Vytváranie prispôsobených prehľadov pomocou editora prehľadov

Editor prehľadov umožňuje vybrať údaje v prehľade a spôsob ich prezentácie, zoradenia a filtrovania podľa potreby. Zároveň tiež umožňuje vybrať si zo širokej ponuky formátov prehľadov na stiahnutie alebo ich odoslanie e-mailom. Editor prehľadov umožňuje jednoduché prispôsobenie prehľadov, vďaka čomu sa môžete sústrediť na údaje, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.

V tomto článku sa dočítate o rôznych úlohách, ktoré musíte v editore prehľadov vykonať pri vytváraní a úprave prehľadov.

Skôr než začnete

Ak chcete efektívne používať editor prehľadov, oboznámte sa s jeho časťami.

Pokyny

Vytvorenie prehľadu

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu prehľadov a vyberte Prehľady.
 3. V ľavom hornom rohu stránky kliknite na tlačidlo plus a vyberte možnosť Tabuľka, Čiarový graf, Pruhový graf, Koláčový graf alebo Bodový graf.
 4. Presuňte dlaždice na plátno do jednej z namodro zvýraznených oblastí. Polička sa automaticky aktualizuje a na plátne sa zobrazia vaše údaje.
  • Prehľady môžete vytvoriť aj tak, že svoju žiadosť v angličtine zadáte do vyhľadávacieho panela . Zadajte napríklad výraz „sort campaigns and clicks by cost“ (zoradenie kampaní a kliknutí podľa ceny) a editor prehľadov vám vytvorí prehľad. Editor prehľadov vám môže poskytnúť návrhy. Vďaka nim sa oboznámite s úlohami, ktoré môžete v rámci tejto funkcie plniť.

   Nižšie uvádzame podporované akcie a príklady dopytov, ktoré môžete použiť na vytvorenie prehľadov. Na vytvorenie prehľadov môžete použiť nasledujúce kombinácie a variácie.

   • Vytvorenie prehľadu: Uveďte podrobnosti, ktoré chcete zahrnúť do prehľadu. Zadať môžete napríklad tieto možnosti:

    • Clicks, impressions, and cost (Kliknutia, zobrazenia a cena)

    • Show me campaigns and clicks (Zobrazenie kampaní a kliknutí)

    • Clicks, impressions, and cost sort by cost. (Zoradenie kliknutí, zobrazení a ceny podľa ceny.) Vytvorte prehľad s kliknutiami, zobrazeniami a cenou a následne ich zoraďte podľa ceny.

    • Clicks, impression, and cost in the last 14 days sort by cost. (Zoradenie kliknutí, zobrazení a ceny za posledných 14 dní podľa ceny.) Vytvorte prehľad s kliknutiami, zobrazeniami a cenou, ktorý bude zoradený podľa ceny, a vyfiltrujte údaje za posledných 14 dní.

    • Show me campaigns with more than 100 clicks. (Zobrazenie kampaní s viac ako 100 kliknutiami.) Vytvorte prehľad s kampaňami a kliknutiami a vyfiltrujte kampane, ktoré získali viac ako 100 kliknutí.

    • Show me campaigns with clicks more than 100. (Zobrazenie kampaní s viac ako 100 kliknutiami.) Vytvorte prehľad s kampaňami a kliknutiami a vyfiltrujte kampane, ktoré získali viac ako 100 kliknutí.

    • Show me campaigns with clicks more than 100 in the last 30 days. (Zobrazenie kampaní s viac ako 100 kliknutiami za posledných 30 dní.) Vytvorte prehľad s kampaňami a kliknutiami a vyfiltrujte kampane, ktoré za posledných 30 dní získali viac ako 100 kliknutí.

   • Úprava prehľadu: Prehľad, ktorý zobrazujete, môžete tiež upraviť. Povedzme, že máte prehľad, ktorý v rámci vášho účtu analyzuje kliknutia za posledný týždeň podľa kampane, a zároveň je vyfiltrovaný na základe kampaní s viac ako 100 kliknutiami. V rámci editora prehľadov potom môžete požiadať o:

    • Add impressions, ctr. (Pridanie zobrazení a CTR.) Pridajte do existujúceho prehľadu stĺpce zobrazení a miery prekliknutí (CTR).

    • Convert to line chart. (Konverzia na čiarový graf.) Konvertujte svoju tabuľku na čiarový graf. Ak sa do grafu nezmestia všetky stĺpce z vašej tabuľky, môžete si vybrať tie, ktoré chcete ponechať.

    • Filter for clicks less than 100. (Filter kliknutí s hodnotou menšou ako 100.) V rámci prehľadu zmeňte iba hodnotu filtra kliknutí, ktorá bude menšia ako 100. Môžete tiež zadať „lower than 100“ (nižšie ako 100) alebo „less than 100“ (menej ako 100) a výsledné akcie budú rovnaké.

    • Remove clicks. (Odstránenie kliknutí.) Odstráňte zo svojej tabuľky stĺpec kliknutí.

    • Remove click. (Odstránenie kliknutí.) Odstráňte zo svojej tabuľky stĺpec kliknutí. Niektoré slová sa budú zhodovať, aj keď zadáte príbuzný variant názvu daného stĺpca. Výsledky akcií si však môžete overiť ešte pred ich vykonaním.

  • Overenie vám poskytne aj editor prehľadov. Zobrazí vám totiž, ako chápe vašu žiadosť, a navrhne akcie, ktoré vykoná. Môžete sa rozhodnúť, či budete s navrhovanými akciami pokračovať, ignorovať ich alebo zmeníte svoju žiadosť. 

 5. Ak máte účet správcu, môžete v rovnakom prehľade zobraziť údaje pre viaceré účty:
  1. Kliknite na ikonu ceruzky Upraviť vedľa možnosti Všetky účty nad plátnom.
  2. Z rozbaľovacej ponuky vyberte, či chcete zobraziť účty podľa názvu účtu alebo štítka účtu.
  3. Začiarknite políčko vedľa účtov, ktoré chcete zahrnúť do prehľadu.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Ak vyberiete viac než jeden účet, plátno zobrazí ukážku, ako bude prehľad vyzerať. Niektoré údaje pritom budú sivé. Ak chcete zobraziť údaje pre všetky vybraté účty, musíte si prehľad stiahnuť.
 6. Po vytvorení prehľadu môžete svoju analýzu začať spresňovať:
  • Ak chcete zmeniť usporiadanie dlaždíc, jednoducho ich presuňte v rámci poličky.
  • Ak chcete zmeniť rozsah dátumov prehľadu, použite nástroj na výber rozsahu dátumov v pravom hornom rohu stránky.
  • Ak chcete z prehľadu odstrániť dimenziu alebo metriku, nájdite dimenziu alebo metriku v poličke a kliknite na tlačidlo zatvorenia (X) vedľa jej názvu.
 7. Ak chcete prehľad zobraziť alebo upraviť neskôr, uložte si ho. Zistite, ako otvoriť uložené prehľady.

Ako zoradiť údaje v tabuľke

Pri zoraďovaní sa z tabuľky neodstránia ani neskryjú žiadne údaje – údaje sa iba preskupia. Ak chcete zoradiť konkrétny stĺpec, kliknite na hlavičku stĺpca:

 • Pri prvom kliknutí na hlavičku sa stĺpec zoradí vo vzostupnom poradí.
 • Pri druhom kliknutí na hlavičku sa stĺpec zoradí v zostupnom poradí.

Tip

Zoradenie viacerých stĺpcov pomáha usporiadať tabuľku tak, aby vyhovovala vašim potrebám. V súvislosti so zoraďovaním viacerých stĺpcov je dôležité pripomenúť, že poradie zoraďovania stĺpcov je dôležité, pri zoraďovaní preto zvážte prioritu stĺpcov. Skúste najprv zoradiť stĺpec s najmenej dôležitými informáciami a nakoniec stĺpec s najdôležitejšími informáciami. Pri použití tohto spôsobu bude hlavný stĺpec zoradenia obsahovať dôležité údaje, ktoré zoradíte až nakoniec.

Ako použiť a odstrániť filtre

Ak chcete v tabuľke skryť nepotrebné údaje, môžete použiť filtre prehľadu a tabuľky

Použitie filtra prehľadu

 1. Kliknite na ikonu filtra Filter v pravom hornom rohu editora prehľadov nad poličkou.
 2. Ak chcete zobraziť možnosti filtrovania, kliknite na zobrazené pole filtra.
 3. Vyberte možnosť filtrovania a vytvorte si filter.
  • Niektoré filtre prehľadu ponúkajú možnosť výberu položiek zo zoznamu.
  • Niektoré filtre prehľadu ponúkajú tiež možnosť definovať podmienku filtra. Môžete napríklad použiť filter prehľadov zobrazujúci iba reklamy, ktoré zaznamenali aspoň 1 000 kliknutí.
 4. Po vytvorení filtra kliknite na tlačidlo Použiť.
 5. V prípade potreby zopakujte kroky dva, tri a štyri a pridajte tak ďalšie filtre. V poli filtra uvidíte všetky filtre, ktoré ste vytvorili.

Ak chcete odstrániť filter prehľadov, kliknite do poľa filtra a potom kliknite na tlačidlo zatvorenia (X) vedľa jeho názvu.

Použitie filtra tabuľky

 1. Kliknite na ikonu filtra Filter v hlavičke stĺpca. Otvorí sa tak okno filtra tabuľky.
 2. Vytvorte filter.
  • Ak používate filter tabuľky na metriku, budete môcť definovať podmienku a filtrovať tak na základe príslušnej metriky. Mohli by ste napríklad použiť filtrovanie podľa zobrazení tak, aby váš prehľad zobrazoval iba údaje pre reklamy, ktoré získali aspoň 1 000 zobrazení.
  • Ak filter používate na dimenziu, ako napríklad typ zariadenia, v ktorom sa vaše reklamy zobrazujú, budete si môcť vybrať zo zoznamu.
 3. Kliknite na tlačidlo Použiť. Týmto pridáte filter do stĺpca.

Ak chcete odstrániť filter tabuľky, kliknite na ikonu filtra Filter v hlavičke stĺpca a potom na Odstrániť filter.

Zmena prezentácie prehľadu

Editor prehľadov umožňuje zobraziť údaje ako tabuľku, čiarový graf, koláčový graf, pruhový graf alebo bodový graf. Vďaka dostupnosti viacerých možností zobrazovania údajov si môžete zvoliť najúčinnejší spôsob, ako analyzovať a zobrazovať štatistiky účtu. Ak chcete prepnúť z jednej možnosti na inú, kliknite na rozbaľovaciu ponuku tabuľky alebo grafu nad poličkou editora prehľadov a vyberte možnosť.

Poznámka

V rôznych grafoch sa môžu zobrazovať rozličné typy údajov. Pri prepínaní medzi grafmi môžete dostať výzvu na úpravu dimenzií a metrík, aby bolo možné vaše údaje zobraziť v konkrétnom grafe. Ak plánujete skonvertovať tabuľku na graf, pripomíname, že niektoré filtre tabuľky sa nedajú preniesť do grafov.

Ako prehľad uložiť

Keď si prehľad pozeráte vo forme tabuľky alebo grafu, môžete ho uložiť kliknutím na možnosť Uložiť alebo Uložiť ako v pravom hornom rohu stránky.

 • Ak chcete vytvoriť nový prehľad na základe aktuálneho prehľadu, použite možnosť Uložiť ako.
 • Ak chcete uložiť posledné zmeny prehľadu, ktorý ste predtým uložili, kliknite na Uložiť.

Ak chcete nájsť svoje uložené prehľady, kliknite na ikonu prehľadov a potom na Prehľady. Prehľad otvoríte tak, že naň jednoducho kliknete.

Uložené prehľady, ku ktorým ste nepristúpili vyše 18 mesiacov, budú z vášho účtu automaticky odstránené. K prehľadu môžete pristúpiť jeho otvorením alebo stiahnutím, prípadne otvorením informačného panela, ktorý obsahuje prehľad.

Ako prehľad stiahnuť

Po vytvorení prehľadu si ho môžete stiahnuť kliknutím na ikonu sťahovania download icon v pravom hornom rohu stránky Prehľady. Svoj prehľad si môžete stiahnuť v rôznych formátoch vrátane formátov .csv a .xml.

Ako prehľad naplánovať a zdieľať

V editore prehľadov si môžete nechať prehľady v pravidelných intervaloch posielať e-mailom sebe alebo ostatným používateľom, ktorí majú prístup k vášmu účtu.

 1. V rámci zobrazenia prehľadu kliknite na ikonu e‑mailu a plánovania Hodiny.
 2. Vykonajte nasledujúce kroky:
  1. Vyberte minimálne jedného používateľa účtu, ktorému chcete odoslať prehľad.
  2. Vyberte frekvenciu odosielania prehľadov (napríklad denne alebo týždenne) a ich formát (napríklad CSV alebo XML).
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Ak ste prehľad ešte neuložili, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory