Skapa anpassade rapporter med rapportredigeraren

I rapportredigeraren kan du välja vilken data som ska visas i din rapport samt hur den presenteras. Du kan även sortera och filtrera efter egna behov och välja bland många olika format att ladda ned eller e-posta dina rapporter i. Använd rapportredigeraren när du vill anpassa rapporter på ett enkelt sätt, så att du kan fokusera på den data som är viktig för dig.

I den här artikeln går vi igenom vad du behöver göra i rapportredigeraren när du skapar och utvecklar dina rapporter.

Innan du börjar

Du kan lära dig att använda rapportredigeraren mer effektivt genom att läsa på om de olika delarna i verktyget.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Skapa en rapport

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Rapporter högst upp i kontot.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn +Rapport högst upp till vänster. Välj Tabell, Linjediagram, Stapeldiagram, Cirkeldiagram eller Spridningsdiagram.
 4. Dra rutor till arbetsytan och släpp dem i de blåmarkerade områdena. Hyllan uppdateras automatiskt och informationen visas på arbetsytan.
 5. Nu kan du börja finjustera informationen i den nya rapporten:
  • Flytta om brickorna genom att dra och släppa dem på hyllan.
  • Ändra datumintervall för rapporten med datumväljaren.
  • Dra bort brickan från hyllan när du vill ta bort en dimension eller ett mätvärde.

Du kan också visa och redigera sparade rapporter i rapportredigeraren. Läs om hur du öppnar dina sparade rapporter.

Sortera tabelldata

När du sorterar informationen försvinner eller döljs den inte i tabellen – den bara omorganiseras. Klicka på kolumnrubriken när du vill sortera en kolumn:

 • Klicka en gång på rubriken om du vill sortera kolumnen i stigande ordning.
 • Klicka två gånger på rubriken om du vill sortera kolumnen i fallande ordning.
Du kan anpassa tabellen efter dina behov genom att sortera flera kolumner. Tänk på att sorteringsordningen har betydelse. Ett tips är att fundera på hur du prioriterar informationen. Börja med att sortera kolumnen med den minst viktiga informationen och sluta med kolumnen med den viktigaste informationen. Då blir den viktigaste informationen – som sorteras sist – den primära sorteringskolumnen.

Använda och ta bort filter

När du använder ett filter på rapporten döljs all data som du inte vill se. Ta bort filtret när du vill se informationen igen.

Det finns två typer av filter:

 • Med rapportfilter finjusteras datamängden som ligger till grund för tabellerna och diagrammen. Filtren påverkas inte av vilka brickor du har dragit till arbetsytan eller vilken typ av tabell eller diagram som informationen visas i. Använd rapportfilter när du vill analysera en viss delmängd av informationen. Till exempel kan du använda ett rapportfilter när du vill visa alla kampanjer som innehåller ordet ”varumärke”, eller när du vill fokusera på mobiltrafik.
 • Tabellfilter kan användas på kolumner i tabellen när du vill filtrera bort rader som inte motsvarar särskilda kriterier. Om du tar bort den filtrerade kolumnen från tabellen, försvinner också filtret. Använd tabellfilter när du vill fokusera på särskilda rader i tabellen. Till exempel kan du använda ett tabellfilter när du vill dölja alla rader där antalet exponeringar är färre än 500. Om du vill konvertera tabellen till ett diagram, är det viktigt att tänka på att alla tabellfilter inte kan överföras till diagram.

Exempel

Anta att du vill se alla sökord i din kampanj som får många mobilklick. Börja med att skapa en tabell som visar sökord och klick. Använd sedan ett rapportfilter så att du bara ser data om mobila enheter. Nu visar tabellen alla klick på dina sökord från mobila enheter. Du märker att många av sökorden inte har några mobilklick alls och att de gör informationen svåröverskådlig. Därför klickar du på kolumnrubriken och använder ett tabellfilter som bara visar rader med fler än 0 klick.

Använda ett rapportfilter

 1. Klicka på filterknappen (filter icon) i sidofältet i rapportredigeraren.
 2. Välj vilken dimension du vill filtrera på. Filtreringsalternativen för vyn visas.
 3. Skapa filtret.
  • I vissa rapportfilter kan du välja objekt på en lista.
   selectable filter
  • I vissa rapportfilter kan du dessutom definiera filterregler. Till exempel kan du använda ett rapportfilter som bara visar annonsgrupper med 1 000 eller fler mobilklick.
   conditional filter
 4. Klicka på Använd när filtret är klart. Filtret är gulmarkerat eftersom det används på rapporten.
 5. Upprepa steg 2, 3 och 4 för alla filter du vill lägga till.

När du vill ta bort ett rapportfilter klickar du på stängningsknappen (X) i den gulmarkerade dimensionen i sidofältet i rapportredigeraren.

Använda ett tabellfilter

 1. Klicka på triangelknappen (▼) i kolumnrubriken. Tabellfilterfönstret visas.
 2. Skapa filtret.
  • Om du använder filtret på ett mätvärde, kan du definiera ett regelvillkor utifrån mätvärdet.
   metric table filter
  • Om du använder filtret på en dimension, kan du välja dimensionen i en lista.
   metric table filter
 3. Klicka på Använd. Filtret läggs till i kolumnen och regeln gulmarkeras högst upp i kolumnen.

När du vill ta bort ett tabellfilter klickar du på triangelknappen (▼) i kolumnrubriken och sedan på Ta bort filter.

Visualisera data med diagram

I rapportredigeraren kan du visa data i form av en tabell, ett linjediagram, ett cirkeldiagram, ett stapeldiagram eller ett spridningsdiagram. Eftersom det finns olika alternativ för hur datan visas kan du själv välja den effektivaste metoden för att analysera och presentera statistiken i kontot.

Med formatväxling kan du visa samma information i olika rapportformat. Välj bland de fyra formatalternativen på rullgardinsmenyn ovanför hyllan.

formatväxling

Obs!

Olika diagram används för olika typer av data. När du växlar mellan olika rapportformat, kan du behöva modifiera dimensionerna och mätvärdena så att informationen kan visas i det nya diagrammet. Om du vill konvertera tabellen till ett diagram är det viktigt att tänka på att alla tabellfilter inte kan överföras till diagram.

Spara och ladda ned en rapport

Spara en rapport

När du visar rapporten som en tabell eller ett diagram kan du spara den genom att klicka på Spara eller Spara som längst upp till höger.

 • Använd Spara som om du vill spara en ny rapport baserad på den aktuella rapporten.
 • Använd Spara om du vill spara de senaste ändringarna i den aktuella rapporten.

Det är enkelt att hitta de sparade rapporterna. Du ser dem så fort du klickar på fliken Rapporter. Klicka på rapporten när du vill öppna den.

Ladda ned en rapport

När du har skapat en rapport kan du ladda ned den genom att klicka på nedladdningsknappen (download icon) i verktygsfältet. Du kan ladda ned rapporten i en mängd olika format, som CSV, XML och PDF. 

Sparade rapporter som du inte har öppnat på mer än 18 månader tas bort automatiskt från ditt konto. Du kan komma åt en rapport genom att öppna eller ladda ned den, öppna en översikt som innehåller rapporten eller klicka på Skapa liknande för rapporten på fliken Rapporter.

Schemalägga och dela en rapport

I rapportredigeraren kan du schemalägga rapporterna och ange att de ska skickas via e-post till dig eller andra som har åtkomst till ditt konto.

 1. Visa rapporten som tabell eller ett diagram och klicka på symbolen (calendar icon) ovanför hyllan.
 2. Om du inte har sparat rapporten ännu blir du ombedd att göra det innan du kan schemalägga den.
 3. Ändra följande inställningar på rullgardinsmenyn:
  • Format: Välj att visa informationen i olika format (till exempel Excel eller PDF).
  • Skicka till: Skicka rapporten till dig och/eller andra via e-post.
  • Frekvens: Skapa ett löpande schema så att rapporterna körs automatiskt.
   schedule report
 4. Klicka på Använd.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?