Vytváření vlastních přehledů v editoru přehledů

V editoru přehledů můžete podrobněji analyzovat údaje o výkonu a prezentovat je.

Přímo v Google Ads můžete vytvářet vlastní tabulky a grafy, aniž byste museli data stahovat do samostatné tabulky. Vytvořené grafy lze uložit a sdílet s ostatními nebo je můžete přidat na personalizované panely.

Tento článek popisuje, jak lze pomocí editoru přehledů lépe vizualizovat data o výkonu.

Výhody

 • Jednoduché vytváření tabulek a grafů: Jednoduché rozhraní založené na přetažení myší umožňuje rychle vytvářet vícedimenzionální tabulky a grafy. Data nemusíte stahovat.
 • Vizualizace vzorů a trendů: Vlastní grafy umožňují v datech graficky znázornit vzory nebo různé trendy v datech.
 • Pokročilé filtrování a řazení: Přehled lze filtrovat, segmentovat a řadit, abyste mohli zobrazit určitou sadu kampaní nebo metrik.

Pokyny

1. Vytvoření přehledu

Začněte tím, že si v účtu vytvoříte vlastní přehled.

K přehledu pak můžete přidávat dimenze, například kampaně, nebo metriky, například kliknutí či konverze.

VYTVOŘIT V MÉM ÚČTU

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu přehledů a pak na Přehledy.
 3. Klikněte na   Vlastní a vyberte typ grafu, který chcete vytvořit: Tabulka, Spojnicový, SloupcovýPruhový, Bodový nebo Výsečový.
 4. Přetáhněte dimenzi, například Kampaně, z panelu na pravé straně do sekce Řádek, Osa X, Série nebo Segment.
  • Název této sekce bude dán typem vytvářeného grafu.
 5. Přetáhněte metriky, například Kliknutí nebo Konverze, do sekce Sloupce, Osa Y nebo Hodnota.
  • Název této sekce bude dán typem vytvářeného grafu.
 6. V grafu nebo tabulce se nyní zobrazí hodnoty jednotlivých dimenzí na základě přidaných metrik, například počet kliknutí a konverzí pro každou kampaň.
 7. Přehled můžete uložit kliknutím na Uložit nebo Uložit jako. Možnost Uložit jako umožňuje vytvořit kopii přehledu s novým názvem.

Změna grafu

Kliknutím na označení typu grafu nad sekcí Řádek můžete změnit typ grafu nebo tabulky.

Účty správce

 1. Máte-li účet správce, můžete v jednom přehledu zobrazit data pro více účtů:
  1. Vedle položky Všechny účty klikněte na ikonu tužky Upravit.
  2. Z rozbalovací nabídky vyberte, zda chcete účty zobrazit podle názvu, nebo podle štítku.
  3. Zaškrtněte políčko vedle účtů, které má přehled obsahovat.
  4. Klikněte na Uložit. Pokud vyberete více než jeden účet, zobrazí se na plátně náhled přehledu a některé údaje budou zašedlé. Chcete-li zobrazit údaje pro všechny vybrané účty, musíte přehled stáhnout.
 2. Po vytvoření přehledu nyní můžete začít analýzu zpřesňovat:
  • Pořadí dlaždic na poličce změníte přetažením.
  • Výběrem období v pravém horním rohu stránky můžete změnit období přehledu.
  • Chcete-li z přehledu odstranit některou dimenzi nebo metriku, najděte ji na poličce a vedle jejího názvu klikněte na tlačítko Zavřít (X).
 3. Chcete-li přehled zobrazit nebo upravit později, uložte jej. Přečtěte si, jak otevřít uložené přehledy.

2. Editace přehledu

Data můžete filtrovat, formátovat a řadit.

 • Filtrování: Umožňuje zobrazit v tabulce nebo grafu pouze data splňující určitá kritéria.
 • Formátování: Podmíněné formátování zvýrazní buňky s konkrétními hodnotami.
 • Řazení: Změní uspořádání dat v tabulce nebo grafu.

Filtrování

Data zobrazená v přehledech lze filtrovat a segmentovat podle sloupců.

Filtrování celého přehledu

 1. Klikněte nad tabulkou nebo grafem na ikonu filtrování Filtr.
 2. Vyhledejte a vyberte položky, podle kterých chcete filtrovat:
  • Můžete přehled například filtrovat podle typu reklamy a vybrat Textové reklamyVideoreklamy.
  • Nemůžete však filtrování použít pro konkrétní hodnotu, například pro výběr pouze kampaní s méně než 10 kliknutími. Filtry lze přidávat do sloupců.
 3. Klikněte na Použít. Filtr se přidá do přehledu.

Chcete-li filtr z tabulky odstranit, klikněte v záhlaví sloupce na ikonu filtru Filtr a pak na Odstranit filtr.

Přehled můžete filtrovat i podle údajů, které nejsou v řádcích nebo sloupcích. Můžete například přidat filtr, který zobrazí pouze kliknutí na reklamu z konkrétní kampaně, i když ve vlastním přehledu parametr Kampaň vůbec nemáte.

Filtrování datového bodu

Filtry můžete přidat k jakémukoli datovému bodu přidanému do přehledu.

 1. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky vedle položek v sekcích, Osa X, Sloupec, Osa Y atd.
 2. Vyberte možnost Filtr.
  • metrik můžete filtrovat podle konkrétní hodnoty. Můžete například filtrovat podle metriky Zobrazení tak, aby byla v přehledu zobrazena pouze data reklam s více než 1000 zobrazeními.
  • V případě dimenzí máte možnost vybrat si ze seznamu možností. Pokud například filtrujete podle typu reklamy, můžete vybrat Textové reklamy nebo Videoreklamy.
 3. Klikněte na Použít. Filtr se přidá do sloupce nebo řádku.

Formátování (tabulkové zobrazení)

Podmíněné formátování umožňuje v tabulkách některé buňky zvýraznit:

 1. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky vedle položek v sekcích Řádek a Sloupec.
 2. Vyberte Podmíněné formátování.
 3. Nastavte pravidla formátování příslušných buněk. Můžete například zeleně zvýraznit všechny buňky, jež dosáhly více než 1000 kliknutí.

Podmíněné formátování je k dispozici pouze u metrik s číselnými hodnotami, např. u kliknutí, konverzí nebo zobrazení.

Řazení

Řazení umožňuje měnit pořadí dat v přehledech tak, abyste je mohli snadněji číst. Data lze řadit dvěma způsoby:

 1. V tabulkách můžete sloupec seřadit kliknutím na záhlaví sloupce v horní části tabulky.
  • Šipka v záhlaví sloupce ukazuje směr řazení hodnot ve sloupci: od nejvyšší po nejnižší (šipka směřuje dolů), nebo od nejnižší po nejvyšší (šipka směřuje nahoru).
  • Seřazením se tabulka pouze uspořádá, žádné údaje se neodstraní ani neskryjí.
 2. Ostatní grafy, včetně tabulek, lze řadit tak, že kliknete na šipku rozbalovací nabídky pro datové body přidané do sekcí Řádek, Osa X, Sloupec, Osa Y atd.
  • V části Seřadit podle vyberte Od nejvyšších po nejnižší, nebo Od nejnižších po nejvyšší.
Můžete seřadit více sloupců, ale nezapomeňte na to, že pořadí bude určeno posledním sloupcem, který k řazení použijete.

3. Stažení přehledu

Po vytvoření můžete přehled stáhnout kliknutím na ikonu stažení A picture of the download icon for Google Ads and Merchant Center. Přehled můžete stáhnout v několika formátech, například CSV a XML.

4. Naplánování a sdílení přehledu

Můžete naplánovat zasílání přehledů e-mailem v konkrétní čas. Příjemcem můžete být vy sami nebo někdo jiný, kdo má k vašemu účtu přístup.

Můžete například chtít každý týden sdílet aktuální data o počtu konverzí zaznamenaných v kampaních.

 1. Klikněte na ikonu plánování Hodiny.
 2. Vyberte jednoho nebo více uživatelů účtu, kterým přehled chcete odesílat.
 3. Vyberte, jak často chcete přehled sdílet, například denně nebo týdně.
 4. Vyberte formát, v němž má být přehled zasílán, například CSV nebo XML.

Klikněte na Uložit. Pokud jste přehled dosud neuložili, budete vyzváni k jeho uložení.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false