Analysera sms-rapporteringsdata

Med sms-rapportering kan du följa resultatet av dina sms-tillägg. Du kan se allmän information, som hur många gånger ett sms-tillägg visades med någon av dina annonser och hur många chattsamtal som inleddes med ditt företag.

Du kan dessutom se specifika detaljer om varje chattsamtal, som tid till första svar, antal sms, chattsamtalens varaktighet och kundens riktnummer.

I den här artikeln beskriver vi hur du hittar sms-data och ser information om varje chattsamtal. Om du inte har använt sms-rapportering tidigare kan du börja med att läsa Om sms-rapportering.

Innan du börjar

Med sms-rapportering spåras resultatet av dina sms-tillägg och chattsamtalen de genererar med hjälp av Googles vidarekopplingsnummer. Googles vidarekopplingsnummer tillhör Google och tilldelas olika annonsörer och deras annonsgrupper dynamiskt. Telefonnumret/telefonnumren som är kopplade till dina annonsgrupper kan komma att ändras när som helst. Googles vidarekopplingsnummer med sms-rapportering är för närvarande tillgängligt i Australien, Brasilien, Frankrike, Kanada, Storbritannien och USA.

I kolumnerna Chattar, Meddelandeexp. och Chattfrekvens visas endast händelser som startat 11 oktober 2018 eller senare. Händelser som inträffade före 11 oktober 2018 rapporteras inte.

Visa sms-information genom att skapa anpassade rapporter

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rapportikonen  högst upp på sidan och välj Rapporter.
 3. Klicka på plusknappen och välj Tabell.
 4. Dra och släpp alternativen från vänster till avsnittet med rader eller kolumner.
 5. Modifiera rapporten genom att klicka på ikonen för att dölja rader och kolumner .
 6. Ta bort rad- och kolumnalternativ genom att klicka på x.
 7. Klicka på Spara som högst upp på sidan för att spara rapporten.
Data i kolumnen Meddelandeinformation visas bara för aktiviteter som inträffade den 11 oktober 2018 eller senare. I dessa kolumner visas ”0” för datum före 11 oktober 2018, oavsett tidigare aktivitet.

Visa sms-information genom att visa fördefinierade rapporter

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rapportikonen högst upp på sidan. Välj Fördefinierade rapporter (tidigare Dimensioner), och därefter Grundläggande och Meddelandeinformation. Nu ser du nya kolumner och rader med statistik.
 3. Modifiera rapporten genom att klicka på ikonen för att dölja rader och kolumner .
 4. Ta bort rader och kolumner genom att klicka på x.
 5. Klicka på Spara som högst upp på sidan för att spara rapporten.

Sms-information som visas i rapportkolumnerna

Detta är de typer av data som kan förekomma i dina allmänna sms-rapporter:

 • Sms-exponeringar visar hur många gånger sms-tillägget visades med din annons och Googles vidarekopplingsnummer användes så att chattsamtalet kunde spåras.
 • Chattar visar hur många gånger en person skickade meddelanden till ditt företag som ett resultat av en sms-exponering som visades med Googles vidarekopplingsnummer. Varje chatt består av en serie meddelanden som skickas mellan en person och ditt företag.
 • Chattfrekvens visar antalet personer som inledde en konversation med ditt företag efter att ha sett ditt sms-tillägg. Värdet beräknas som antalet chattar dividerat med antalet sms-exponeringar som visades med Googles vidarekopplingsnummer.

Tillgänglig chattinformation

Utöver generell information om meddelanden kan du också få följande information om varje chattsamtal:

 • Chattens starttid anger när chattsamtalet mellan en person och ditt företag inleddes.
 • Chattens varaktighet anger hur länge chattsamtalet mellan en person och ditt företag varade.
 • Tid till första svar anger hur lång tid det tog innan ditt företag svarade på en persons första meddelande.
 • Användarens landskod anger varifrån en person skickade meddelandet och kan indikera en målgrupp som du kanske bör inrikta dig på.
 • Användarens riktnummer anger ett specifikt område i ett land varifrån en person skickade meddelandet.
 • Meddelanden anger det totala antalet meddelanden som skickades under ett chattsamtal.
 • Minsta antal meddelandetillfällen är minimigränsen där ett chattsamtal blir värdefullt för ditt företag.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt