Analýza údajov v prehľade rozšírení o textové správy

Prehľad textových správ umožňuje sledovať výkonnosť rozšírení o textové správy. Môžete si pozrieť všeobecné podrobnosti správ, ako napríklad počet zobrazení rozšírenia o textové správy s jednou z vašich reklám alebo počet četov, ktoré ľudia s vašou firmou začali.

Budete môcť tiež posúdiť konkrétne podrobnosti súvisiace s každým četom, napríklad čas prvej odpovede, počet správ, trvanie četu a PSČ zákazníka.

V tomto článku sa dozviete, ako si pozrieť údaje správ a preskúmať podrobností každého četu. Ak prehľad rozšírení o textové správy ešte len začínate používať, prečítajte si najskôr článok Prehľad rozšírení o textové správy.

Skôr než začnete

Prehľad rozšírení o textové správy používa čísla Google na presmerovanie na sledovanie výkonnosti rozšírení o textové správy a četov (alebo konverzácií) so zákazníkmi, ktoré z nich vyplývajú. Čísla Google na presmerovanie sú vlastníctvom Googlu a sú dynamicky priraďované rôznym inzerentom a ich reklamným skupinám. Telefónne číslo priradené k vašej reklamnej skupine sa môže postupne meniť. Čísla Google na presmerovanie s prehľadom rozšírení o textové správy sú momentálne k dispozícii v Spojených štátoch, Austrálii, Kanade, Brazílii, Francúzsku a Spojenom kráľovstve.

Stĺpce Čety, Zobr. rozšírenia o textové správy a Miera využitia rozšírenia o textové správy uvádzajú údaje len o udalostiach, ktoré sa začali 11. októbra 2018 alebo po tomto dátume. Udalosti, ku ktorým došlo pred 11. októbrom 2018, nie sú v prehľade uvedené.

Zobrazenie podrobností správ vytvorením vlastných prehľadov

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu prehľadov  v hornej časti stránky a vyberte možnosť Prehľady.
 3. Kliknite na tlačidlo plus  a vyberte možnosť Tabuľka.
 4. Presuňte možnosti zľava do sekcie riadkov alebo stĺpcov.
 5. Ak chcete upraviť prehľad, kliknite na ikonu skrytia riadkov a stĺpcov .
 6. Možnosti riadkov a stĺpcov môžete odstrániť kliknutím na ikonu x.
 7. Ak chcete tento prehľad uložiť, kliknite na možnosť Uložiť ako v hornej časti stránky.
Údaje podrobností o textových správach sa zobrazia len pre aktivity, ktoré sa uskutočnili 11. októbra 2018 alebo po tomto dátume. V prípade dátumov pred 11. októbrom 2018 bude v týchto stĺpcoch uvedené číslo 0 bez ohľadu na predchádzajúcu aktivitu.

Zobrazenie podrobností správ vytvorením vopred definovaných prehľadov

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu prehľadov  v hornej časti stránky. Vyberte možnosť Preddefinované prehľady (predtým Dimenzie), potom ZákladnéPodrobnosti správy. Okamžite sa zobrazia nové stĺpce a riadky s vašimi štatistikami.
 3. Ak chcete upraviť prehľad, kliknite na ikonu skrytia riadkov a stĺpcov .
 4. Odstráňte riadky a stĺpce kliknutím na ikonu x.
 5. Ak chcete tento prehľad uložiť, kliknite na možnosť Uložiť ako navrchu stránky.

Podrobnosti správ zobrazené vo vašich stĺpcoch prehľadov

Vo všeobecných prehľadoch textových správ môžete nájsť tieto typy údajov (uvádzame aj s definíciami):

 • Zobrazenia rozšírenia o textové správy zobrazujú počet zobrazení rozšírenia o textové správy s vašou reklamou a použití čísla Google na presmerovanie, ktoré umožňuje sledovať čet.
 • Čet zobrazuje, koľkokrát osoba napísala správu vašej firme v dôsledku zobrazenia rozšírenia o textové správy, ktoré sa zobrazilo s číslom Google na presmerovanie. Každý čet pozostáva zo série správ, ktoré si vymenila osoba a vaša firma.
 • Miera využitia rozšírenia o textové správy zobrazuje počet ľudí, ktorí po zobrazení rozšírenia o textové správy začali konverzáciu s vašou firmou. Vypočítava sa vydelením počtu četov počtom zobrazení rozšírenia o textové správy s číslom Google na presmerovanie.

Dostupné podrobnosti četu

Okrem všeobecných podrobností správ môžete získať tiež nasledujúce podrobnosti o každom čete:

 • Čas začatia četu informuje o tom, kedy bol spustený čet medzi určitou osobou a vašou firmou.
 • Trvanie četu informuje o tom, koľko trval čet medzi určitou osobou a vašou firmou.
 • Čas prvej odpovede informuje o tom, koľko trvalo, než zástupca vašej firmy odpovedal na niekoho prvú správu.
 • Kód krajiny používateľa informuje o tom, odkiaľ vám osoba napísala správu. Môže tak naznačovať, na ktoré publikum by ste mohli mať záujem zacieliť.
 • Kód oblasti používateľa uvádza podrobnejšiu oblasť v krajine, odkiaľ vám osoba odoslala správu.
 • Položka Správy informuje o celkovom počte správ, ktoré boli vymenené v rámci jedného četu.
 • Minimálny počet vymenených správ umožňuje nastaviť minimálnu dĺžku četu, ktorý má pre vašu firmu význam.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory