Tinkintų ataskaitų kūrimas naudojant ataskaitų redagavimo priemonę

Naudodami ataskaitų redagavimo priemonę galite pasirinkti ataskaitos duomenis ir jų pateikimo būdą, rūšiuoti ir filtruoti duomenis pagal poreikį bei rinktis iš įvairių formatų, atsisiunčiant arba siunčiant ataskaitas el. paštu. Ataskaitų redagavimo priemonė suteikia galimybę lengvai tinkinti ataskaitas, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į svarbiausius duomenis.

Šiame straipsnyje aptariamos skirtingos užduotys, kurias turėsite atlikti ataskaitų redagavimo priemonėje kurdami ir tinkindami ataskaitas.

Prieš pradedant

Kad ataskaitų redagavimo priemonę naudotumėte efektyviai, susipažinkite su atskiromis ataskaitų redagavimo priemonės dalimis.

Instrukcijos

Kaip sukurti ataskaitą

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame paskyros kampe spustelėkite ataskaitų teikimo piktogramą , tada pasirinkite Ataskaitos.
 3. Viršutiniame kairiajame puslapio kampe spustelėkite pliuso mygtuką , tada pasirinkite Lentelė, Linijinė diagrama, Juostinė diagrama, Skritulinė diagrama arba Taškinė diagrama.
 4. Nuvilkite išklotines į matomąją tinklalapio sritį ir padėkite jas į vieną iš mėlynai paryškintų sričių. Lentyna automatiškai atnaujinama, o matomojoje tinklalapio srityje rodomi jūsų duomenys.
  • Be to, ataskaitas galite kurti paieškos juostoje  įvedę užklausą anglų k. Pvz., įveskite „sort campaigns and clicks by cost“ (rūšiuoti kampanijas ir paspaudimus pagal mokestį) ir ataskaitų redagavimo priemonė sukurs jums ataskaitą. Ataskaitų redagavimo priemonė gali pateikti pasiūlymų, kad sužinotumėte, kokias užduotis galite atlikti naudodami šią funkciją.

   Toliau pateikiama palaikomų veiksmų ir užklausų, kuriuos galite naudoti kurdami ataskaitas, pavyzdžių. Kurdami ataskaitas galite įvesti jų derinių ir variantų.

   • Ataskaitos kūrimas: nurodykite išsamią informaciją, kurią norite įtraukti į ataskaitą. Pvz., galite įvesti nurodytą tekstą.

    • „Clicks, impressions, and cost“ (paspaudimai, parodymai ir mokestis).

    • „Show me campaigns and clicks“ (rodyti kampanijas ir paspaudimus).

    • „Clicks, impressions, and cost sort by cost“ (paspaudimai, parodymai ir mokestis, surūšiuoti pagal mokestį). Sukuriama paspaudimų, parodymų ir mokesčio ataskaita, tada rūšiuojama pagal mokestį.

    • „Clicks, impression, and cost in the last 14 days sort by cost“ (pastarųjų 14 dienų paspaudimai, parodymai ir mokestis, surūšiuoti pagal mokestį). Sukuriama paspaudimų, parodymų ir mokesčio, kurie rūšiuojami pagal mokestį, ataskaita ir filtruojami pastarųjų 14 dienų duomenys.

    • „Show me campaigns with more than 100 clicks“ (rodyti kampanijas, sulaukusias daugiau nei 100 paspaudimų). Sukuriama kampanijų ir paspaudimų ataskaita, kurioje filtruojamos kampanijos, sulaukusios daugiau nei 100 paspaudimų.

    • „Show me campaigns with clicks more than 100“ (rodyti kampanijas, sulaukusias daugiau nei 100 paspaudimų). Sukuriama kampanijų ir paspaudimų ataskaita, kurioje filtruojamos kampanijos, sulaukusios daugiau nei 100 paspaudimų.

    • „Show me campaigns with clicks more than 100 in the last 30 days“ (rodyti kampanijas, per pastarąsias 30 dienų sulaukusias daugiau nei 100 paspaudimų). Sukuriama kampanijų ir paspaudimų ataskaita, kurioje filtruojamos kampanijos, sulaukusios daugiau nei 100 paspaudimų per pastarąsias 30 dienų.

   • Ataskaitos keitimas: taip pat galite keisti peržiūrimą ataskaitą. Pvz., jei turite ataskaitą, kurioje išdėstomi pastarųjų 7 dienų paskyros paspaudimai pagal kampanijas, išfiltravus daugiau nei 100 paspaudimų sulaukusias kampanijas, ataskaitų redagavimo priemonei galite nurodyti atlikti toliau pateiktus veiksmus.

    • „Add impressions, ctr“ (pridėti parodymus, PR). Pridedami parodymų ir paspaudimų rodiklio (PR) stulpeliai esamoje ataskaitoje.

    • „Convert to line chart“ (konvertuoti į linijinę diagramą). Lentelė konvertuojama į linijinę diagramą. Jei lentelėje yra daugiau stulpelių nei galima pateikti diagramoje, galite pasirinkti, kuriuos norite palikti.

    • „Filter for clicks less than 100“ (filtruoti, jei yra mažiau nei 100 paspaudimų). Keičiamas tik ataskaitos paspaudimų filtras, taikant < 100 filtrą. Taip pat galite įvesti „lower than 100“ arba „less than 100“ (mažiau nei 100) ir bus atlikti tie patys veiksmai.

    • „Remove clicks“ (pašalinti paspaudimus). Pašalinamas lentelės paspaudimų stulpelis.

    • „Remove click“ (pašalinti paspaudimą). Pašalinamas lentelės paspaudimų stulpelis. Kai kurių žodžių atitiktys bus nustatytos, net jei įvesite panašų stulpelio pavadinimo variantą, bet galite patikrinti veiksmų rezultatus prieš atlikdami šiuos veiksmus.

  • Be to, ataskaitų redagavimo priemonė pateiks patvirtinimą rodydama, ką suprato pagal jūsų užklausą, ir siūlydama veiksmus, kurie bus atlikti. Galite pasirinkti toliau vykdyti šiuos siūlomus veiksmus, nepaisyti pasiūlymų arba redaguoti užklausą. 

 5. Jei turite valdytojo paskyrą, galite kelių paskyrų duomenis peržiūrėti toje pačioje ataskaitoje.
  1. Spustelėkite pieštuko piktogramą Redaguoti, esančią šalia skilties „Visos paskyros“ virš matomosios tinklalapio srities.
  2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite, ar norite peržiūrėti paskyras pagal paskyros pavadinimą, ar pagal paskyros etiketę.
  3. Pažymėkite laukelį šalia paskyrų, kurias norite įtraukti į savo ataskaitą.
  4. Spustelėkite Išsaugoti. Jei pasirinksite daugiau nei vieną paskyrą, matomojoje tinklalapio srityje bus rodoma, kaip atrodys ataskaita, o kai kurie duomenys bus pilkos spalvos. Norėdami peržiūrėti visų pasirinktų paskyrų duomenis, turėsite atsisiųsti ataskaitą.
 6. Dabar, kai jau sukūrėte ataskaitą, galite pradėti tikslinti savo analizę:
  • norėdami pertvarkyti išklotines, tiesiog nuvilkite jas lentynoje;
  • norėdami pakeisti ataskaitos dienų seką, naudokite viršutiniame dešiniajame puslapio kampe esantį dienų sekos parinkiklį;
  • norėdami iš ataskaitos pašalinti aspektą ar metriką, raskite aspektą arba metriką lentynoje ir šalia jos pavadinimo spustelėkite uždarymo mygtuką (X).
 7. Išsaugokite ataskaitą, jei norėsite ją peržiūrėti ar redaguoti vėliau. Sužinokite, kaip atidaryti išsaugotas ataskaitas.

Kaip rūšiuoti lentelės duomenis

Rūšiuojant iš lentelės niekas nepašalinama ir nepaslepiama – jūsų duomenys tiesiog pertvarkomi. Jei norite rūšiuoti stulpelį, spustelėkite stulpelio antraštę.

 • Pirmą kartą spustelėjus antraštę stulpelis surūšiuojamas didėjimo tvarka.
 • Antrą kartą spustelėjus antraštę stulpelis surūšiuojamas mažėjimo tvarka.

Patarimas

Kelių stulpelių rūšiavimas padeda sutvarkyti lentelę pagal savo poreikius. Rūšiuojant kelis stulpelius svarbu atminti, kad tvarka, kuria juos rūšiuojate, yra svarbi, todėl naudinga pagalvoti apie prioritetus. Pabandykite pirmiausia surūšiuoti stulpelį, kurio informacija yra mažiausiai svarbi, o stulpelį su svarbiausia informacija rūšiuokite paskiausiai. Tada svarbiausi duomenys, kuriuos surūšiavote paskiausiai, bus pagrindinis rūšiavimo stulpelis.

Kaip taikyti ir šalinti filtrus

Jei norite paslėpti lentelės duomenis, kurių jums nereikia matyti, galite naudoti ataskaitos ir lentelės filtrus

Ataskaitos filtro taikymas

 1. Spustelėkite filtro piktogramą Filtras, esančią viršutiniame dešiniajame ataskaitų redagavimo priemonės kampe virš lentynos.
 2. Norėdami pamatyti filtravimo parinktis, spustelėkite rodomą filtro lauką.
 3. Pasirinkite filtravimo parinktį ir sukurkite savo filtrą.
  • Kai kurie ataskaitų filtrai pateikia elementų pasirinkimo iš sąrašo parinktį.
  • Kai kurie ataskaitų filtrai taip pat pateikia filtro sąlygos apibrėžimo parinktį. Pavyzdžiui, galite taikyti ataskaitos filtrą, rodantį tik tuos skelbimus, kurie buvo spustelėti 1 000 ar daugiau kartų.
 4. Baigę kurti filtrą spustelėkite Taikyti.
 5. Pakartokite 2, 3 ir 4 veiksmus ir, jei reikia, pridėkite papildomų filtrų. Matysite visus filtrus, kuriuos sukūrėte filtro lauke.

Norėdami pašalinti ataskaitų filtrą, spustelėkite jį filtro lauke ir šalia jo pavadinimo spustelėkite uždarymo mygtuką (X).

Lentelės filtro taikymas

 1. Stulpelio antraštėje spustelėkite filtro piktogramą Filtras. Bus atidarytas lentelės filtro langas.
 2. Sukurkite filtrą.
  • Jei lentelės filtrą taikote metrikai, filtro sąlygą galėsite apibrėžti pagal šią metriką. Pavyzdžiui, galite filtruoti pagal parodymus, tada jūsų ataskaitoje bus rodomi tik skelbimų, kurie sulaukė daugiau nei 1 000 parodymų, duomenys.
  • Jei taikote filtrą tam tikram aspektui, pvz., įrenginio, kuriame buvo rodomi jūsų skelbimai, tipui, galėsite pasirinkti iš sąrašo.
 3. Spustelėkite Taikyti. Filtras pridedamas stulpelyje.

Kad pašalintumėte lentelės filtrą, stulpelio antraštėje spustelėkite filtro piktogramą Filtras, tada spustelėkite Pašalinti filtrą.

Kaip pakeisti ataskaitos rodymą

Ataskaitų redagavimo priemonė suteikia galimybę peržiūrėti duomenis kaip lentelę, linijinę, skritulinę, juostinę arba taškinę diagramą. Jei turite kelias duomenų peržiūros parinktis, tai reiškia, kad galite pasirinkti efektyviausią būdą paskyros statistikai analizuoti ir pateikti. Norėdami perjungti iš vienos parinkties į kitą, spustelėkite išskleidžiamąjį lentelės / diagramos meniu, esantį virš ataskaitų redagavimo priemonės lentynos, ir pasirinkite parinktį.

Pastaba

Skirtingose diagramose gali būti pateikiami skirtingų tipų duomenys. Perjungus diagramas, jums gali būti pasiūlyta pakeisti aspektus ir metriką, kad duomenis galėtumėte peržiūrėti konkrečioje diagramoje. Jei planuojate konvertuoti lentelę į diagramą, nepamirškite, kad ne visi lentelių filtrai gali būti perkelti į diagramas.

Kaip išsaugoti ataskaitą

Peržiūrėdami ataskaitą kaip lentelę arba diagramą galite ją išsaugoti spustelėję Išsaugoti arba Išsaugoti kaip viršutiniame dešiniajame puslapio kampe.

 • Jei naujai išsaugotą ataskaitą norite sukurti pagal dabartinę ataskaitą, naudokite Išsaugoti kaip.
 • Jei norite išsaugoti naujausius anksčiau išsaugotos ataskaitos pakeitimus, naudokite Išsaugoti.

Kad rastumėte išsaugotas ataskaitas, spustelėkite ataskaitų teikimo piktogramą , tada spustelėkite Ataskaitos. Tiesiog spustelėkite bet kokią ataskaitą ir atidarykite.

Išsaugotos ataskaitos, kurių nepasiekėte per 18 mėnesių, automatiškai pašalinamos iš paskyros. Pasiekti ataskaitą galite ją atidarydami arba atsisiųsdami arba atidarydami ataskaitos informacijos suvestinę.

Kaip atsisiųsti ataskaitą

Sukūrę ataskaitą ją atsisiųsti galite viršutiniame dešiniajame puslapio „Ataskaitos“ kampe spustelėję atsisiuntimo piktogramą download icon. Ataskaitą galite atsisiųsti įvairiais formatais, įskaitant .csv ir .xml.

Kaip planuoti ir bendrinti ataskaitą

Ataskaitų redagavimo priemonėje galite suplanuoti, kad ataskaitos tam tikrais intervalais būtų siunčiamos el. paštu jums ar kitiems žmonėms, turintiems prieigą prie jūsų paskyros.

 1. Peržiūrėdami ataskaitą spustelėkite el. pašto ir planavimo piktogramą Laikrodis.
 2. Nustatykite toliau nurodytus nustatymus.
  1. Pasirinkite vieną ar daugiau paskyros naudotojų, kuriems bus išsiųsta ataskaita.
  2. Pasirinkite dažnį (pvz., kasdien, kas savaitę), kuriuo bus siunčiamos ataskaitos, ir formatą (pvz., .csv, .xml).
 3. Spustelėkite Išsaugoti. Jei dar neišsaugojote ataskaitos, būsite paraginti ją išsaugoti.

 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta