Skapa, använd och hantera etiketter

Du kan ordna kampanjer, annonsgrupper, annonser och sökord i grupper med hjälp av etiketter. Etiketter går att redigera, och det kan du göra när som helst.

I den här artikeln lär du dig skapa och hantera etiketter som du kan använda i statistiktabellerna.

Innan du börjar

Läs om etiketter i Google Ads ifall du inte känner till hur etiketter fungerar.

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Använda och ta bort etiketter från fliken Kampanjer, Annonsgrupper, Annonser och Sökord

 1. Klicka på fliken Sökord (eller fliken Annonsgrupper, Annonser eller Kampanjer). Keywords tab
 2. Klicka på Ändra kolumner och lägg till kolumnen Etiketter i statistiktabellen om den inte redan finns där.
 3. Välj sökorden som du vill ge en etikett. Select the keyword
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Etiketter. Labels drop down menu
 5. Välj etiketterna som du vill använda eller skapa en ny etikett på rullgardinsmenyn. Select labels
 6. Klicka på Använd. Apply labels
Använda flera etiketter på en gång

Så här använder du en etikett på alla objekt i en tabell, även dem på efterföljande sidor som inte visas på den första sidan:

 1. Klicka på fliken Sökord (eller fliken Annonsgrupper, Annonser eller Kampanjer).
 2. Klicka på Ändra kolumner och lägg till kolumnen Etiketter i statistiktabellen om den inte redan finns där.
 3. Markera kryssrutan högst upp till vänster i tabellen. Då markeras alla sökord (eller annonser, annonsgrupper eller kampanjer) som för närvarande syns i tabellen.
 4. Klicka på meddelandet Markera alla rader på alla sidor, högst upp i tabellen.
 5. Klicka på knappen Etiketter ovanför tabellen och välj den etikett du vill använda (du kan också skapa en ny etikett).
 6. Klicka på Använd.
 7. Det visas ett meddelande om att etiketterna används. Om det är ett stort jobb, kan det ta lite tid. Klicka på Kör i bakgrunden om du vill lämna sidan. Om du vill övervaka förloppet, kan du kontrollera begäran genom att klicka på Massåtgärder och välja Massredigering. Här kan du se status för alla pågående massredigeringar. Läs mer om massredigeringar.
Filtrera efter etikett på fliken Kampanjer, Annonsgrupper, Annonser och Sökord
 1. Klicka på fliken Sökord (eller fliken Annonsgrupper, Annonser eller Kampanjer).
 2. Välj Filtrera efter etikett på rullgardinsmenyn Filter.
 3. Välj den eller de etiketter som du vill filtrera efter på de andra rullgardinsmenyerna.
 4. Klicka på Använd.
 5. I statistiktabellen finns alla sökord (eller annonsgrupper eller annonser beroende på vilken flik du har uppe) med den etiketten (eller kombinationen av etiketter) samt de andra etiketterna som används på varje enhet.
Hantera etiketter på administratörssidan Etiketter

Enklast hanterar du etiketterna genom att klicka på Etiketter i den vänstra panelen i ditt AdWords-konto. Då ser du alla etiketter som används, och på hur många kampanjer, annonsgrupper, annonser och sökord de används. Om du klickar på siffran i kolumnen för kampanjer, annonsgrupper, annonser eller sökord i tabellen, visas en ny tabell som är filtrerad för den etiketten och det objektet.

Du kan också lägga till och ta bort etiketter, och redigera etikettnamn, beskrivningar och färger.

Labels page

Om du vill ändra namnet eller färgen på en etikett eller lägga till eller ändra en beskrivning, klickar du på etikettnamnet eller färgrutan. Då öppnas ett popup-fönster där du kan ange ett nytt namn eller välja en ny färg.

Visa resultatdata per etikett

Så här visar du resultatdata för Etiketter på fliken Dimensioner:

 1. Klicka på fliken Dimensioner.
 2. Klicka på Visa.
 3. Välj Etiketter på rullgardinsmenyn.
 4. Välj om du vill visa etikettdata per sökord, annons, annonsgrupp eller kampanj.
 5. I statistiktabellen visas resultatinformationen per etikett för den valda nivån och det angivna datumintervallet. På den sista raden, Allt annat, visas en översikt av resultatet för alla element som inte är kopplade till etiketterna i tabellen.

Tips

På raden Allt annat visas en översikt över resultatet för alla objekt som inte är kopplade till etiketterna i tabellen. Om etikettrapporten är ofiltrerad, visas totalresultatet för alla sökord utan etikett på raden Allt annat. Om du filtrerar rapporten så att två av fem etiketter visas, innehåller raden Allt annat resultaten för alla sökord utan de två etiketterna.

Den här raden är praktisk när du till exempel ska sätta etikett på varumärkessökord kontra generella sökord. Eftersom du troligen har 10–20 varumärkessökord, behöver du inte skapa en etikett för de tusentals sökord i ditt konto som inte är varumärken. Du kan helt enkelt köra en rapport på varumärkesetiketten och se resultaten för de generella sökorden på raden Allt annat.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt