Īsziņu pārskatu datu analīze

Izmantojot īsziņu pārskatus, varat izsekot savu īsziņu paplašinājumu veiktspēju. Varat skatīt vispārējus datus par īsziņām, piemēram, cik reižu īsziņas paplašinājums tika parādīts kopā ar vienu jūsu reklāmu vai cik tērzēšanas sarunu notika starp klientiem un jūsu uzņēmumu.

Varat arī novērtēt konkrētus ar katru tērzēšanas sarunu saistītus datus, piemēram, pēc cik ilga laika tika nosūtīta pirmā atbilde, īsziņu skaitu, tērzēšanas sarunas ilgumu un klienta apgabala kodu.

Šajā rakstā ir izklāstīts, kā skatīt datus par īsziņām un izpētīt detalizētu informāciju par katru tērzēšanas sarunu. Ja īsziņu pārskatus sākāt lietot nesen, varat vispirms izlasīt rakstu Par īsziņu pārskatiem.

Pirms darba sākšanas

Īsziņu pārskatos tiek izmantoti Google pāradresācijas numuri, lai izsekotu veiktspēju īsziņu paplašinājumiem un klientu tērzēšanas sarunām, kuras ir radušās šo paplašinājumu rādīšanas dēļ. Google pāradresācijas numuri pieder uzņēmumam Google, un tie tiek dinamiski piešķirti dažādiem reklāmdevējiem un to reklāmu kopām. Ar jūsu reklāmu kopām saistītais(-ie) tālruņa numurs(-i) laika gaitā var mainīties. Google pāradresācijas numuri ar īsziņu pārskatiem pašlaik ir pieejami ASV, Austrālijā, Brazīlijā, Francijā, Kanādā un Lielbritānijā.

Slejās “Tērzēšanas sarunas”, “Īsziņu seansi” un “Tērzēšanas rādītājs” tiek reģistrēti tikai notikumi, sākot ar 2018. gada 11. oktobri. Netiek reģistrēti notikumi, kas radušies pirms 2018. gada 11. oktobra.

Detalizētas īsziņu informācijas skatīšana, izveidojot pielāgotus pārskatus

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Lapas augšdaļā noklikšķiniet uz pārskatu veidošanas ikonas  un atlasiet “Pārskati”.
 3. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas  un izvēlieties “Tabula”.
 4. Velciet opcijas no kreisās puses un nometiet tās rindu vai sleju sadaļā.
 5. Lai modificētu pārskatu, noklikšķiniet uz rindu un sleju paslēpšanas ikonas .
 6. Noņemiet rindu un sleju opcijas, noklikšķinot uz x.
 7. Lai saglabātu šo pārskatu, lapas augšdaļā noklikšķiniet uz “Saglabāt kā”.
Dati slejā “Detalizēta īsziņu informācija” tiks rādīti tikai par darbībām, kas notikušas, sākot ar 2018. gada 11. oktobri. Laika periodam līdz 2018. gada 11. oktobrim šajās slejās būs reģistrēta vērtība “0” neatkarīgi no iepriekšējām darbībām.

Detalizētas īsziņu informācijas skatīšana iepriekš definētos pārskatos

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Lapas augšdaļā noklikšķiniet uz pārskatu veidošanas ikonas . Atlasiet Iepriekš definēti pārskati (agrāk — Rādītāji), pēc tam — Pamata un Informācija par īsziņāmNekavējoties tiks parādītas jaunas slejas un rindas ar jūsu statistikas datiem.
 3. Lai modificētu pārskatu, noklikšķiniet uz rindu un sleju paslēpšanas ikonas .
 4. Noņemiet rindas un slejas, noklikšķinot uz x.
 5. Lai saglabātu šo pārskatu, lapas augšdaļā noklikšķiniet uz Saglabāt kā.

Pārskatu slejās rādītie dati par īsziņām

Tālāk ir norādīti un definēti datu veidi, kas ir atrodami vispārīgajos īsziņu pārskatos.

 • Sadaļā Īsziņu seansi ir redzams, cik reižu īsziņas paplašinājums tika parādīts kopā ar reklāmu un cik reižu tika izmantots Google pāradresācijas numurs, tādējādi ļaujot izsekot tērzēšanas sarunu.
 • Sadaļā Tērzēšanas sarunas ir redzams, cik reižu persona sūtīja īsziņu jūsu uzņēmumam pēc īsziņas seansa, kas tika parādīts kopā ar Google pāradresācijas numuru. Tērzēšanas saruna ir personas un uzņēmuma savstarpēji sūtīto īsziņu virkne.
 • Sadaļā Tērzēšanas rādītājs ir redzams to personu skaits, kuras uzsāka sarunu ar jūsu uzņēmumu pēc tam, kad viņiem tika parādīts jūsu īsziņas paplašinājums. Šis rādītājs tiek aprēķināts, tērzēšanas sarunu skaitu dalot ar īsziņu seansu skaitu, kas tika rādīti kopā ar Google pāradresācijas numuru.

Pieejamā informācija par tērzēšanas sarunām

Papildus vispārējai informācijai par īsziņām varat arī iegūt tālāk norādīto informāciju par katru tērzēšanas sarunu.

 • Tērzēšanas sākuma laiks — laiks, kad tika sākta tērzēšanas saruna starp klientu un jūsu uzņēmumu.
 • Tērzēšanas ilgums — cik ilga bija tērzēšanas saruna starp klientu un jūsu uzņēmumu.
 • Pirmās atbildes īsziņas nosūtīšanas laiks — pēc cik ilga laika jūsu uzņēmums atbildēja uz klienta pirmo nosūtīto īsziņu.
 • Lietotāja valsts kods — no kuras vietas klients nosūtīja jums īsziņu. Šie dati var norādīt, kādu mērķauditoriju jūs varētu atlasīt.
 • Lietotāja apgabala kods — precīzāka atrašanās vieta valstī, no kuras klients nosūtīja jums īsziņu.
 • Īsziņas — cik īsziņu kopumā tika nosūtīts vienas tērzēšanas sarunas laikā.
 • Minimālais nosūtīto īsziņu skaits — lai saprastu, kad tērzēšanas saruna kļūst nozīmīga jūsu uzņēmumam.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.