Phân tích dữ liệu báo cáo về tiện ích tin nhắn

Báo cáo về tiện ích tin nhắn cho phép bạn theo dõi hiệu suất của các tiện ích tin nhắn. Bạn có thể xem dữ liệu chi tiết chung về tin nhắn, chẳng hạn như số lần tiện ích tin nhắn xuất hiện với một trong các quảng cáo của bạn hoặc số cuộc trò chuyện mà mọi người đã bắt đầu với doanh nghiệp của bạn.

Bạn cũng có thể đánh giá các chi tiết cụ thể liên quan đến mỗi cuộc trò chuyện, như thời gian đến tin nhắn trả lời đầu tiên, số lượng tin nhắn, thời lượng cuộc trò chuyện và mã vùng của khách hàng.

Bài viết này cho bạn thấy cách thức xem dữ liệu tin nhắn và khám phá dữ liệu chi tiết về mỗi cuộc trò chuyện. Nếu bạn mới sử dụng báo cáo về tiện ích tin nhắn, hãy bắt đầu với bài Giới thiệu về báo cáo về tiện ích tin nhắn.

Trước khi bắt đầu

Báo cáo về tiện ích tin nhắn sử dụng số chuyển tiếp Google để theo dõi hiệu suất của các tiện ích tin nhắn và cuộc trò chuyện (hoặc cuộc hội thoại) với khách hàng dẫn đến từ tiện ích tin nhắn. Số chuyển tiếp Google thuộc sở hữu của Google và được chỉ định động cho các nhà quảng cáo khác nhau và các nhóm quảng cáo của họ. (Các) số điện thoại được liên kết với các nhóm quảng cáo của bạn có thể thay đổi theo thời gian. Số chuyển tiếp Google hiện chỉ có tại Hoa Kỳ, Úc, Canada, Brazil, Pháp và Vương quốc Anh.

Các cột "Số cuộc trò chuyện", "Số lần hiển thị tin nhắn" và "Tỷ lệ trò chuyện" chỉ báo cáo các sự kiện kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2018 trở đi. Các sự kiện đã xảy ra trước ngày 11 tháng 10 năm 2018 không được báo cáo.

Xem thông tin chi tiết tin nhắn bằng cách tạo báo cáo tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo ở đầu trang và chọn Báo cáo.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng và chọn Bảng.
 4. Kéo và thả các tùy chọn từ bên trái vào các mục hàng hoặc cột.
 5. Để sửa đổi báo cáo của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng ẩn hàng và cột .
 6. Xóa các tùy chọn hàng và cột bằng cách nhấp vào dấu x.
 7. Để lưu báo cáo này, hãy nhấp vào Lưu dưới dạng ở gần đầu trang.
Dữ liệu "Chi tiết tin nhắn" của bạn sẽ chỉ hiển thị cho hoạt động xảy ra từ ngày 11 tháng 10 năm 2018 trở đi. Đối với thời gian trước ngày 11 tháng 10 năm 2018, các cột này sẽ báo cáo "0" cho mọi hoạt động trước ngày này.

Xem thông tin chi tiết tin nhắn bằng cách xem các báo cáo được xác định trước

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo ở đầu trang. Chọn Báo cáo được xác định trước (trước đây là Thứ nguyên), rồi chọn Cơ bảnChi tiết tin nhắnNgay lập tức bạn sẽ thấy các cột và hàng mới với số liệu thống kê của bạn.
 3. Để sửa đổi báo cáo của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng ẩn hàng và cột .
 4. Xóa hàng và cột bằng cách nhấp vào dấu x.
 5. Để lưu báo cáo này, hãy nhấp vào Lưu thành ở gần đầu trang.

Thông tin chi tiết về tin nhắn hiển thị trong các cột báo cáo

Dưới đây là các loại dữ liệu, cùng với định nghĩa, mà bạn có thể tìm thấy trong báo cáo về tiện ích tin nhắn chung của mình:

 • Số lần hiển thị tin nhắn cho biết số lần tiện ích tin nhắn của bạn được hiển thị và số chuyển tiếp Google đã được sử dụng, cho phép theo dõi cuộc trò chuyện.
 • Cuộc trò chuyện cho biết số lần một người đã nhắn tin cho doanh nghiệp của bạn là kết quả của một lần hiển thị tin nhắn được hiển thị cùng với số chuyển tiếp Google. Mỗi cuộc trò chuyện được tạo thành từ một loạt tin nhắn được trao đổi giữa một người và doanh nghiệp của bạn.
 • Tỷ lệ trò chuyện cho biết số người đã bắt đầu cuộc trò chuyện với doanh nghiệp của bạn sau khi nhìn thấy tiện ích tin nhắn. Tỷ lệ này được tính bằng số cuộc trò chuyện chia cho số lần hiển thị tin nhắn bằng số chuyển tiếp Google.

Chi tiết cuộc trò chuyện có sẵn

Ngoài các thông tin chung về tin nhắn, bạn cũng có thể có các thông tin sau đây về mỗi cuộc trò chuyện:

 • Thời gian bắt đầu trò chuyện cho bạn biết thời điểm bắt đầu một cuộc trò chuyện giữa một người và doanh nghiệp của bạn.
 • Thời lượng trò chuyện cho bạn biết cuộc trò chuyện giữa một người với doanh nghiệp của bạn kéo dài bao lâu.
 • Thời gian đến khi nhận tin nhắn trả lời đầu tiên cho bạn biết mất bao lâu thì doanh nghiệp của bạn trả lời tin nhắn đầu tiên của ai đó.
 • Mã quốc gia người dùng cho bạn biết một người đã nhắn tin cho bạn từ đâu và có thể chỉ ra đối tượng bạn có thể muốn nhắm mục tiêu.
 • Mã vùng của người dùng cho bạn biết một khu vực cụ thể hơn trong một quốc gia nơi có người gửi tin nhắn cho bạn.
 • Số tin nhắn cho bạn biết có bao nhiêu tin nhắn được trao đổi trong một cuộc trò chuyện duy nhất.
 • Số lần trò chuyện bằng tin nhắn tối thiểu giúp bạn đặt thời điểm một cuộc trò chuyện trở nên có ý nghĩa đối với doanh nghiệp của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố