Analysér data om meldingsrapportering

Du kan ikke lenger opprette meldingsutvidelser. Fra og med februar 2020 slutter vi å vise meldingsutvidelser. Skjemautvidelser for potensielle salg og anropsutvidelser er gode alternativer. All rapportering for meldingsutvidelser er tilgjengelig frem til desember 2020. 

Med meldingsrapportering kan du spore resultatene du oppnår med meldingsutvidelsene dine. Du kan se generell informasjon om meldinger, for eksempel hvor mange ganger en meldingsutvidelse ble vist i en av annonsene dine, eller hvor mange ganger folk har chattet med bedriften din.

Du kan også se mer spesifikke opplysninger om de enkelte chattene, for eksempel hvor lang tid det tok før henvendelsen ble besvart, antallet meldinger, chattens varighet og kundens postnummer.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan se meldingsdata og utforske informasjon om de enkelte chattene. Hvis meldingsrapportering er nytt for deg, bør du begynne med å lese artikkelen om meldingsrapportering.

Før du begynner

I meldingsrapporteringen blir det brukt Google-viderekoblingsnumre for å spore resultatene du oppnår med meldingsutvidelsene dine, samt kundechattene (eller samtalene) som følger av disse. Google-viderekoblingsnumre eies av Google og blir dynamisk tilordnet forskjellige annonsører og annonsegruppene deres. Telefonnummeret eller -numrene tilknyttet annonsegruppene dine, kan endres over tid. Google-viderekoblingsnumre med meldingsrapportering aktivert er foreløpig bare tilgjengelig i Australia, Brasil, Canada, Frankrike, Storbritannia og USA.

I «Chatteøkter»-, «Meldingsvisn.»- og «Chatfrekvens»-kolonnene vises bare aktiviteter fra 11. oktober 2018 og senere. Aktiviteter som skjedde før 11. oktober 2018, rapporteres ikke.

Se meldingsdetaljer ved å opprette egendefinerte rapporter

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på rapporteringsikonet øverst på siden, og velg Rapporter.
 3. Klikk på plussknappen og velg Tabell.
 4. Dra og slipp alternativene fra venstre side til delen for rader eller kolonner.
 5. Du kan endre rapporten din ved å klikke på ikonet for å skjule rader og kolonner Kolonner.
 6. Fjern rader og kolonner ved å klikke på x-en.
 7. Du kan lagre denne rapporten ved å klikke på Lagre som nesten øverst på siden.
«Meldingsinformasjon»-dataene dine vises bare for aktiviteter som har skjedd 11. oktober 2018 eller senere. For aktiviteter før 11. oktober 2018 vises «0» i disse kolonnene, uansett hvilke tidligere aktiviteter det er snakk om.

Se meldingsdetaljer ved å se forhåndsdefinerte rapporter

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på rapporteringsikonet øverst på siden. Velg Forhåndsdefinerte rapporter (tidligere kalt Dimensjoner), deretter Grunnleggende og Meldingsdetaljer. Du får umiddelbart se nye rader og kolonner med statistikken din.
 3. Du kan endre rapporten din ved å klikke på ikonet for å skjule rader og kolonner Kolonner.
 4. Fjern rader og kolonner ved å klikke på x-en.
 5. Du kan lagre denne rapporten ved å klikke på Lagre som nesten øverst på siden.

Meldingsdetaljer som vises i rapportkolonnene

Nedenfor lister vi opp ulike datatyper, med tilhørende definisjoner, du kan finne i de generelle rapportene om meldinger:

 • Meldingsvisninger viser til hvor mange ganger meldingsutvidelsen din ble vist og et Google-viderekoblingsnummer ble brukt, slik at chatten kunne spores.
 • Chatter viser til hvor mange ganger en person har sendt en melding til bedriften din som en følge av en meldingsvisning som inneholdt et Google-viderekoblingsnummer. Hver chat består av en rekke meldinger som sendes mellom en person og bedriften din.
 • Chatfrekvens viser til hvor mange personer som startet en samtale med bedriften din etter å ha sett meldingsutvidelsen din. Dette beregnes ved å dele antallet chatteøkter på antallet meldingsvisninger som ble vist med et Google-viderekoblingsnummer.

Tilgjengelig chatinformasjon

I tillegg til generell meldingsinformasjon kan du også se følgende detaljer om hver chat:

 • Starttidspunkt for chatten viser til tidspunktet da en chat ble innledet mellom en person og bedriften din.
 • Varighet for chatten viser til hvor lenge den aktuelle chatten mellom en person og bedriften din pågikk.
 • Tid før første svar viser til hvor lang tid det tok for bedriften din å svare på den første meldingen fra en person.
 • Landskode for brukeren viser til hvor en person sendte deg meldingen fra, noe som kan indikere hvilken målgruppe det kan være lurt at du målretter annonsene dine mot.
 • Retningsnummer for brukeren viser til et mer spesifikt område i et land hvor en person sendte deg meldingen fra.
 • Meldinger viser til hvor mange meldinger det totalt sett ble utvekslet i løpet av én enkelt chat.
 • Med minimale meldingsutvekslinger kan du angi når en chat blir meningsfull for bedriften din.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false