Skapa anpassade rapporter med rapportredigeraren

I rapportredigeraren kan du välja vilken data som ska visas i din rapport samt hur den presenteras. Du kan även sortera och filtrera efter egna behov och välja bland många olika format att ladda ned eller e-posta dina rapporter i. Använd rapportredigeraren när du vill anpassa rapporter på ett enkelt sätt, så att du kan fokusera på den data som är viktig för dig.

I den här artikeln går vi igenom vad du behöver göra i rapportredigeraren när du skapar och utvecklar dina rapporter.

Innan du börjar

Du kan lära dig att använda rapportredigeraren mer effektivt genom att läsa på om de olika delarna i verktyget.

Anvisningar

Skapa en rapport

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på rapportikonen högst upp till höger i kontot och välj sedan Rapporter.
 3. Klicka på plusknappen högst upp till vänster på sidan och välj Tabell, Linjediagram, Stapeldiagram, Cirkeldiagram eller Spridningsdiagram.
 4. Dra rutor till arbetsytan och släpp dem i de blåmarkerade områdena. Hyllan uppdateras automatiskt och din data visas på arbetsytan.
  • Du kan också skapa rapporter genom att skriva en begäran på engelska i sökfältet . Skriv till exempel ”sort campaigns and clicks by cost” så skapar rapportredigeraren en sådan rapport. Rapportredigeraren kan ge förslag på sådant du kan göra med den här funktionen.

   Nedan beskrivs åtgärder som går att utföra och exempel på frågor du kan använda när du vill skapa rapporter. Det går att använda olika kombinationer och varianter av dessa till rapporterna.

   • Skapa en rapport: Ange de uppgifter som ska ingå i rapporten. Du kan till exempel skriva

    • clicks, impressions, and cost

    • show me campaigns and clicks

    • clicks, impressions, and cost sort by cost. Skapa en rapport med klick, exponeringar och kostnader och sortera efter kostnad.

    • clicks, impression, and cost in the last 14 days sort by cost. Skapa en rapport med klick, exponeringar och kostnader. Sortera efter kostnad och filtrera fram uppgifterna från de senaste 14 dagarna.

    • show me campaigns with more than 100 clicks. Skapa en rapport med kampanjer och klick, och filtrera fram kampanjer som har fått fler än 100 klick.

    • show me campaigns with clicks more than 100. Skapa en rapport med kampanjer och klick, och filtrera fram kampanjer som har fått fler än 100 klick.

    • show me campaigns with clicks more than 100 in the last 30 days. Skapa en rapport med kampanjer och klick, och filtrera fram kampanjer som har fått fler än 100 klick under de senaste 30 dagarna.

   • Ändra en rapport: Du kan också ändra rapporten du tittar på. Om du till exempel har en rapport som bryter ned klicken på kontot under de senaste sju dagarna till kampanjer med fler än 100 klick kan du skriva

    • add impressions, ctr. Lägg till kolumner för exponeringar och klickfrekvens i den befintliga rapporten.

    • convert to line chart. Gör om tabellen till ett linjediagram. Om tabellen har fler kolumner än som ryms i diagrammet kan du välja vilka kolumner som ska behållas.

    • filter for clicks less than 100. Ändra filtret till ett filter för mindre än 100 klick, men behåll resten av rapporten intakt. Resultatet blir samma om du skriver ”lower than 100” eller ”less than 100”.

    • remove clicks. Ta bort kolumnen för klick från tabellen.

    • remove click. Ta bort kolumnen för klick från tabellen. Vissa ord matchar även om du skriver en nära variant av kolumnnamnet, men du kan kontrollera resultaten av åtgärderna innan du vidtar dem.

  • Rapportredigeraren visar också vad den har förstått utifrån dina begäranden och föreslår också åtgärder den kan utföra. Du kan välja att fortsätta med de föreslagna åtgärderna, ignorera förslagen eller ändra din begäran. 

 5. Om du har ett förvaltarkonto kan du visa data om flera konton i samma rapport.
  1. Klicka på pennikonen Redigera bredvid Alla konton ovanför arbetsytan.
  2. I rullgardinsmenyn väljer du om du vill visa konton efter kontonamn eller kontoetikett.
  3. Markera rutan bredvid de konton du vill visa i rapporten.
  4. Klicka på Spara. Om du väljer fler än ett konto visas en förhandsgranskning av rapporten i kanvasen, där viss data är nedtonad. Ladda ned rapporten om du vill se data om alla valda konton.
 6. När du har skapat rapporten kan du börja finjustera analysen:
  • Flytta om brickorna genom att dra och släppa dem på hyllan.
  • Ändra datumintervallet för rapporten med datumväljaren högst upp till höger på sidan.
  • Ta bort en dimension eller ett mätvärde ur rapporten genom att leta reda på dimensionen eller mätvärdet i hyllan och klicka på stängknappen (X) vid namnet.
 7. Spara rapporten om du vill visa eller redigera den vid ett senare tillfälle. Läs om hur du öppnar dina sparade rapporter.

Sortera tabelldata

När du sorterar tas inget bort ur tabellen eller döljs. Datan organiseras bara om. Klicka på kolumnrubriken när du vill sortera en kolumn:

 • Klicka en gång på rubriken om du vill sortera kolumnen i stigande ordning.
 • Klicka två gånger på rubriken om du vill sortera kolumnen i fallande ordning.

Tips

Du kan anpassa tabellen efter dina behov genom att sortera flera kolumner. Tänk på att sorteringsordningen har betydelse. Ett tips är att fundera på hur du prioriterar informationen. Börja med att sortera kolumnen med den minst viktiga informationen och sluta med kolumnen med den viktigaste informationen. Då blir den viktigaste informationen – som sorteras sist – den primära sorteringskolumnen.

Applicera och ta bort filter

Du kan använda rapportfilter eller tabellfilter om du vill dölja data som du inte vill se i tabellen. 

Använda ett rapportfilter

 1. Klicka på filterikonen Filter högst upp till höger i rapportredigeraren ovanför hyllan.
 2. Klicka på filterfältet som dyker upp för att visa filtreringsalternativen.
 3. Välj ett filtreringsalternativ och skapa ditt filter.
  • I vissa rapportfilter kan du välja objekt på en lista.
  • Med vissa rapportfilter kan du även definiera filtrets villkor. Du kan till exempel använda ett rapportfilter som bara visar annonser som fått över 1 000 klick.
 4. Klicka på Använd när filtret är klart.
 5. Upprepa steg 2, 3 och 4 för alla filter du vill lägga till. Du ser alla filter du har skapat i filterfältet.

Du kan ta bort ett rapportfilter genom att klicka på det i filterfältet och klicka på stängknappen (X) vid namnet.

Använda ett tabellfilter

 1. Klicka på filterikonen Filter i kolumnrubriken. Tabellfilterfönstret visas.
 2. Skapa filtret.
  • Om du vill tillämpa ett tabellfilter på ett mätvärde kan du definiera ett villkor att filtrera efter, baserat på det mätvärdet. Till exempel kan du filtrera efter Exponeringar så att rapporten bara visar data om annonser som fått över 1 000 exponeringar.
  • Om du vill tillämpa ett filter på en dimension, som vilken typ av enhet annonsen visades på, kan du välja i en lista.
 3. Klicka på Använd. Filtret läggs nu till i kolumnen.

Ta bort ett tabellfilter genom att klicka på filterikonen Filter i kolumnrubriken. Klicka sedan på Ta bort filter.

Ändra rapportpresentationen

I rapportredigeraren kan du visa data i form av en tabell, ett linjediagram, ett cirkeldiagram, ett stapeldiagram eller ett spridningsdiagram. Eftersom det finns olika alternativ för hur datan visas kan du själv välja den effektivaste metoden för att analysera och presentera statistiken i kontot. Om du vill byta mellan alternativen klickar du på rullgardinsmenyn för tabell/diagram ovanför hyllan med rapportredigeraren. Där väljer du ett alternativ.

Obs!

Olika diagram används för olika typer av data. När du byter mellan diagram kan du bli uppmanad att modifiera dina dimensioner och mätvärden för att kunna visa din data i ett visst diagram. Om du planerar att konvertera tabellen till ett diagram bör du tänka på att det inte går att föra över alla tabellfilter till diagram.

Spara en rapport

När du visar rapporten som tabell eller diagram kan du spara den genom att klicka på antingen Spara eller Spara som längst upp till höger på sidan.

 • Använd Spara som om du vill spara en ny rapport baserad på den aktuella rapporten.
 • Använd Spara om du vill spara ändringar av en rapport som du har sparat tidigare.

Du hittar dina sparade rapporter genom att klicka på rapportikonen och sedan på Rapporter. Klicka på rapporten när du vill öppna den.

Sparade rapporter som du inte har öppnat på mer än 18 månader tas bort automatiskt från ditt konto. Du kan komma åt en rapport genom att öppna eller ladda ned den eller öppna en översikt som innehåller rapporten.

Ladda ned en rapport

När du har skapat en rapport kan du ladda ned den genom att klicka på nedladdningsikonen download icon högst upp till höger på sidan Rapporter. Det går att ladda ned rapporten i flera olika format, som CSV och XML.

Schemalägga och dela en rapport

I rapportredigeraren kan du schemalägga att rapporterna regelbundet ska skickas i e-postformat till dig eller andra användare med åtkomst till ditt konto.

 1. Öppna rapporten och klicka på ikonen för e-post och schemaläggning Klocka.
 2. Gör följande inställningar:
  1. Välj en eller flera kontoanvändare som du vill skicka rapporten till.
  2. Välj hur ofta (exempelvis varje dag eller varje vecka) rapporterna ska skickas och i vilket format (exempelvis CSV, XML).
 3. Klicka på Spara. Om du inte redan har sparat rapporten blir du ombedd att göra det

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt