Phân tích dữ liệu báo cáo về phần mở rộng về tin nhắn

Bạn không thể tạo phần mở rộng về tin nhắn nữa. Kể từ tháng 2 năm 2020, phần mở rộng về tin nhắn sẽ ngừng hiển thị. Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc phần mở rộng về cuộc gọi là một giải pháp thay thế hiệu quả. Xin lưu ý rằng bạn có thể sử dụng tất cả tính năng báo cáo cho phần mở rộng về tin nhắn đến hết tháng 12 năm 2020. 

Báo cáo về phần mở rộng về tin nhắn cho phép bạn theo dõi hiệu quả hoạt động của phần mở rộng về tin nhắn. Bạn có thể xem dữ liệu chi tiết chung về tin nhắn, chẳng hạn như số lần tiện ích tin nhắn xuất hiện với một trong các quảng cáo của bạn hoặc số cuộc trò chuyện mà mọi người đã bắt đầu với doanh nghiệp của bạn.

Bạn cũng có thể đánh giá các thông tin cụ thể liên quan đến mỗi cuộc trò chuyện (như thời gian gửi tin nhắn trả lời đầu tiên, số lượng tin nhắn, thời lượng cuộc trò chuyện và mã vùng của khách hàng).

Bài viết này hướng dẫn bạn cách xem dữ liệu tin nhắn và tìm hiểu thông tin chi tiết về mỗi cuộc trò chuyện. Nếu bạn mới sử dụng tính năng báo cáo về phần mở rộng về tin nhắn, hãy bắt đầu bằng bài viết Giới thiệu về tính năng báo cáo về phần mở rộng về tin nhắn.

Trước khi bắt đầu

Tính năng báo cáo về phần mở rộng về tin nhắn sử dụng số chuyển tiếp Google để theo dõi hiệu quả hoạt động của phần mở rộng về tin nhắn và cuộc trò chuyện (hoặc cuộc hội thoại) với khách hàng mà phần mở rộng này mang lại. Số chuyển tiếp Google thuộc sở hữu của Google và được chỉ định động cho các nhà quảng cáo khác nhau và các nhóm quảng cáo của họ. (Các) số điện thoại được liên kết với các nhóm quảng cáo của bạn có thể thay đổi theo thời gian. Số chuyển tiếp Google hiện chỉ có tại Hoa Kỳ, Úc, Canada, Brazil, Pháp và Vương quốc Anh.

Các cột "Số cuộc trò chuyện", "Số lần hiển thị tin nhắn" và "Tỷ lệ trò chuyện" chỉ báo cáo các sự kiện kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2018 trở đi. Các sự kiện đã xảy ra trước ngày 11 tháng 10 năm 2018 không được báo cáo.

Xem thông tin chi tiết về tin nhắn bằng cách tạo báo cáo tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo  ở đầu trang, rồi chọn Báo cáo.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Bảng.
 4. Kéo và thả các tùy chọn từ bên trái vào các mục hàng hoặc cột.
 5. Để sửa đổi báo cáo của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng ẩn hàng và cột Cột.
 6. Xóa các tùy chọn hàng và cột bằng cách nhấp vào dấu x.
 7. Để lưu báo cáo này, hãy nhấp vào Lưu dưới dạng ở gần đầu trang.
Dữ liệu "Thông tin chi tiết về tin nhắn" của bạn sẽ chỉ hiển thị cho hoạt động xảy ra từ ngày 11/10/2018 trở đi. Đối với mọi hoạt động trước ngày 11/10/2018, các cột này sẽ báo cáo là "0".

Xem thông tin chi tiết về tin nhắn bằng cách xem các báo cáo được xác định trước

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo  ở đầu trang. Chọn Báo cáo được xác định trước (trước đây là Thứ nguyên), rồi chọn Cơ bảnThông tin chi tiết về tin nhắn. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy các cột và hàng mới cùng với số liệu thống kê của bạn.
 3. Để sửa đổi báo cáo của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng ẩn hàng và cột Cột.
 4. Xóa hàng và cột bằng cách nhấp vào dấu x.
 5. Để lưu báo cáo này, hãy nhấp vào Lưu dưới dạng ở gần đầu trang.

Thông tin chi tiết về tin nhắn sẽ hiển thị trong các cột báo cáo của bạn

Dưới đây là các loại dữ liệu, cùng với định nghĩa, mà bạn có thể tìm thấy trong báo cáo về tiện ích tin nhắn chung của mình:

 • Số lần hiển thị tin nhắn cho biết số lần tiện ích tin nhắn của bạn được hiển thị và số chuyển tiếp Google đã được sử dụng, cho phép theo dõi cuộc trò chuyện.
 • Cuộc trò chuyện cho biết số lần một người đã nhắn tin cho doanh nghiệp của bạn là kết quả của một lần hiển thị tin nhắn được hiển thị cùng với số chuyển tiếp Google. Mỗi cuộc trò chuyện được tạo thành từ một loạt tin nhắn được trao đổi giữa một người và doanh nghiệp của bạn.
 • Tỷ lệ trò chuyện cho biết số người đã bắt đầu cuộc trò chuyện với doanh nghiệp của bạn sau khi nhìn thấy tiện ích tin nhắn. Tỷ lệ này được tính bằng số cuộc trò chuyện chia cho số lần hiển thị tin nhắn bằng số chuyển tiếp Google.

Chi tiết cuộc trò chuyện có sẵn

Ngoài các thông tin chung về tin nhắn, bạn cũng có thể có các thông tin sau đây về mỗi cuộc trò chuyện:

 • Thời gian bắt đầu trò chuyện cho bạn biết thời điểm bắt đầu một cuộc trò chuyện giữa một người và doanh nghiệp của bạn.
 • Thời lượng trò chuyện cho bạn biết cuộc trò chuyện giữa một người với doanh nghiệp của bạn kéo dài bao lâu.
 • Thời gian đến khi nhận tin nhắn trả lời đầu tiên cho bạn biết mất bao lâu thì doanh nghiệp của bạn trả lời tin nhắn đầu tiên của ai đó.
 • Mã quốc gia người dùng cho bạn biết một người đã nhắn tin cho bạn từ đâu và có thể chỉ ra đối tượng bạn có thể muốn nhắm mục tiêu.
 • Mã vùng của người dùng cho bạn biết một khu vực cụ thể hơn trong một quốc gia nơi có người gửi tin nhắn cho bạn.
 • Số tin nhắn cho bạn biết có bao nhiêu tin nhắn được trao đổi trong một cuộc trò chuyện duy nhất.
 • Số lần trò chuyện bằng tin nhắn tối thiểu giúp bạn đặt thời điểm một cuộc trò chuyện trở nên có ý nghĩa đối với doanh nghiệp của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false