin ang mga suhestyon sa ad, idaragdag ang mga ad sa iyong account bilang mga karaniwang text ad nang walang partikular na label.

Aling mga campaign / ad group ang magiging kwalipikado para sa mga suhestyon sa ad?

Magiging kwalipikado para sa mga suhestyon sa ad ang anumang ad group sa paghahanap na nasa isa sa mga sumusunod na wika, na may pag-rotate ng ad na nakatakda sa “i-optimize," at may potensyal na mapahusay ang performance.
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Finnish
 • French
 • German
 • Italian
 • Japanese
 • Norwegian
 • Polish
 • Portuguese
 • Russian
 • Spanish
 • Swedish
Tandaan: Puwedeng mag-opt out sa mga awtomatikong inilapat na suhestyon sa ad ang anumang account, anuman ang wika nito.

Puwede ba akong mag-edit ng mga suhestyon sa ad?

Mula sa page na Mga Rekomendasyon, maaaring i-click ng mga advertiser ang Ilapat para sa anumang suhestyon sa ad, o hintaying awtomatikong mailapat ang mga iyon. Kapag naidagdag na ang mga suhestyon sa ad, puwede nilang i-edit, i-pause, o i-delete ang mga ito anumang oras.

Kung awtomatikong nailapat ang suhestyon sa ad, makakatanggap ito ng tag na “Awtomatikong inilapat na suhestyon sa ad.”’ Kapag nagkaroon ng anumang pag-edit sa isang suhestyon sa ad, maaalis ang tag na ito, at hindi na lalabas ang ad sa column na “Awtomatikong inilapat na suhestyon ng ad” sa talahanayan ng mga ad.

Para mag-edit ng mga suhestyon sa ad bago mailapat ang mga ito:

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. Mula sa menu ng page sa kaliwa, i-click ang Mga Rekomendasyon.
 3. Kung may makikita kang card ng mga suhestyon sa ad, i-click ang Tingnan ang (bilang ng mga) suhestyon sa ibaba ng card.
 4. I-click ang Tingnan sa kanang bahagi sa ibaba ng suhestyong gusto mong i-edit.
 5. I-update ang iyong ad ayon sa kagustuhan mo, pagkatapos ay i-click ang Ilapat sa kanang sulok sa ibaba para ilapat ang iyong mga pagbabago at paganahin ang ad.

Saan ko mahahanap ang mga suhestyon sa ad sa Google Ads?

Matatagpuan ang mga suhestyon sa ad sa page na Mga Rekomendasyon para sa mga Google Ads account, kabilang ang mga manager account (MCC).

Gaano kadalas lalabas sa aking account ang mga bagong suhestyon sa ad?

Isang beses kada 7 araw pinakamadalas na lalabas ang mga suhestyon sa ad sa mga account. Dahil ang mga ad group lang na posibleng mapahusay ang performance ang tina-target ng programa, sa iilang ad group lang ibibigay ang mga suhestyon sa ad, kaya hindi ka makakakita ng mga pagbabago sa karamihan ng mga account o ad group—posibleng iilang suhestyon lang sa ad ang makikita mo sa bawat account.

Ilang suhestyon sa ad ang makukuha ko?

Limitado sa 50 ang mga suhestyon sa ad kada linggo para sa bawat account.

Paano ko ie-enable ang mga alerto sa email para sa mga suhestyon sa ad?

Sa antas ng account, itakda ang iyong mga kagustuhan sa notification para matanggap ang “lahat” o ang mga “kritikal lang” na alerto sa pagpapanatili ng campaign. Dapat piliin ng mga manager account ang mga notification para sa “ganap na hierarchy” para i-enable ang mga alerto sa pagpapanatili ng campaign para sa bawat customer ID. Tandaang io-override ng mga setting ng manager account ang mga setting sa antas ng account.

Puwede ba akong mag-opt out sa awtomatikong paglalapat ng mga suhestyon sa ad?

Kung may mga ad kang gumagana sa alinman sa mga sumusunod na wika, awtomatikong ilalapat ang mga suhestyon sa ad pagkalipas ng 14 na araw. Matutunan kung paano mag-opt out sa awtomatikong paglalapat ng mga suhestyon sa ad

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu