Giới thiệu về các tùy chọn so khớp từ khoá

Từ khoá là những từ hoặc cụm từ dùng để so khớp quảng cáo với những cụm từ mà người dùng đang tìm kiếm. Các kiểu khớp từ khoá cho biết mức độ liên quan chặt chẽ giữa từ khoá cần so khớp với cụm từ tìm kiếm của người dùng, nhờ đó, quảng cáo có thể được xem xét để tham gia phiên đấu giá. Vì vậy, bạn có thể dùng kiểu khớp mở rộng để phân phát quảng cáo cho nhiều cụm từ tìm kiếm của người dùng hơn, hoặc bạn có thể dùng kiểu khớp chính xác để tập trung vào những cụm từ tìm kiếm cụ thể của người dùng.

Thông tin hữu ích

Bạn có biết rằng các kiểu khớp rộng hơn sẽ bắt được mọi cụm từ tìm kiếm của kiểu khớp hẹp hơn, cộng với nhiều cụm từ tìm kiếm khác? Điều này có nghĩa là một từ khoá khớp cụm từ sẽ so khớp hết những cụm từ tìm kiếm giống như khi dùng từ khoá đó theo kiểu khớp chính xác, cộng với nhiều cụm từ tìm kiếm khác. Tương tự, từ khoá khớp mở rộng sẽ so khớp hết những cụm từ tìm kiếm chứa từ khoá khớp cụm từ và từ khoá khớp chính xác tương đương, cùng với nhiều cụm từ tìm kiếm khác. Do đó, việc sử dụng nhiều kiểu khớp cho cùng một từ khoá sẽ không mang lại thêm lợi ích nào.

Các kiểu khớp từ khoá

Đối với từ khóa "dịch vụ cắt cỏ", chúng tôi có thể so khớp với các cụm từ tìm kiếm sau– 1. Kiểu khớp mở rộng (so khớp rộng)– Quảng cáo có thể hiển thị cho các nội dung tìm kiếm có liên quan đến từ khóa của bạn, chẳng hạn như "giá dịch vụ chăm sóc bãi cỏ". Ký hiệu để nhập từ khóa– dịch vụ cắt cỏ (không có dấu ngoặc hoặc nằm trong dấu ngoặc kép). 2. Kiểu khớp cụm từ (khớp tương đối)– Quảng cáo có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm hàm chứa ý nghĩa của từ khóa như "dịch vụ cắt cỏ gần tôi", "thuê công ty cắt cỏ" hoặc "dịch vụ cảnh quan để cắt cỏ". Ký hiệu để nhập từ khóa– "dịch vụ cắt cỏ" (từ khóa nằm trong dấu ngoặc kép). 3. Kiểu khớp chính xác (khớp chặt chẽ)– Quảng cáo có thể hiển thị cho các nội dung tìm kiếm có cùng ý nghĩa với từ khóa của bạn, chẳng hạn như "dịch vụ tỉa cỏ" hoặc "dịch vụ xén cỏ". Ký hiệu để nhập từ khóa– [dịch vụ cắt cỏ] (từ khóa nằm trong dấu ngoặc vuông).

Kiểu khớp mở rộng

Quảng cáo có thể xuất hiện khi có những cụm từ tìm kiếm liên quan đến từ khoá của bạn, kể cả những cụm từ tìm kiếm không chứa các từ khoá đó. Điều này giúp bạn thu hút thêm nhiều khách truy cập vào trang web của mình, giảm bớt thời gian tạo danh sách từ khoá và tập trung chi tiêu cho những từ khoá hoạt động hiệu quả. Kiểu khớp mở rộng là kiểu khớp mặc định được chỉ định cho mọi từ khoá của bạn, nên bạn không bắt buộc phải chỉ định một kiểu khớp khác (kiểu khớp chính xác, kiểu khớp cụm từ hoặc kiểu khớp phủ định).

Về cú pháp cho kiểu khớp mở rộng, bạn chỉ cần nhập từ khoá đó. Dưới đây là một ví dụ về cách hoạt động của kiểu khớp mở rộng:

Đối với một từ khóa khớp mở rộng, chẳng hạn như "kế hoạch ăn kiêng hạn chế carbohydrate", quảng cáo có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm như "thực phẩm không có carbohydrate", "chế độ ăn kiêng ít carbohydrate", "công thức nấu ăn ít calo", "sách về phương pháp ăn kiêng Địa Trung Hải" hoặc "chương trình ăn kiêng ít carbohydrate".

Để cung cấp kết quả phù hợp, kiểu khớp này cũng có thể xét đến những yếu tố sau:

  • Các hoạt động tìm kiếm gần đây của người dùng
  • Nội dung của trang đích
  • Các từ khoá khác trong một nhóm quảng cáo để hiểu rõ hơn mục đích của từ khoá

Kiểu khớp mở rộng hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với chiến lược Đặt giá thầu thông minh. Hệ thống Đặt giá thầu thông minh sẽ đặt giá thầu cho từng phiên đấu giá của mỗi cụm từ tìm kiếm và tăng hoặc giảm giá thầu tuỳ thuộc vào hiệu quả dự kiến của cụm từ tìm kiếm đó. Việc so khớp với nhiều cụm từ tìm kiếm để tìm được cụm từ tìm kiếm phù hợp nhất sẽ có lợi cho Chiến lược Đặt giá thầu thông minh. Tìm hiểu thêm về cách phát triển chiến dịch Đặt giá thầu thông minh bằng kiểu khớp mở rộng

Lưu ý: Các kiểu khớp từ khoá phủ định hoạt động theo cách khác với các kiểu khớp khẳng định. Tìm hiểu thêm về các kiểu khớp từ khoá phủ định

Thông tin hữu ích

Bạn không nên thêm các từ khoá quá giống nhau (chẳng hạn như “xe màu đỏ”, và “màu đỏ xe”), vì chỉ có một từ khoá có thể so khớp với cả hai cụm từ tìm kiếm. Tuy nhiên, việc thêm các từ khoá quá giống nhau sẽ không ảnh hưởng đến chi phí hoặc hiệu quả hoạt động của bạn.

Ví dụ: hệ thống sẽ coi các từ khoá khớp mở rộng “xe màu đỏ” và “màu đỏ xe” là trùng lặp và sẽ sử dụng từ khoá có Thứ hạng quảng cáo cao hơn. Mặc dù tất cả từ khoá tương tự của bạn đều có thể đủ điều kiện để so khớp cho cùng một cụm từ tìm kiếm, nhưng bạn sẽ chỉ có một giá thầu trong phiên đấu giá quảng cáo. Tìm hiểu thêm về các từ khoá tương tự trong tài khoản Google Ads

Kiểu khớp cụm từ

Quảng cáo có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm bao hàm ý nghĩa của từ khoá. Từ khoá có thể mang nghĩa ngụ ý còn cụm từ tìm kiếm của người dùng có thể mang nghĩa cụ thể hơn. Với kiểu khớp cụm từ, bạn có thể tiếp cận được nhiều cụm từ tìm kiếm hơn so với kiểu khớp chính xác và ít cụm từ tìm kiếm hơn so với kiểu khớp mở rộng. Quảng cáo của bạn sẽ chỉ xuất hiện khi có những nội dung tìm kiếm bao gồm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Đối với cú pháp cho kiểu khớp cụm từ, hãy đặt dấu ngoặc kép quanh từ khoá, như “giày chơi quần vợt”. Ví dụ sau đây minh hoạ cách hoạt động của kiểu khớp cụm từ:

Đối với từ khóa khớp cụm từ, chẳng hạn như "giày quần vợt", quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm "giày để chơi quần vợt", "mua giày quần vợt giảm giá", "giày quần vợt màu đỏ" hoặc "giày quần vợt thoải mái". Tuy nhiên, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm "vợt chơi quần vợt và giày tập" hoặc "bạn có thể mang giày chạy bộ để chơi quần vợt không".

Lưu ý: Các kiểu khớp từ khoá phủ định hoạt động theo cách khác với các kiểu khớp khẳng định. Tìm hiểu thêm về các kiểu khớp từ khoá phủ định
Kiểu khớp chính xác

Quảng cáo có thể xuất hiện khi có những cụm từ tìm kiếm có cùng ý nghĩa hoặc mục đích với từ khoá. Trong 3 kiểu khớp từ khoá, kiểu khớp chính xác là cách tốt nhất để kiểm soát những ai có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, kiểu khớp này lại tiếp cận được ít cụm từ tìm kiếm hơn so với cả kiểu khớp cụm từ lẫn kiểu khớp mở rộng.

Đối với cú pháp cho kiểu khớp chính xác, hãy sử dụng dấu ngoặc vuông, chẳng hạn như [giày đỏ]. Ví dụ sau đây sẽ minh hoạ cách hoạt động của kiểu khớp chính xác:

Đối với từ khóa khớp chính xác, chẳng hạn như [giày cho nam], quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm "nam giới giày", "giày nam giới”, “giày nam" hoặc "giày cho nam giới". Tuy nhiên, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm "giày chơi quần vợt dành cho nam" hoặc "giày cho bé trai".

Lưu ý: Các kiểu khớp từ khoá phủ định hoạt động theo cách khác với các kiểu khớp khẳng định. Tìm hiểu thêm về các kiểu khớp từ khoá phủ định

Thông tin hữu ích

Sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh cùng với tất cả kiểu khớp để tự động tối ưu hoá nhằm đạt được mục tiêu về hiệu suất. Chiến lược Đặt giá thầu thông minh đặc biệt hiệu quả với kiểu khớp mở rộng nhờ việc tiếp cận với số lượng lớn cụm từ tìm kiếm để tìm hiểu xem cụm từ nào phù hợp nhất. Tìm hiểu thêm về chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Từ khoá phủ định

Bạn có thể sử dụng từ khoá phủ định để ngăn không cho quảng cáo của bạn hiển thị cho những cụm từ tìm kiếm chứa cụm từ khoá đó. Chẳng hạn, nếu công ty sản xuất mũ của bạn không bán mũ bóng chày, bạn có thể thêm từ khoá phủ định là mũ bóng chày. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các kiểu khớp từ khoá phủ định hoạt động không giống với các kiểu khớp từ khoá khẳng định. Tìm hiểu thêm về từ khoá phủ định

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false