Skapa anpassade rapporter i rapportredigeraren

Med Rapportredigeraren kan du analysera och presentera mer detaljerad resultatdata.

Du behöver inte ladda ned data i ett separat arbetsblad, utan kan skapa anpassade tabeller och diagram direkt i Google Ads. Spara sedan dessa diagram och dela dem med andra eller lägg till dem i anpassade översikter.

I denna artikel beskriver vi hur du använder Rapportredigeraren för att bättre presentera resultatet i ett visuellt format.

Fördelar

 • Enkla tabeller och diagram: Skapa och manipulera flerdimensionella tabeller och diagram snabbt i ett enkelt dra och släpp-gränssnitt, vilket minskar behovet att ladda ned data.
 • Visualisera mönster och trender: Med anpassade diagram kan du snabbt visualisera mönster och trender i informationen.
 • Avancerad filtrering och sortering: Filtrera, segmentera och sortera rapporten för att se en viss uppsättning kampanjer eller mätvärden.

Anvisningar

1. Skapa en rapport

Börja med att skapa en anpassad rapport i ditt konto.

Bygg sedan ut rapporten genom att lägga till dimensioner, som kampanjer, och mätvärden, som klick och konverteringar.

SKAPA I MITT KONTO

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rapportikonen  högst upp till höger i ditt konto och välj Rapporter.
 3. Klicka på   Anpassat och välj den typ av diagram du vill skapa: Tabell, Linje , KolumnStapel, Punktdiagram eller Cirkeldiagram.
 4. Dra och släpp en dimension, till exempel Kampanjer, från panelen till höger till avsnittet Rad, X-axel, Serie eller Segment.
  • Namnet på avsnittet beror på vilken typ av diagram du skapar.
 5. Dra och släpp mätvärden, till exempel Klick eller Konverteringar, till avsnittet Kolumner, Y-axel eller Värde.
  • Namnet på avsnittet beror på vilken typ av diagram du skapar.
 6. Diagrammet eller tabellen visar nu värden för varje dimension baserat på mätvärdena du lade till, exempelvis antalet klick och konverteringar för varje kampanj.
 7. Spara rapporten genom att klicka på Spara eller Spara som. Med Spara som kan du skapa en kopia av rapporten med ett nytt namn.

Ändra diagrammet

Du kan ändra diagramtypen eller tabellen genom att klicka på diagramtypen ovanför avsnittet Rad.

Förvaltarkonton

 1. Om du har ett förvaltarkonto kan du se data om flera konton i samma rapport:
  1. Klicka på pennikonen Redigera vid Alla konton.
  2. Välj på rullgardinsmenyn om du vill sortera kontona efter kontonamn eller kontoetikett.
  3. Markera rutan vid kontona som ska ingå i rapporten.
  4. Klicka på Spara. Om du väljer fler än ett konto visas en förhandsgranskning av rapporten på arbetsytan där viss data är nedtonad. Ladda ned rapporten om du vill se data om alla valda konton.
 2. När du har skapat rapporten kan du börja finjustera analysen:
  • Flytta om rutorna genom att dra och släppa dem på hyllan.
  • Ändra datumintervallet för rapporten med datumväljaren högst upp till höger på sidan.
  • Ta bort en dimension eller ett mätvärde från rapporten genom att leta reda på dimensionen eller mätvärdet på hyllan och klicka på stängknappen (X) vid namnet.
 3. Spara rapporten om du vill se eller redigera den vid ett senare tillfälle. Läs om hur du öppnar dina sparade rapporter.

2. Redigera rapporten

Du kan filtrera, formatera och sortera informationen.

 • Filtrera: Visa data som uppfyller särskilda kriterier i tabellen eller diagrammet.
 • Formatera: Lägg till villkorsstyrd formatering för att markera celler med specifika värden.
 • Sortera: Ordna om data i tabellen eller diagrammet.

Filtrera

Du kan filtrera och segmentera data i hela rapporten eller i specifika kolumner.

Filtrera hela rapporten

 1. Klicka på filterikonen Filter ovanför tabellen eller diagrammet.
 2. Sök efter och välj de objekt du vill filtrera efter:
  • Du kan till exempel filtrera efter Annonstyp och välja Textannonser och Videoannonser.
  • Du kan inte filtrera efter ett visst värde, till exempel kampanjer med färre än tio klick. Sådana filter kan du i stället lägga till i enskilda kolumner.
 3. Klicka på Använd. Filtret läggs till i rapporten.

Du kan ta bort ett tabellfilter genom att klicka på filterikonen Filter i kolumnrubriken och sedan klicka på Ta bort filter.

Du kan filtrera rapporten efter data som inte finns på raderna eller i kolumnerna. Du kan till exempel lägga till ett filter för att bara se annonsklick från en viss kampanj, även om du inte har lagt till Kampanj i den anpassade rapporten.

Filtrera en datapunkt

Du kan lägga till filter i alla datapunkter som du har lagt till i rapporten.

 1. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid ett objekt i avsnittet Rad, X-axel, Kolumn, Y-axel osv.
 2. Välj Filter.
  • För mätvärden kan du filtrera efter ett visst värde. Du kan till exempel filtrera efter Exponeringar så att rapporten bara visar data om annonser som har fått fler än 1 000 exponeringar.
  • För dimensioner kan du välja bland alternativen på en lista. Om du till exempel filtrerar efter Annonstyp kan du välja Textannonser eller Videoannonser.
 3. Klicka på Använd. Filtret läggs till i kolumnen eller på raden.

Formatera (tabelldiagram)

Du kan lägga till villkorsbaserad formatering för att markera särskilda celler i tabelldiagrammen:

 1. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid ett objekt i avsnitten Rad och Kolumn.
 2. Välj Villkorsstyrd formatering.
 3. Ange regler för hur du vill att specifika celler ska formateras. Du kan till exempel grönmarkera alla celler som har fler än 1 000 klick.

Villkorsstyrd formatering är bara tillgänglig för mätvärden med numeriska värden, som klick, konverteringar och exponeringar.

Sortera

Du kan sortera data i rapporterna så att den blir lätt att läsa. Du kan sortera informationen på två sätt:

 1. I tabeller kan du sortera kolumner genom att klicka på kolumnrubriken högst upp i tabellen.
  • Pilen i kolumnrubriken visar om kolumnen är sorterad fallande (nedåtpil) eller stigande (uppåtpil).
  • När du sorterar tas inget bort från tabellen eller döljs. Informationen ordnas bara om.
 2. För alla andra diagram, inklusive tabeller, kan du sortera genom att klicka på nedåtpilen vid de datapunkter du har lagt till i avsnitten Rad, X-axel, Kolumn, Y-axel osv.
  • Välj Högt till lågt eller Lågt till högt under Sortera.
Du kan sortera flera kolumner samtidigt, men kom ihåg att den sista kolumnen du sorterar påverkar sorteringen av de övriga.

3. Ladda ned rapporten

När du har skapat en rapport kan du ladda ned den genom att klicka på nedladdningsikonen download icon. Du kan ladda ned rapporten i flera olika format, som .csv eller .xml.

4. Schemalägga och dela rapporten

Du kan schemalägga rapporterna så att de skickas via e-post till dig och andra som har åtkomst till ditt konto.

Du kanske till exempel vill skicka ut veckorapporter om antalet konverteringar i dina kampanjer.

 1. Klicka på schemaikonen Klocka.
 2. Välj en eller flera kontoanvändare som du vill skicka rapporten till.
 3. Välj hur ofta du vill dela rapporten, till exempel varje dag eller vecka.
 4. Välj i vilket format rapporten ska skickas, till exempel .csv eller .xml.

Klicka på Spara. Om du inte redan har sparat rapporten blir du ombedd att göra det.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false