สร้างรายงานที่กำหนดเองด้วยเครื่องมือแก้ไขรายงาน

เครื่องมือแก้ไขรายงานช่วยให้คุณเลือกข้อมูลในรายงานรวมไปถึงวิธีแสดงข้อมูล จัดเรียงและกรองข้อมูลตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม และดาวน์โหลดหรือส่งอีเมลรายงานของคุณได้ในหลายรูปแบบ เครื่องมือแก้ไขรายงานช่วยให้คุณปรับแต่งรายงานได้อย่างสะดวก คุณจึงมุ่งเน้นที่ข้อมูลที่สำคัญต่อคุณมากที่สุดได้

บทความนี้กล่าวถึงงานต่างๆ ที่คุณจะต้องทำในเครื่องมือแก้ไขรายงานเมื่อสร้างรายงาน

ก่อนเริ่มต้น

โปรดทำความคุ้นเคยกับส่วนประกอบต่างๆ ในเครื่องมือแก้ไขรายงานเพื่อให้ใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ

วิธีสร้างรายงาน

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. ที่มุมขวาบนของบัญชี ให้คลิกไอคอนการรายงาน แล้วเลือกรายงาน
 3. คลิกปุ่มบวก ที่มุมซ้ายบนของหน้า แล้วเลือกตาราง แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม หรือแผนภูมิกระจาย
 4. ลากชิ้นส่วนข้อมูลมายังผืนผ้าใบและวางลงบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีไฮไลต์สีฟ้า ชั้นวางจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ขณะที่ผืนผ้าใบจะแสดงข้อมูลของคุณ
  • นอกจากนี้ คุณยังสร้างรายงานได้โดยการพิมพ์คำขอเป็นภาษาอังกฤษลงในแถบค้นหา ตัวอย่างเช่น พิมพ์ "sort campaigns and clicks by cost" เครื่องมือแก้ไขรายงานก็จะสร้างรายงานให้คุณ เครื่องมือแก้ไขรายงานจะให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณได้ทำความคุ้นเคยกับงานที่คุณทำได้ด้วยใช้ฟีเจอร์นี้

   ด้านล่างนี้คือการดำเนินการที่รองรับ และตัวอย่างคำค้นหาที่คุณใช้เพื่อสร้างรายงานได้ คุณยังป้อนคำผสมและรูปแบบต่างๆ เหล่านี้เพื่อสร้างรายงานได้

   • สร้างรายงาน: ระบุรายละเอียดที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงาน ตัวอย่างเช่น คุณพิมพ์คำต่อไปนี้ได้

    • Clicks, impressions, and cost

    • Show me campaigns and clicks

    • Clicks, impressions, and cost sort by cost. สร้างรายงานด้วยจำนวนคลิก การแสดงผล และต้นทุน จากนั้นจัดเรียงตามต้นทุน

    • Clicks, impression, and cost in the last 14 days sort by cost. สร้างรายงานด้วยจำนวนคลิก การแสดงผล และต้นทุน จัดเรียงทั้งหมดนี้ตามต้นทุน และกรองข้อมูลเฉพาะเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

    • Show me campaigns with more than 100 clicks. สร้างรายงานด้วยแคมเปญและจำนวนคลิก และกรองข้อมูลเฉพาะแคมเปญที่ได้รับคลิก 100 ครั้งขึ้นไป

    • Show me campaigns with clicks more than 100. สร้างรายงานด้วยแคมเปญและจำนวนคลิก และกรองข้อมูลเฉพาะแคมเปญที่ได้รับคลิก 100 ครั้งขึ้นไป

    • Show me campaigns with clicks more than 100 in the last 30 days. สร้างรายงานด้วยแคมเปญและจำนวนคลิก และกรองข้อมูลเฉพาะแคมเปญที่ได้รับคลิก 100 ครั้งขึ้นไปในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

   • แก้ไขรายงาน: คุณยังแก้ไขรายงานที่กำลังดูุอยู่ได้ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายงานที่แบ่งการคลิกของบัญชีในช่วง 7 วันที่ผ่านมาตามแคมเปญซึ่งมีการกรองข้อมูลแคมเปญที่ได้รับคลิก 100 ครั้งขึ้นไป คุณจะขอให้เครื่องมือแก้ไขรายงานดำเนินการต่อไปนี้ได้

    • Add impressions, ctr. เพิ่มคอลัมน์การแสดงผลและคอลัมน์อัตราการคลิกผ่าน ("ctr") ให้กับรายงานที่มีอยู่

    • Convert to line chart. แปลงตารางเป็นแผนภูมิเส้น หากตารางมีคอลัมน์มากกว่าที่แผนภูมิจะรองรับได้ ให้คุณเลือกคอลัมน์ที่จะเก็บไว้

    • Filter for clicks less than 100. เก็บส่วนที่เหลือของรายงานไว้ตามเดิม แต่ให้แก้ไขตัวกรองจำนวนคลิกเป็นตัวกรอง <100 นอกจากนี้ คุณยังพิมพ์ “lower than 100” หรือ “less than 100” ได้ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์การกระทำที่เหมือนกัน

    • Remove clicks. นำคอลัมน์คลิกออกจากตาราง

    • Remove click. นำคอลัมน์คลิกออกจากตาราง คำบางคำจะตรงกัน แม้ว่าคุณจะพิมพ์ชื่อคอลัมน์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงก็ตาม แต่คุณจะยืนยันผลการกระทำได้ก่อนที่จะลงมือดำเนินการ

  • เครื่องมือแก้ไขรายงานยังจะให้การตรวจสอบด้วยการแสดงสิ่งที่เข้าใจตามคำขอของคุณ และยังจะแนะนำสิ่งที่จะดำเนินการอีกด้วย คุณเลือกที่จะดำเนินการต่อด้วยการกระทำที่แนะนำเหล่านั้น ไม่สนใจคำแนะนำ หรือแก้ไขคำขอก็ได้ 

 5. หากคุณมีบัญชีดูแลจัดการ คุณจะดูข้อมูลของหลายๆ บัญชีได้ในรายงานเดียวกัน โดยทำดังนี้
  1. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ข้าง "บัญชีทั้งหมด" ด้านบนผืนผ้าใบ
  2. เลือกจากเมนูแบบเลื่อนลงว่าคุณต้องการดูบัญชีตามชื่อบัญชีหรือป้ายกำกับบัญชี
  3. ทำเครื่องหมายที่ช่องติดกับบัญชีที่คุณต้องการรวมในรายงาน
  4. คลิกบันทึก หากคุณเลือกมากกว่า 1 บัญชี ผืนผ้าใบจะแสดงพรีวิวหน้าตาของรายงาน และข้อมูลบางส่วนจะเป็นสีเทา หากต้องการดูข้อมูลของบัญชีที่เลือกทั้งหมด คุณจะต้องดาวน์โหลดรายงาน
 6. ตอนนี้คุณก็ได้สร้างรายงานเรียบร้อยแล้ว ต่อไปคุณจะเริ่มปรับแต่งการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
  • หากต้องการจัดเรียงชิ้นส่วนข้อมูล เพียงลากและวางชิ้นส่วนข้อมูลไว้ในชั้นวาง
  • หากต้องการเปลี่ยนช่วงวันที่ของรายงาน ให้ใช้ตัวเลือกช่วงวันที่ที่มุมขวาบนของหน้า
  • หากต้องการนำมิติข้อมูลหรือเมตริกออกจากรายงาน ให้ค้นหามิติข้อมูลหรือเมตริกดังกล่าวในชั้นวาง และคลิกปุ่มปิด (X) ที่อยู่ติดกับชื่อมิติข้อมูลหรือเมตริก
 7. หากต้องการดูหรือแก้ไขรายงานในภายหลัง ให้บันทึกรายงาน เรียนรู้วิธีเปิดรายงานที่บันทึกไว้

วิธีจัดเรียงข้อมูลตาราง

เมื่อคุณจัดเรียงข้อมูล ข้อมูลได้รับการจัดระเบียบใหม่ โดยที่จะไม่มีการซ่อนหรือนำออกจากตาราง หากต้องการจัดเรียงคอลัมน์ คลิกส่วนหัวคอลัมน์ดังนี้

 • ครั้งแรกที่คุณคลิกส่วนหัวคอลัมน์ คอลัมน์จะได้รับการจัดเรียงจากน้อยไปมาก
 • เมื่อคุณคลิกส่วนหัวครั้งที่ 2 คอลัมน์จะได้รับการจัดเรียงจากมากไปน้อย

เคล็ดลับ

การจัดเรียงหลายคอลัมน์จะช่วยให้คุณจะจัดระเบียบตารางให้ตรงกับความต้องการได้ เมื่อจัดเรียงหลายคอลัมน์ คุณควรจำไว้ว่าลำดับที่คุณจัดเรียงคอลัมน์มีความสำคัญ ซึ่งคุณอาจคิดในแง่ของลำดับความสำคัญก็ได้ ให้จัดเรียงคอลัมน์ที่มีข้อมูลที่สำคัญน้อยที่สุดก่อน และคอลัมน์ที่มีข้อมูลที่สำคัญมากที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลสำคัญที่คุณจัดเรียงท้ายสุดจะเป็นคอลัมน์หลักในการจัดเรียง

วิธีใช้และนำตัวกรองออก

คุณจะใช้ตัวกรองรายงานและตารางเพื่อซ่อนข้อมูลจากตารางที่ไม่ต้องการดูได้ 

ใช้ตัวกรองรายงาน

 1. คลิกไอคอนตัวกรอง ตัวกรอง ที่มุมขวาบนของเครื่องมือแก้ไขรายงานด้านบนชั้นวาง
 2. คลิกช่องตัวกรองที่ปรากฏเพื่อดูตัวเลือกการกรอง
 3. เลือกตัวเลือกการกรอง และสร้างตัวกรอง
  • ตัวกรองรายงานบางตัวมีตัวเลือกจากรายการ
  • นอกจากนี้ตัวกรองรายงานบางตัวยังมีตัวเลือกให้คุณระบุเงื่อนไขของตัวกรองได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ตัวกรองรายงานที่แสดงเฉพาะโฆษณาที่ได้รับคลิก 1,000 ครั้งขึ้นไปเท่านั้น
 4. เมื่อสร้างตัวกรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกใช้
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 เพื่อเพิ่มตัวกรองตามต้องการ คุณจะเห็นตัวกรองทั้งหมดที่สร้างขึ้นในช่องตัวกรอง

หากต้องการนำตัวกรองรายงานออก ให้คลิกตัวกรองในช่องตัวกรอง แล้วคลิกปุ่มปิด (X) ที่อยู่ติดกับชื่อตัวกรองดังกล่าว

ใช้ตัวกรองตาราง

 1. คลิกไอคอนตัวกรอง ตัวกรอง ในส่วนหัวคอลัมน์ ระบบจะเปิดหน้าต่างตัวกรองตารางขึ้น
 2. สร้างตัวกรอง
  • หากคุณกำลังใช้ตัวกรองตารางกับเมตริก คุณจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อกรองโดยอิงตามเมตริกนั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณจะกรองตาม "การแสดงผล" เพื่อให้รายงานแสดงเฉพาะข้อมูลของโฆษณาที่ได้รับการแสดงผลมากกว่า 1,000 ครั้ง
  • หากคุณกำลังใช้ตัวกรองกับมิติข้อมูล เช่น ประเภทอุปกรณ์ที่โฆษณาแสดง คุณจะเลือกได้จากรายการ
 3. คลิกใช้ ระบบจะเพิ่มตัวกรองลงในคอลัมน์

หากต้องการนำตัวกรองตารางออก ให้คลิกไอคอนตัวกรอง ตัวกรอง ในส่วนหัวคอลัมน์ แล้วคลิกนำตัวกรองออก

วิธีเปลี่ยนการนำเสนอรายงาน

เครื่องมือแก้ไขรายงานช่วยให้คุณดูข้อมูลในรูปแบบตารางแผนภูมิเส้นแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิวงกลมแผนภูมิกระจาย การมีตัวเลือกในการดูข้อมูลหลายตัวเลือกจะช่วยให้คุณเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการวิเคราะห์และแสดงสถิติของบัญชี หากต้องการเปลี่ยนจากตัวเลือกหนึ่งไปยังอีกตัวเลือกหนึ่ง ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงตาราง/แผนภูมิ ด้านบนชั้นวางเครื่องมือแก้ไขรายงาน และเลือกตัวเลือก

หมายเหตุ

แผนภูมิที่แตกต่างกันจะแสดงข้อมูลต่างชนิดกัน เมื่อเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมิ ระบบอาจขอให้คุณแก้ไขมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูข้อมูลในแผนภูมิหนึ่งๆ หากคุณวางแผนเปลี่ยนตารางเป็นแผนภูมิ โปรดทราบว่าตัวกรองตารางบางตัวย้ายไปใช้ในแผนภูมิไม่ได้

วิธีบันทึกรายงาน

ขณะที่ดูรายงานแบบตารางหรือแผนภูมิ คุณจะบันทึกรายงานโดยคลิกบันทึกหรือบันทึกเป็นที่มุมบนขวาของหน้าได้

 • ใช้บันทึกเป็นเพื่อสร้างรายงานที่บันทึกใหม่จากรายงานปัจจุบัน
 • ใช้บันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายงานที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้

หากต้องการค้นหารายงานที่บันทึกไว้ ให้คลิกไอคอนการรายงาน แล้วคลิกรายงาน เพียงคลิกที่รายงานเพื่อเปิด

ระบบจะนำรายงานที่บันทึกไว้ซึ่งคุณไม่ได้เข้าถึงนานกว่า 18 เดือนออกจากบัญชีโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้คุณจะเข้าถึงรายงานได้โดยการเปิดหรือดาวน์โหลดรายงาน หรือโดยการเปิดแดชบอร์ดที่มีรายงาน

วิธีดาวน์โหลดรายงาน

หลังจากที่สร้างรายงานแล้ว คุณดาวน์โหลดรายงานได้โดยคลิกไอคอนดาวน์โหลด download icon ที่มุมขวาบนของหน้ารายงาน คุณดาวน์โหลดรายงานได้หลายรูปแบบ เช่น .csv และ .xml

วิธีตั้งเวลาและแชร์รายงาน

ในเครื่องมือแก้ไขรายงาน คุณจะตั้งเวลาให้ระบบส่งรายงานทางอีเมลถึงคุณหรือผู้อื่นที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของคุณตามช่วงเวลาที่ระบุได้

 1. ขณะดูรายงาน ให้คลิกอีเมลและไอคอนตั้งเวลา นาฬิกา
 2. ทำการตั้งค่าต่อไปนี้ให้เสร็จ
  1. เลือกผู้ใช้บัญชีอย่างน้อย 1 รายที่จะส่งรายงานให้
  2. เลือกความถี่ (เช่น รายวัน รายสัปดาห์) ที่จะส่งรายงาน และเลือกรูปแบบที่จะส่ง (เช่น .csv, .xml)
 3. คลิกบันทึก หากคุณยังไม่ได้บันทึกรายงาน ระบบจะแจ้งให้คุณบันทึกรายงาน

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว