Tworzenie niestandardowych raportów w edytorze raportów

W edytorze raportów możesz wybrać dane, które znajdą się w raporcie, a także sposób ich wyświetlania, sortowania i filtrowania, w zależności od Twoich potrzeb. Raporty możesz wysłać e-mailem lub pobrać. Do wyboru masz kilka formatów. Dostosowywanie raportów w edytorze jest niezwykle proste, dlatego możesz skupić się na najważniejszych danych.

W tym artykule opisaliśmy zadania, które musisz wykonać w edytorze raportów podczas tworzenia własnych raportów.

Zanim zaczniesz

Aby w pełni wykorzystać możliwości edytora raportów, warto poznać jego budowę.

Instrukcje

Jak utworzyć raport

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę raportowania , a następnie wybierz Raporty.
 3. W lewym górnym rogu strony kliknij przycisk plusa , a potem wybierz opcję Tabela, Wykres liniowy, Wykres słupkowy, Wykres kołowy lub Wykres rozproszony.
 4. Przeciągnij kafelki do obszaru roboczego i upuść je w jednym z pól podświetlonych na niebiesko. Półka zaktualizuje się automatycznie, a w obszarze roboczym zobaczysz swoje dane.
  • Możesz również tworzyć raporty, wpisując zapytanie w języku angielskim w pasku wyszukiwania . Wpisz na przykład „sort campaigns and clicks by cost” (posortuj kampanie i kliknięcia według kosztu), a edytor raportów utworzy odpowiedni raport. Edytor raportów może wyświetlić podpowiedzi, by pokazać Ci, jakie zadania możesz wykonać, korzystając z tej funkcji.

   Poniżej znajdują się obsługiwane działania i przykłady zapytań, których możesz użyć do tworzenia raportów. Możesz też wpisywać ich kombinacje i odmiany.

   • Tworzenie raportu: wybierz informacje, które chcesz uwzględnić w raporcie. Możesz na przykład wpisać poniższe opcje:

    • Clicks, impressions, and cost – tworzy raport pokazujący kliknięcia, wyświetlenia i koszt.

    • Show me campaigns and clicks – tworzy raport pokazujący kampanie i kliknięcia.

    • Clicks, impressions, and cost sort by cost – tworzy raport z kliknięciami, wyświetleniami i kosztem, a następnie sortuje dane według kosztu.

    • Clicks, impression, and cost in the last 14 days sort by cost – tworzy raport z kliknięciami, wyświetleniami i kosztem, sortuje dane według kosztu, a następnie filtruje dane, by ograniczyć je do ostatnich 14 dni.

    • Show me campaigns with more than 100 clicks – tworzy raport z kampaniami i kliknięciami, a następnie filtruje dane pod kątem kampanii, które uzyskały ponad 100 kliknięć.

    • Show me campaigns with clicks more than 100 – tworzy raport z kampaniami i kliknięciami, a następnie filtruje dane pod kątem kampanii, które uzyskały ponad 100 kliknięć.

    • Show me campaigns with clicks more than 100 in the last 30 days – tworzy raport z kampaniami i kliknięciami, a następnie filtruje dane pod kątem kampanii, które uzyskały ponad 100 kliknięć w ciągu ostatnich 30 dni.

   • Modyfikowanie raportu: możesz też zmodyfikować wyświetlany raport. Jeśli na przykład masz raport, który dzieli kliknięcia z ostatnich siedmiu dni na Twoim koncie według kampanii i ma dodany filtr ograniczający dane do kampanii z ponad 100 kliknięciami, możesz wpisać w edytorze raportów następujące działania:

    • Add impressions, ctr – dodaje kolumny wyświetleń i współczynnika klikalności („CTR”) do istniejącego raportu.

    • Convert to line chart – zamienia tabelę na wykres liniowy. Jeśli tabela ma więcej kolumn niż jest obsługiwane na wykresie, możesz wybrać te, które chcesz zachować.

    • Filter for clicks less than 100 – zmienia ustawienia filtrowania pod kątem kampanii, które uzyskały mniej niż 100 kliknięć, ale nie wprowadza innych zmian w raporcie. Aby uzyskać ten sam efekt, możesz też wpisać „lower than 100” lub „less than 100”.

    • Remove clicks – usuwa z tabeli kolumnę kliknięć.

    • Remove click – usuwa z tabeli kolumnę kliknięć. W niektórych przypadkach dopasujemy nazwę kolumny, gdy wpiszesz jej bliski wariant, ale możesz zweryfikować wyniki swoich działań przed ich wykonaniem.

  • Edytor raportów umożliwia także weryfikację – wyświetla analizę Twojego zapytania, a także działania, które wykona na jego podstawie. Możesz zatwierdzić te sugerowane działania, zignorować sugestie lub zmienić zapytanie. 

 5. Jeśli masz konto menedżera, w jednym raporcie możesz wyświetlić dane z kilku kont:
  1. Kliknij ikonę ołówka Edytuj obok opcji „Wszystkie konta” nad obszarem roboczym.
  2. W menu wybierz, jak mają być porządkowane konta – według nazwy konta lub etykiety konta.
  3. Zaznacz pole obok kont, które chcesz dodać do raportu.
  4. Kliknij Zapisz. Jeśli wybierzesz kilka kont, na obszarze roboczym pojawi się podgląd raportu, a niektóre dane zostaną wyszarzone. Dane ze wszystkich wybranych kont będą widoczne dopiero po pobraniu raportu.
 6. Gdy masz już raport możesz ulepszyć swoją analizę:
  • Aby zmienić układ kafelków, przeciągnij je i upuść w obszarze półki.
  • Zakres dat raportu możesz zmienić na liście wyboru daty w prawym górnym rogu strony.
  • Aby usunąć wymiar lub dane z raportu, znajdź wymiar lub dane na półce, a następnie obok ich nazwy kliknij przycisk zamykania (X).
 7. Możesz też wyświetlić lub edytować raport w późniejszym czasie. W tym celu kliknij Zapisz jako. Dowiedz się, jak otwierać zapisane raporty.

Jak sortować dane w tabeli

Sortowanie nie powoduje usunięcia danych z tabeli ani ich ukrycia, a jedynie zmianę ich kolejności. Aby posortować dane w kolumnie, kliknij nagłówek:

 • Gdy po raz pierwszy klikniesz nagłówek, dane zostaną posortowane w kolejności rosnącej.
 • Gdy ponownie klikniesz nagłówek, dane zostaną posortowane w kolejności malejącej.

Wskazówka

Sortowanie wielu kolumn pomaga dostosować tabelę do własnych potrzeb. Przy sortowaniu wielu kolumn należy pamiętać, że kolejność sortowania ma znaczenie, więc warto ustalić priorytety. Spróbuj najpierw posortować kolumnę z najmniej ważnymi informacjami, a tę z najważniejszymi – na końcu. W ten sposób główna kolumna sortowania będzie zawierać najważniejsze dane.

Jak zastosować lub usunąć filtr

Aby ukryć dane w tabeli, których nie chcesz widzieć, użyj filtrów raportu i tabeli

Stosowanie filtra raportu

 1. Kliknij ikonę filtrowania Filtruj w prawym górnym rogu edytora raportów, nad półką.
 2. Kliknij pole filtra, które się pojawi, aby wyświetlić opcje filtrowania.
 3. Wybierz opcję filtrowania i utwórz filtr.
  • Niektóre filtry raportu pozwalają na wybór elementów z listy.
  • Niektóre filtry raportu oferują również możliwość określenia warunku filtra. Możesz na przykład zastosować filtr raportu wyświetlający tylko reklamy, które uzyskały co najmniej 1000 kliknięć.
 4. Po utworzeniu filtra kliknij Zastosuj.
 5. Możesz powtórzyć kroki 2, 3 i 4, by dodać dodatkowe filtry. Wszystkie utworzone filtry znajdziesz w polu filtrowania.

Aby usunąć filtr raportu, kliknij go w polu filtrowania, a następnie obok jego nazwy kliknij przycisk zamykania (X).

Stosowanie filtra tabeli

 1. Kliknij ikonę filtrowania Filtruj w nagłówku kolumny. Otworzy się okno filtra tabeli.
 2. Utwórz filtr.
  • Jeśli filtrujesz dane, korzystając z filtra tabeli, możesz określić warunek na podstawie tych danych. Możesz na przykład użyć filtra według „Wyświetleń”. Wtedy w raporcie zobaczysz tylko dane reklam, które mają co najmniej 1000 wyświetleń.
  • Jeśli stosujesz filtr do wymiaru (np. rodzaj urządzeń, na których wyświetliły się reklamy), możesz wybrać pozycję z listy.
 3. Kliknij Zastosuj. Filtr zostanie dodany do kolumny.

Aby usunąć filtr tabeli, kliknij ikonę filtrowania Filtruj w nagłówku kolumny, a następnie kliknij Usuń filtr.

Jak zmienić wygląd raportu

Edytor raportów umożliwia wyświetlanie danych w postaci tabeli, wykresu liniowego, wykresu kołowego, wykresu słupkowego lub wykresu punkowego. Różnorodne opcje wyświetlania danych pozwolą Ci wybrać najskuteczniejszy sposób analizowania i prezentacji statystyk konta. Aby zmienić opcję wyświetlania, kliknij rozwijane menu tabeli/wykresu nad półką edytora raportów, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Uwaga

Różne wykresy mogą obsługiwać różne rodzaje danych. Podczas przełączania wykresów możemy Cię poprosić o zmianę wymiaru lub danych, by możliwe było wyświetlenie danych w formie wybranego wykresu. Jeśli zamierzasz przekształcić tabelę w wykres, pamiętaj, że nie wszystkie filtry tabeli można przenieść do wykresu.

Jak zapisać raport

Raport wyświetlany w postaci tabeli lub wykresu możesz zapisać, klikając Zapisz lub Zapisz jako w prawym górnym rogu strony.

 • Użyj opcji Zapisz jako, aby utworzyć nowy zapisany raport na podstawie aktualnego raportu.
 • Użyj opcji Zapisz, aby zapisać najnowsze zmiany we wcześniej utworzonym raporcie.

Aby znaleźć zapisane raporty, kliknij ikonę raportowania , a następnie kliknij Raporty. Kliknij dowolny raport, by go otworzyć.

Zapisane raporty, z których nie korzystano od ponad 18 miesięcy, są automatycznie usuwane z konta. Aby uzyskać dostęp do raportu, otwórz go, pobierz lub otwórz panel, który zawiera ten raport.

Jak pobrać raport

Aby pobrać utworzony raport, kliknij ikonę pobierania download icon w prawym górnym rogu strony raportów. Raporty możesz pobrać w kilku formatach, np. .csv lub .xml.

Jak zaplanować lub udostępnić raport?

W edytorze raportów możesz zaplanować okresowe wysyłanie raportów e-mailem do siebie lub innych użytkowników, którzy mają dostęp do Twojego konta.

 1. Po wyświetleniu raportu kliknij ikonę przesyłania e-mailem i ustawiania harmonogramu Zegar.
 2. Skonfiguruj następujące ustawienia:
  1. Wybierz co najmniej jednego użytkownika konta, któremu chcesz wysłać raport.
  2. Wybierz częstotliwość wysyłania raportów (np. codziennie, co tydzień) i ich format (np. csv, xml).
 3. Kliknij Zapisz. Jeśli raport nie jest jeszcze zapisany, zobaczysz prośbę o zapisanie raportu.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem