Quản lý nội dung đề xuất quảng cáo

Bài viết này chỉ áp dụng cho nội dung đề xuất quảng cáo cho chiến dịch trên Mạng tìm kiếm. Hãy tìm hiểu thêm về nội dung đề xuất quảng cáo cho chiến dịch Thông minh

Bạn có thể kiểm soát các nội dung đề xuất quảng cáo thông qua trang Đề xuất, tại đây bạn có thể chọn áp dụng, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung đề xuất.

 • Nếu bạn áp dụng bất kỳ nội dung đề xuất quảng cáo nào, nội dung đề xuất đó sẽ xuất hiện trong trang Quảng cáo và tiện ích giống như quảng cáo thông thường. Nếu bất kỳ đề xuất quảng cáo nào được tự động áp dụng sau 14 ngày kể từ khi tạo đề xuất, đề xuất sẽ xuất hiện cùng với thẻ "Đề xuất quảng cáo tự động áp dụng".
 • Nếu bạn loại bỏ bất kỳ đề xuất quảng cáo nào, những quảng cáo này sẽ không xuất hiện, nhưng bạn vẫn có thể nhận được các đề xuất quảng cáo trong tương lai.

Chỉnh sửa, tạm dừng hoặc loại bỏ đề xuất quảng cáo

Bạn có thể kiểm soát bất kỳ đề xuất quảng cáo nào bạn đã áp dụng hoặc được tự động áp dụng sau 14 ngày giống như quảng cáo thông thường, tức là bạn có thể chỉnh sửa, tạm dừng, tiếp tục hoặc loại bỏ chúng. Hãy tìm hiểu cách chỉnh sửa, tạm dừng hoặc tiếp tục hay loại bỏ quảng cáo.

Chọn không áp dụng nội dung đề xuất quảng cáo

Theo mặc định, tài khoản Google Ads mới sẽ tự động áp dụng nội dung đề xuất quảng cáo. Nếu không muốn nội dung đề xuất quảng cáo tự động áp dụng, bạn có thể chọn không áp dụng theo cách thủ công. Các đề xuất quảng cáo được tự động áp dụng trước đây sẽ vẫn hoạt động. Bạn có thể chỉnh sửa, tạm dừng hoặc loại bỏ các đề xuất quảng cáo được tự động áp dụng trước đây từ trang Quảng cáo và tiện ích.

Chọn không áp dụng ở cấp tài khoản

Để chọn không tự động áp dụng nội dung đề xuất quảng cáo cho tài khoản Google Ads chuẩn, hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong menu trang ở phía bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào Cài đặt tài khoản ở đầu trang.
 4. Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh "Đề xuất quảng cáo".
 5. Chọn Không tự động áp dụng đề xuất quảng cáo.
  • Tùy chọn: Hãy cho biết lý do tại sao bạn chọn không tự động áp dụng đề xuất quảng cáo.
 6. Nhấp vào Lưu

Chọn không áp dụng hàng loạt ở cấp tài khoản người quản lý

Để chọn không tự động áp dụng nội dung đề xuất quảng cáo cho một hoặc nhiều tài khoản ở cấp tài khoản người quản lý, hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chọn Tài khoản từ menu trang.
 3. Chọn Quản lý ở đầu trang.
 4. Chọn hộp (hoặc các hộp) ở bên trái của tài khoản mà bạn muốn dừng tự động áp dụng đề xuất quảng cáo. 
 5. Nhấp vào mũi tên thả xuống "Chỉnh sửa" trong thanh màu xanh lam phía trên bảng, sau đó chọn Thay đổi cài đặt đề xuất quảng cáo.
 6. Để ngăn đề xuất quảng cáo tự động áp dụng sau 14 ngày, hãy chọn Không tự động áp dụng đề xuất quảng cáo
  • Tùy chọn: Hãy cho biết lý do tại sao bạn chọn không tự động áp dụng đề xuất quảng cáo.
 7. Nhấp vào Áp dụng để lưu thay đổi của bạn.

Lưu ý: Chọn không tham gia đề xuất quảng cáo có nghĩa là đề xuất sẽ không còn tự động áp dụng sau 14 ngày kể từ khi tạo đề xuất. Bạn vẫn có thể nhận được các đề xuất quảng cáo trong tương lai trên trang Đề xuất, nhưng đề xuất sẽ không tự động áp dụng - bạn sẽ phải áp dụng quảng cáo theo cách thủ công trước khi quảng cáo bắt đầu phân phát.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố