Hantera annonsförslag

Denna artikel gäller endast annonsförslag för kampanjer i söknätverkskampanjer. Läs mer om annonsförslag för smarta kampanjer.

Du kan hantera annonsförslagen på sidan Rekommendationer, där du kan välja att tillämpa, redigera eller ignorera dem.

 • Om du använder annonsförslag visas de på sidan Annonser och tillägg, precis som vanliga annonser. Om annonsförslag tillämpas automatiskt 14 dagar efter att de skapades visas de märkta som ”Automatiskt tillämpat annonsförslag”.
 • Om du ignorerar annonsförslag visas annonserna inte, men du kan fortfarande få fler annonsförslag längre fram.

Redigera, pausa eller ta bort annonsförslag

Alla annonsförslag som du har tillämpat eller som tillämpas automatiskt efter 14 dagar kan hanteras precis som vanliga annonser: du kan redigera, pausa, återuppta och ta bort dem. Läs mer om hur du redigerar, pausar eller återupptar eller tar bort annonser.

Välja bort annonsförslag

Annonsförslag tillämpas automatiskt på nya Google Ads-konton. Om du inte vill att annonsförslagen ska tillämpas automatiskt kan du välja bort dem manuellt. Annonsförslag som har tillämpats automatiskt förblir aktiva. Du kan redigera, pausa eller ta bort automatiskt tillämpade annonsförslag på sidan Annonser och tillägg.

Välja bort förslag på kontonivå

Så här väljer du bort att annonsförslag tillämpas automatiskt på vanliga Google Ads-konton:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Inställningar på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på Kontoinställningar högst upp på sidan.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn vid Annonsförslag.
 5. Välj Använd inte annonsförslag automatiskt.
  • Valfritt: Skriv en kommentar om varför du väljer bort automatiskt tillämpade annonsförslag.
 6. Klicka på Spara

Välja bort flera förslag samtidigt på förvaltarkontonivå

Så här väljer du bort att annonsförslag tillämpas automatiskt på ett eller flera konton på förvaltarkontonivå:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Konton på sidmenyn.
 3. Välj Hantering högst upp på sidan.
 4. Markera rutan (eller rutorna) till vänster om kontona där annonsförslag inte ska tillämpas automatiskt. 
 5. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera i det blå fältet ovanför tabellen och välj Ändra inställningar för annonsförslag.
 6. Välj Tillämpa inte annonsförslag automatiskt om du inte vill att annonsförslag ska tillämpas automatiskt efter 14 dagar. 
  • Valfritt: Skriv en kommentar om varför du väljer bort automatiskt tillämpade annonsförslag.
 7. Klicka på Använd för att spara ändringarna.

Obs! Om du väljer bort annonsförslag betyder det att de inte längre tillämpas automatiskt 14 dagar efter att de skapades. Du kan fortfarande få annonsförslag på sidan Rekommendationer, men de tillämpas inte automatiskt. Du måste tillämpa annonserna manuellt innan de börjar visas.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt