Tinkintų ataskaitų kūrimas ataskaitų redagavimo priemonėje

Ataskaitų redagavimo priemonė suteikia galimybę analizuoti ir pateikti išsamesnius našumo duomenis.

Galite kurti tinkintas lenteles ir diagramas tiesiai sistemoje „Google Ads“. Nereikia atsisiųsti duomenų atskirame lape. Tada išsaugokite šias diagramas, kad galėtumėte bendrinti jas su kitais, arba pridėkite jas prie suasmenintų informacijos suvestinių.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip naudojant ataskaitų redagavimo priemonę galima geriau vizualizuoti našumą.

Pranašumai

 • Paprastos lentelės ir diagramos: paprasto nuvilkimo sąsaja suteikia galimybę greitai kurti kelių aspektų lenteles ir diagramas, todėl nereikės atsisiųsti duomenų.
 • Šablonų ir tendencijų vizualizavimas: naudodami tinkintas diagramas galite vizualizuoti duomenų šablonus ir tendencijas.
 • Išplėstinis filtravimas ir rūšiavimas: filtruokite, segmentuokite ir rūšiuokite ataskaitos duomenis, kad peržiūrėtumėte konkretų kampanijų ar metrikos rinkinį.

Instrukcijos

1. Ataskaitos kūrimas

Pirmiausia paskyroje sukurkite tinkintą ataskaitą.

Tada toliau kursite ataskaitą pridėdami aspektų, pvz., kampanijų, ir metriką, pvz., paspaudimus ir konversijas.

KURTI MANO PASKYROJE

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame paskyros kampe spustelėkite ataskaitų piktogramą , tada pasirinkite Ataskaitos.
 3. Spustelėkite  Tinkinta ir pasirinkite norimos sukurti diagramos tipą: Lentelė, Linijinė, StulpelisJuostinė, Taškinė arba Skritulinė.
 4. Nuvilkite aspektą, pvz., Kampanijos iš dešiniojo skydelio į skiltį „Eilutė“, „X ašis“, „Serija“ arba „Segmentas“.
  • Šios skilties pavadinimas priklausys nuo kuriamos diagramos tipo.
 5. Nuvilkite metriką, pvz., Paspaudimai arba Konversijos, į skiltį „Stulpeliai“, „Y ašis“ arba „Vertė“.
  • Šios skilties pavadinimas priklausys nuo kuriamos diagramos tipo.
 6. Dabar diagramoje ar lentelėje bus rodomos kiekvieno aspekto vertės pagal pridėtą metriką, pvz., kiekvienos kampanijos paspaudimų ir konversijų skaičiai.
 7. Kad išsaugotumėte ataskaitą, spustelėkite Išsaugoti arba Išsaugoti kaip. Parinktimi „Išsaugoti kaip“ galite sukurti ataskaitos kopiją nauju pavadinimu.

Diagramos keitimas

Spustelėję diagramos pavadinimą virš skilties „Eilutė“, galite pakeisti diagramos tipą arba lentelę.

Valdytojo paskyros

 1. Jei turite valdytojo paskyrą, galite peržiūrėti kelių paskyrų duomenis toje pačioje ataskaitoje.
  1. Spustelėkite pieštuko piktogramą Redaguoti šalia parinkties „Visos paskyros“.
  2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite, ar norite peržiūrėti paskyras pagal paskyros pavadinimą, ar pagal paskyros etiketę.
  3. Pažymėkite laukelį šalia paskyrų, kurias norite įtraukti į savo ataskaitą.
  4. Spustelėkite Išsaugoti. Jei pasirinksite daugiau nei vieną paskyrą, matomojoje tinklalapio srityje bus rodoma, kaip atrodys ataskaita, o kai kurie duomenys bus pilkos spalvos. Norėdami peržiūrėti visų pasirinktų paskyrų duomenis, turėsite atsisiųsti ataskaitą.
 2. Dabar, kai jau sukūrėte ataskaitą, galite pradėti tikslinti analizę:
  • norėdami pertvarkyti išklotines, tiesiog nuvilkite jas lentynoje;
  • norėdami pakeisti ataskaitos dienų seką, naudokite viršutiniame dešiniajame puslapio kampe esantį dienų sekos parinkiklį;
  • norėdami iš ataskaitos pašalinti aspektą ar metriką, raskite aspektą arba metriką lentynoje ir šalia jos pavadinimo spustelėkite uždarymo mygtuką (X);
 3. jei norėsite peržiūrėti ar redaguoti ataskaitą vėliau, išsaugokite ataskaitą. Sužinokite, kaip atidaryti išsaugotas ataskaitas.

2. Ataskaitos redagavimas

Galite filtruoti, formatuoti ir rūšiuoti duomenis.

 • Filtras: lentelėje arba diagramoje peržiūrėkite duomenis, atitinkančius konkrečius kriterijus.
 • Formatas: pridėkite sąlyginį formatavimą, kad paryškintumėte langelius su konkrečiomis vertėmis.
 • Rūšiuoti: pertvarkykite duomenis lentelėje arba diagramoje.

Filtras

Galite filtruoti ir segmentuoti visos ataskaitos duomenis arba konkrečių stulpelių duomenis.

Visos ataskaitos filtravimas

 1. Spustelėkite filtro piktogramą Filtras virš lentelės arba diagramos.
 2. Raskite ir pasirinkite elementus, pagal kuriuos norite filtruoti.
  • Pavyzdžiui, galite filtruoti pagal skelbimo tipą ir pasirinkti Teksto skelbimai ir Vaizdo įrašo skelbimai.
  • NEGALIMA filtruoti pagal konkrečią vertę, pvz., kampanijas, sulaukusias mažiau nei dešimties paspaudimų. Šiuos filtrus galima pridėti prie atskirų stulpelių.
 3. Spustelėkite Taikyti. Filtras pridedamas ataskaitoje.

Kad pašalintumėte lentelės filtrą, stulpelio antraštėje spustelėkite filtro piktogramą Filtras, tada – Pašalinti filtrą.

Galite filtruoti ataskaitą pagal duomenis, kurių nėra eilutėse ar stulpeliuose. Pavyzdžiui, galite pridėti filtrą, kad būtų rodomi tik konkrečios kampanijos skelbimų paspaudimai, net jei prie tinkintos ataskaitos nepridėjote kampanijos.

Duomenų taško filtravimas

Galite pridėti filtrų prie bet kokių duomenų taškų, kuriuos pridėjote prie ataskaitos.

 1. Spustelėkite išskleidžiamojo meniu rodyklę šalia elemento skiltyse „Eilutė“, „X ašis“, „Stulpelis“, „Y ašis“ ir kt.
 2. Pasirinkite Filtras.
  • Metrikas galite filtruoti pagal konkrečią vertę. Pavyzdžiui, galite filtruoti pagal parodymus, kad ataskaitoje būtų rodomi tik skelbimų, kurie sulaukė daugiau nei 1 000 parodymų, duomenys.
  • Filtruodami aspektus galite pasirinkti iš parinkčių sąrašo. Pavyzdžiui, jei filtruojate pagal skelbimo tipą, galite pasirinkti Teksto skelbimai arba Vaizdo įrašo skelbimai.
 3. Spustelėkite Taikyti. Filtras pridedamas stulpelyje arba eilutėje.

Formatas (lentelės tipo diagramos)

Galite pridėti sąlyginį formatavimą, kad paryškintumėte tam tikrus lentelės tipo diagramų langelius.

 1. Spustelėkite išskleidžiamojo meniu rodyklę šalia elemento skiltyse „Eilutė“ ir „Stulpelis“.
 2. Pasirinkite Sąlyginis formatavimas.
 3. Nustatykite konkrečių langelių formatavimo taisykles. Pavyzdžiui, galite žaliai paryškinti visus langelius, kuriuose nurodyta daugiau nei 1 000 paspaudimų.

Sąlyginį formatavimą galima taikyti tik metrikai su skaitinėmis vertėmis, pvz., paspaudimų, konversijų ir parodymų metrikai.

Rūšiavimas

Rūšiuojant pertvarkomi ataskaitos duomenys, kad būtų lengviau skaityti. Duomenis galima rūšiuoti dviem būdais.

 1. Lentelėse galite rūšiuoti stulpelį spustelėdami stulpelio antraštę lentelės viršuje.
  • Rodyklė stulpelio antraštėje rodo, ar stulpelis surūšiuotas nuo didžiausios vertės iki mažiausios (rodyklė žemyn) ar nuo mažiausios vertės iki didžiausios (rodyklė aukštyn).
  • Rūšiuojant iš lentelės niekas nepašalinama ir nepaslepiama – duomenys tiesiog pertvarkomi.
 2. Visose kitose diagramose, įskaitant lenteles, galite rūšiuoti spustelėję duomenų taškų, kuriuos pridėjote skiltyse „Eilutė“, „X ašis“, „Stulpelis“, „Y ašis“ ir kt., išskleidžiamojo meniu rodyklę.
  • Skiltyje „Rūšiuoti pagal“ pasirinkite Nuo didžiausios iki mažiausios arba Nuo mažiausios iki didžiausios.
Galite rūšiuoti kelis stulpelius, bet atminkite, kad paskutinis stulpelis, kurį surūšiuosite, pakeis kitų stulpelių rūšiavimą.

3. Ataskaitos atsisiuntimas

Sukūrę ataskaitą galite ją atsisiųsti spustelėję atsisiuntimo piktogramą download icon. Ataskaitą galite atsisiųsti keliais formatais, įskaitant .csv ir .xml.

4. Ataskaitos planavimas ir bendrinimas

Galite suplanuoti, kad ataskaitos būtų konkrečiu laiku siunčiamos el. paštu jums arba kitiems žmonėms, galintiems pasiekti paskyrą.

Pavyzdžiui, galbūt norėsite bendrinti savaitinius kampanijos sulauktų konversijų skaičiaus atnaujinimus.

 1. Spustelėkite tvarkaraščio piktogramą Laikrodis.
 2. Pasirinkite vieną ar daugiau paskyros naudotojų, kuriems bus išsiųsta ataskaita.
 3. Pasirinkite ataskaitos bendrinimo dažnumą, pvz., kasdien ar kas savaitę.
 4. Pasirinkite formatą, kuriuo bus siunčiama ataskaita, pvz., .csv arba .xml.

Spustelėkite Išsaugoti. Jei dar neišsaugojote ataskaitos, būsite paraginti ją išsaugoti.

 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta