วิเคราะห์ข้อมูลการรายงานข้อความ

คุณสร้างส่วนขยายข้อความไม่ได้อีกต่อไป และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นไป ส่วนขยายข้อความจะหยุดแสดง เราแนะนำให้ใช้ตัวเลือกอื่นที่มีประสิทธิภาพแทน เช่น ส่วนขยายฟอร์มโอกาสในการขายหรือส่วนขยายการโทร โปรดทราบว่าคุณใช้การรายงานของส่วนขยายข้อความทั้งหมดได้ถึงเดือนธันวาคม 2020 

การรายงานข้อความช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของส่วนขยายข้อความและ ดูรายละเอียดข้อความทั่วไป เช่น จำนวนครั้งที่ส่วนขยายข้อความปรากฏพร้อมกับโฆษณาของคุณ หรือจำนวนแชทที่ผู้คนเริ่มคุยกับธุรกิจของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังประเมินรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแชทแต่ละครั้งได้ด้วย เช่น เวลาในการตอบครั้งแรก จำนวนข้อความ ระยะเวลาการแชท และรหัสพื้นที่ของลูกค้า

บทความนี้จะแสดงวิธีดูข้อมูลที่เป็นข้อความและรายละเอียดของการแชทแต่ละครั้ง หากคุณเพิ่งเริ่มใช้การรายงานข้อความ ให้เริ่มต้นด้วยเกี่ยวกับการรายงานข้อความ

ก่อนเริ่มต้น

การรายงานข้อความใช้หมายเลขโอนสายของ Google เพื่อติดตามประสิทธิภาพของส่วนขยายข้อความและการแชทของลูกค้า (หรือการสนทนา) ที่เป็นผลจากหมายเลขเหล่านี้ หมายเลขโอนสายของ Google เป็นของ Google และให้สิทธิ์แบบไดนามิกกับผู้ลงโฆษณารายต่างๆ และกลุ่มโฆษณาของผู้ลงโฆษณาเหล่านั้น หมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับกับกลุ่มโฆษณาของคุณอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลา ขณะนี้หมายเลขโอนสายของ Google ที่มีการรายงานข้อความมีให้บริการในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา บราซิล ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร

คอลัมน์ "แชท" "การแสดงผลจากการโทร" และ "อัตราการแชท" จะรายงานเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2018 เป็นต้นไป ระบบจะไม่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 11 ตุลาคม 2018

ดูรายละเอียดข้อความด้วยการสร้างรายงานที่กำหนดเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนการรายงาน ที่ด้านบนสุดของหน้าแล้วเลือกรายงาน
 3. คลิกปุ่มบวก แล้วเลือกตาราง
 4. ลากตัวเลือกจากด้านซ้ายไปวางไว้ในส่วนแถวหรือคอลัมน์
 5. หากต้องการแก้ไขรายงาน ให้คลิกไอคอนซ่อนแถวและคอลัมน์ คอลัมน์
 6. นำตัวเลือกแถวและคอลัมน์ออกโดยคลิก x
 7. หากต้องการบันทึกรายงานนี้ ให้คลิก บันทึกเป็น ที่อยู่บริเวณด้านบนสุดของหน้า
ข้อมูล "รายละเอียดข้อความ" จะแสดงเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2018 เป็นต้นไป คอลัมน์จะรายงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อน 11 ตุลาคม 2018 เป็น "0" โดยไม่นับกิจกรรมก่อนหน้า

ดูรายละเอียดข้อความจากรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนการรายงาน ที่ด้านบนสุดของหน้า เลือกรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เดิมเรียกว่ามิติข้อมูล) แล้วเลือกพื้นฐาน และรายละเอียดข้อความ คุณจะเห็นคอลัมน์และแถวใหม่พร้อมด้วยสถิติของคุณทันที
 3. หากต้องการแก้ไขรายงาน ให้คลิกไอคอนซ่อนแถวและคอลัมน์ คอลัมน์
 4. นำแถวและคอลัมน์ออกโดยคลิก x
 5. หากต้องการบันทึกรายงานนี้ ให้คลิก บันทึกเป็น ที่อยู่บริเวณด้านบนสุดของหน้า

รายละเอียดข้อความที่แสดงในคอลัมน์การรายงาน

ประเภทข้อมูลพร้อมคำจำกัดความซึ่งคุณจะพบในรายงานข้อความทั่วไปมีดังนี้

 • การแสดงข้อความ แสดงจำนวนครั้งที่ส่วนขยายข้อความแสดงขึ้นพร้อมกับโฆษณาและมีการใช้หมายเลขโอนสายของ Google ซึ่งช่วยให้ระบบติดตามแชทได้
 • แชท แสดงจำนวนครั้งที่บุคคลส่งข้อความถึงธุรกิจของคุณ อันเป็นผลมาจากการแสดงผลข้อความที่แสดงพร้อมหมายเลขโอนสายของ Google การแชทแต่ละครั้งประกอบด้วยชุดข้อความระหว่างบุคคลกับธุรกิจของคุณ
 • อัตราการแชท แสดงจำนวนผู้ใช้ที่เริ่มต้นการสนทนากับธุรกิจของคุณหลังจากที่เห็นส่วนขยายข้อความ อัตรานี้คำนวณโดยการนำจำนวนแชทไปหารด้วยจำนวนการแสดงข้อความที่แสดงพร้อมกับหมายเลขโอนสายของ Google

รายละเอียดการแชทที่มีอยู่

นอกจากรายละเอียดข้อความทั่วไปแล้ว คุณยังรับรายละเอียดต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับการแชทแต่ละครั้งได้

 • เวลาเริ่มแชท ช่วยให้ทราบว่าการแชทระหว่างบุคคลกับธุรกิจของคุณเริ่มขึ้นเมื่อใด
 • ระยะเวลาในการแชท ช่วยให้ทราบระยะเวลาแชทระหว่างบุคคลกับธุรกิจ
 • เวลาในการตอบครั้งแรก ช่วยให้ทราบว่าธุรกิจใช้เวลานานเท่าใดในการตอบข้อความแรกของบุคคล
 • รหัสประเทศของผู้ใช้ บอกให้ทราบว่าข้อความที่บุคคลส่งถึงคุณนั้นมาจากที่ใด และระบุกลุ่มเป้าหมายที่คุณอาจต้องการกำหนดเป้าหมายได้
 • รหัสพื้นที่ของผู้ใช้ ระบุพื้นที่ในประเทศของผู้ส่งข้อความถึงคุณ
 • ข้อความ บอกจำนวนข้อความทั้งหมดภายในแชทเดียว
 • การแลกเปลี่ยนข้อความขั้นต่ำ ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าแชทจะมีความหมายต่อธุรกิจเมื่อใด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false