Vytváření přizpůsobených přehledů pomocí editoru přehledů

Pomocí editoru přehledů můžete vybrat, která data budou v přehledu zahrnuta a jak budou prezentována, podle potřeby data řadit a filtrovat a vybrat si z řady různých formátů ke stažení nebo odeslání přehledů e-mailem. Přehledy lze v editoru snadno upravit, abyste se mohli soustředit na data, která jsou pro vás nejdůležitější.

Tento článek popisuje různé úkoly, které je v editoru při vytváření nebo sestavování přehledů potřeba provést.

Než začnete

Abyste editor přehledů mohli používat efektivně, přečtěte si článek Jak funguje editor přehledů.

Pokyny

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Vytvoření přehledu

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V horní části účtu klikněte na kartu Přehledy.
 3. V rozbalovací nabídce vlevo nahoře klikněte na +Přehled a vyberte možnost Tabulka, Spojnicový graf, Pruhový graf, Výsečový graf nebo Bodový graf.
 4. Do některé z modře zvýrazněných oblastí na plátně přetáhněte dlaždice. Automaticky se aktualizuje polička a na plátně se zobrazí příslušné údaje.
 5. Přehled je vytvořen, můžete se pustit do zpřesnění analýzy:
  • Pořadí dlaždic na poličce změníte přetažením.
  • Období přehledu změníte ve výběru dat.
  • Dimenzi nebo metriku odstraníte přetažením mimo poličku.

V editoru přehledů můžete také zobrazovat a upravovat uložené přehledy. Přečtěte si, jak otevřít uložené přehledy.

Seřazení údajů v tabulce

Seřazením se tabulka pouze uspořádá, žádné údaje se neodstraní ani neskryjí. Pokud chcete seřadit nějaký sloupec, klikněte na jeho záhlaví:

 • Prvním kliknutím na záhlaví sloupec seřadíte vzestupně.
 • Druhým kliknutím na záhlaví sloupec seřadíte sestupně.
Tabulku lépe uspořádáte podle svých představ, když v ní seřadíte několik sloupců. Při jejich seřazování nezapomínejte, že na pořadí řazení záleží. Je proto dobré si ujasnit svoje priority. Sloupec, který obsahuje nejméně důležité údaje, byste měli seřadit jako první, sloupec s nejdůležitějšími údaji by měl přijít až na konec. Tabulka se pak bude řadit primárně podle sloupce s nejdůležitějšími údaji.

Přidávání a odstraňování filtrů

Když na přehled použijete filtr, skryjete údaje, které vás nezajímají. Pokud budete chtít skryté údaje znovu zobrazit, prostě tento filtr odstraníte.

Filtry dělíme na dva druhy:

 • Filtry přehledů upřesňují datovou sadu, z níž se tabulky a grafy sestavují. U těchto filtrů nezáleží na tom, které dlaždice jste přetáhli na plátno nebo jaký druh tabulky nebo grafu právě k zobrazení údajů používáte. Filtry přehledů se hodí na situace, když chcete analyzovat konkrétní dílčí datovou sadu. Filtrem přehledů můžete například zobrazit všechny kampaně obsahující výraz „značka“ nebo se zaměřit na návštěvnost z mobilních zařízení.
 • Filtry tabulek lze použít na konkrétní sloupce tabulky a vyfiltrovat řádky nevyhovující stanoveným kritériím. Když filtrovaný sloupec z tabulky odstraníte, odstraníte tím i samotný filtr. Filtry tabulky se hodí na situace, když chcete tabulku omezit na konkrétní sadu řádků (například můžete filtrem tabulky skrýt všechny řádky, ve kterých je počet zobrazení menší než 500). Pokud máte v úmyslu tabulku převést na graf, počítejte s tím, že některé filtry tabulek na graf převést nelze.

Příklad

Předpokládejme, že chcete zobrazit všechna klíčová slova v kampaních, která generují hodně kliknutí z mobilních zařízení. Nejprve si vytvoříte tabulku uvádějící příslušná klíčová slova a kliknutí, následně použijete filtr přehledu, který datovou sadu omezí na mobilní zařízení. Tabulka nyní u klíčových slov uvádí kliknutí z mobilních zařízení. Pak si ale uvědomíte, že velké množství klíčových slov bez kliknutí z mobilních zařízení tabulku znepřehledňuje. Na záhlaví sloupce proto použijete filtr tabulky, aby se zobrazovaly pouze řádky, na kterých je počet kliknutí nenulový.

Použití filtru přehledu

 1. Na postranním panelu editoru přehledů klikněte na tlačítko filtru filter icon.
 2. Vyberte dimenzi, kterou chcete filtrovat. Po rozbalení výběru dat uvidíte možnosti filtrování.
 3. Vytvořte filtr.
  • U některých filtrů přehledu můžete ze seznamu vybrat příslušné položky.
   selectable filter
  • U některých filtrů přehledu lze také definovat podmínky filtru (například můžete použít filtr přehledu, který zobrazí pouze reklamní sestavy obsahující 1000 kliknutí z mobilních zařízení nebo více).
   conditional filter
 4. Po vytvoření filtru klikněte na Použít. Filtr se žlutě zvýrazní. To znamená, že je použitý na přehled.
 5. Chcete-li přidat další filtry, kroky 2, 3 a 4 podle potřeby opakujte.

Chcete-li filtr přehledu odstranit, klikněte na postranním panelu editoru přehledů na tlačítko X na žlutě zvýrazněné dimenzi.

Použití filtru tabulky

 1. V záhlaví sloupce klikněte na tlačítko trojúhelníku (▼). Zobrazí se okno filtru tabulky.
 2. Vytvořte filtr.
  • Pokud filtr tabulky použijete na metriku, můžete na základě dané metriky definovat logické podmínky filtrování.
   metric table filter
  • Pokud filtr použijete na dimenzi, vybíráte ze seznamu.
   metric table filter
 3. Klikněte na Použít. Filtr se přidá do sloupce a v horní části sloupce se zobrazí žlutě zvýrazněná logika filtrování.

Chcete-li filtr tabulky odstranit, klikněte v záhlaví sloupce na tlačítko trojúhelníku (▼) a poté na Odstranit filtr.

Použití grafů k vizualizaci dat

V editoru přehledů můžete údaje zobrazit ve formě tabulky nebo spojnicového, výsečového, pruhového či bodového grafu. Máte na výběr řadu různých variant zobrazení údajů, takže si statistické údaje můžete zobrazit způsobem, který pro analýzu považujete za nejvýhodnější.

Přepínání formátů umožňuje přecházet mezi různými formáty přehledů vycházejícími z jedněch a těch samých údajů. Chcete-li formát přepnout, vyberete v rozbalovací nabídce přímo nad poličkou některou ze čtyř možností.

přepínání formátů

Poznámka

Různé grafy využívají různé druhy údajů. Při přepínání mezi formáty přehledů se vám může zobrazit výzva, abyste před zobrazením údajů v konkrétním grafu dimenze nebo metriky nejprve upravili. Pokud máte v úmyslu tabulku převádět na graf, počítejte s tím, že některé filtry tabulek do grafů převést nelze.

Uložení a stažení přehledu

Uložení přehledu

Při prohlížení přehledu v podobě tabulky nebo grafu jej můžete uložit kliknutím na tlačítko Uložit nebo Uložit jako v pravém horním rohu.

 • Kliknutím na Uložit jako uložíte nový přehled založený na současném přehledu.
 • Kliknutím na Uložit uložíte do současného přehledu poslední změny.

Uložené přehledy najdete snadno: zobrazí se vám pokaždé, když kliknete na kartu Přehledy. Chcete-li některý přehled otevřít, stačí na něj kliknout.

Stažení přehledu

Vytvořený přehled si můžete stáhnout. Stačí na panelu nástrojů kliknout na tlačítko stažení download icon. K dispozici je řada různých formátů, například CSV, XML nebo PDF. 

Uložené přehledy, které jste nepoužili déle než 18 měsíců, se z účtu automaticky odstraní. Za použití přehledu se považuje jeho otevření nebo stažení, otevření hlavního panelu, který ho obsahuje, popř. kliknutí na tlačítko „Vytvořit podobný“ u daného přehledu na kartě Přehledy.

Naplánování a sdílení přehledu

V editoru přehledů můžete nastavit spouštění přehledu v konkrétních intervalech nebo naplánovat, že se má posílat e-mailem vám nebo někomu jinému, kdo má k účtu přístup.

 1. Při prohlížení přehledu v podobě tabulky nebo grafu klikněte nad poličkou na ikonu calendar icon.
 2. Pokud jste přehled ještě neuložili, zobrazí se výzva k uložení.
 3. V zobrazeném formuláři s rozbalovacími nabídkami vyberte tato nastavení:
  • Formát: Vyberte si z různých formátů zobrazení údajů (např. Excel nebo soubor PDF).
  • Poslat na adresu: Pošlete přehled e-mailem sami sobě nebo někomu jinému.
  • Frekvence: Vytvořte dlouhodobý plán automatického spouštění přehledů.
   schedule report
 4. Klikněte na Použít.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?