Sõnumilaiendi aruandluse andmete analüüs

Te ei saa enam sõnumilaiendeid luua. Alates 2020. aasta veebruarist lõpetatakse sõnumilaiendite näitamine. Nende asemel saate tõhusalt kasutada müügivihje vormi laiendeid või kõnelaiendeid. Pange tähele, et kõik sõnumilaiendite aruanded on saadaval kuni 2020. aasta detsembrini. 

Sõnumilaiendi aruandlus võimaldab teil jälgida sõnumilaiendite toimivust. Näete sõnumilaiendi üldisi üksikasju, näiteks seda, mitu korda laiendit koos teie reklaamiga esitati või mitu korda alustasid inimesed vestlust teie ettevõttega.

Peale selle saate analüüsida iga vestlusega seotud konkreetseid üksikasju, näiteks reageerimisaega, sõnumite arvu, vestluse kestust ja kliendi suunakoodi.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas vaadata sõnumilaiendi andmeid ja uurida iga vestluse üksikasju. Kui hakkasite äsja sõnumilaiendi aruandlust kasutama, alustage teemast Teave sõnumilaiendi aruandluse kohta.

Enne alustamist

Sõnumilaiendi aruandlus jälgib Google'i edasisuunamisnumbrite abil teie sõnumilaiendite ja nendest tulenevate kliendivestluste toimivust. Google'i edasisuunamisnumbrid kuuluvad Google'ile ja need määratakse reklaamijatele ja nende reklaamirühmadele dünaamiliselt. Teie reklaamirühmadega seotud telefoninumber/-numbrid võivad aja jooksul muutuda. Google'i edasisuunamisnumbrid koos sõnumilaiendi aruandlusega on praegu saadaval USA-s, Austraalias, Kanadas, Brasiilias, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis.

Veergudes „Vestlused”, „Sõnumilaiendi näit.” ja „Vestlusmäär” kajastuvad ainult need sündmused, mis algasid 11. oktoobril 2018 või pärast seda. Sündmusi, mis toimusid enne 11. oktoobrit 2018, neis ei kajastu.

Sõnumi üksikasjade vaatamine kohandatud aruannete abil

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige lehe ülaosas aruandluse ikoonil ja tehke valik Aruanded.
 3. Klikkige plussmärginupul ja tehke valik Tabel.
 4. Pukseerige vasakul olevad valikud ridade või veergude jaotisesse.
 5. Klikkige aruande muutmiseks ridade ja veergude peitmise ikoonil Veerud.
 6. Klikkige ridade ja veergude valikute eemaldamiseks nupul x.
 7. Klikkige aruande salvestamiseks lehe ülaosas käsul Salvesta nimega.
Veerus „Sõnumi üksikasjad” olevad andmed kuvatakse ainult tegevuste kohta, mis toimusid 11. oktoobril 2018 või pärast seda. Enne 11. oktoobrit 2018 olevate kuupäevade puhul kuvatakse nendes veergudes „0”, olenemata eelmisest tegevusest.

Sõnumi üksikasjade vaatamine eelmääratud aruannetest

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige lehe ülaosas aruandluse ikoonil . Tehke valik Eelmääratud aruanded (endine jaotis Dimensioonid), seejärel valikud Põhiline ja Sõnumi üksikasjad. Näete statistikas kohe uusi veerge ja ridu.
 3. Klikkige aruande muutmiseks ridade ja veergude peitmise ikoonil Veerud.
 4. Klikkige ridade ja veergude eemaldamiseks nupul x.
 5. Klikkige aruande salvestamiseks lehe ülaosas käsul Salvesta nimega.

Aruannete veergudes kuvatavad sõnumite üksikasjad

Sõnumilaiendi üldised aruanded sisaldavad järgmist tüüpi andmeid (siin on esitatud ka nende definitsioonid).

 • Sõnumilaiendi näitamised hõlmavad teavet selle kohta, mitu korda teie sõnumilaiendit koos teie reklaamiga näidati ja mitu korda Google'i edasisuunamisnumbrit kasutati selleks, et vestlus oleks jälgitav.
 • Vestlused näitavad sõnumite arvu, mille saatis teie ettevõttele isik, kes nägi teie sõnumit koos Google'i edasisuunamisnumbriga. Iga vestlus koosneb isiku ja teie ettevõtte vahel vahetatud sõnumitest.
 • Vestlusmäär näitab nende inimeste arvu, kes tegid pärast teie sõnumilaiendi nägemist teie ettevõttega seotud konversiooni. Selle arvutamiseks jagatakse vestluste arv nende sõnumilaiendi näitamiste arvuga, mis kuvati Google'i edasisuunamisnumbriga.

Vestluse saadaolevad üksikasjad

Peale sõnumi üldiste üksikasjade saab iga vestluse kohta vaadata järgmist üksikasjalikku teavet.

 • Vestluse algusaeg näitab, millal isiku ja teie ettevõtte vaheline vestlus algas.
 • Vestluse kestus näitab, kui kaua isiku ja teie ettevõtte vaheline vestlus kestis.
 • Esimese vastuseni kulunud aeg näitab, kui kaua kulus ettevõttel aega kellegi esimesele sõnumile vastamiseks.
 • Kasutaja riigikood näitab, kust isik teile sõnumi saatis, ja võib viidata vaatajaskonnale, mida soovite võib-olla sihtida.
 • Kasutaja piirkonnakood näitab konkreetsemat piirkonda riigis, kust isik teile sõnumi saatis.
 • Sõnumid näitavad ühes vestluses saadetud sõnumite koguarvu.
 • Minimaalne sõnumivahetuste arv aitab teil määrata, millal vestlus teie ettevõttele kasulikuks muutub.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse