เกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของคีย์เวิร์ด

ประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดจะช่วยควบคุมว่าการค้นหาใดใน Google ที่เรียกให้โฆษณาแสดงได้ ดังนั้นคุณจึงใช้การทำงานแบบกว้างเพื่อแสดงโฆษณาต่อกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง หรือใช้การทำงานแบบตรงทั้งหมดเพื่อมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงได้

จุดเริ่มต้น

ลองเริ่มต้นด้วยการทำงานแบบกว้าง เพิ่มคีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบเชิงลบเพื่อยกเว้นการค้นหาใน Google ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ (ไม่บังคับ)

 • การทำงานแบบกว้าง

  การทำงานแบบกว้างเป็นประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดซึ่งกำหนดให้กับคีย์เวิร์ดทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้น โฆษณาอาจแสดงในการค้นหาที่มีการสะกดผิด คำพ้อง การค้นหาที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นหากคีย์เวิร์ดคือ "หมวกผู้หญิง" ผู้ที่ค้นหา "ซื้อหมวกสุภาพสตรี" ก็อาจเห็นโฆษณาของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานแบบกว้าง

 • คีย์เวิร์ดเชิงลบ

  ยกเว้นไม่ให้โฆษณาแสดงในการค้นหาที่มีคำนั้นๆ ดังนั้น หากคุณเป็นบริษัทขายหมวกที่ไม่ได้ขายหมวกเบสบอล ก็อาจเพิ่มคีย์เวิร์ดเชิงลบซึ่งกำหนดได้ด้วยเครื่องหมายลบ (-หมวกเบสบอล) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดเชิงลบ

ตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติม

ตัวเลือกเหล่านี้เหมาะกับผู้ลงโฆษณาขั้นสูงที่พยายามแบ่งกลุ่มการค้นหาเป็นชุดที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เพื่อให้คุณไม่พลาดการเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เราอาจแสดงโฆษณาต่อรูปแบบที่ใกล้เคียงกับคีย์เวิร์ดที่ใช้ตัวแก้ไขการทำงานแบบกว้าง คีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบวลี และคีย์เวิร์คที่ทำงานแบบตรงทั้งหมด รูปแบบที่ใกล้เคียงของประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดเหล่านี้อาจประกอบด้วยคำที่สะกดผิด รูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ คำย่อ ตัวย่อ คำที่ใช้เครื่องหมายเน้นเสียงต่างออกไป และคำจากรากเดียวกัน (เช่น ปูพื้นและการปูพื้น) และสำหรับคีย์เวิร์ดที่ทำงานแบบตรงทั้งหมด รูปแบบที่ใกล้เคียงจะรวมถึงคำค้นหาที่มีความหมายเหมือนกันด้วย

 • ตัวแก้ไขการทำงานแบบกว้าง

  ตัวแก้ไขการทำงานแบบกว้างมีรูปแบบการทำงานคล้ายกับการทำงานแบบกว้าง แต่จะต่างกันตรงที่จะแสดงโฆษณาในการค้นหาซึ่งประกอบด้วยคำที่กำหนดด้วยเครื่องหมายบวก (+หมวกผู้หญิง) หรือรูปแบบที่ใกล้เคียงกันเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแก้ไขการทำงานแบบกว้าง

 • การทำงานแบบวลี

  โฆษณาอาจแสดงในการค้นหาที่ตรงกับวลี หรือเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกับวลีนั้น โดยมีคำเพิ่มเติมก่อนหรือหลังก็ได้ แต่โฆษณาจะไม่แสดงหากมีการเพิ่มคำไว้ตรงกลางของวลี หรือหากมีการเรียงลำดับคำในวลีใหม่ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ทั้งนี้การทำงานแบบวลีจะกำหนดด้วยเครื่องหมายคำพูด ("หมวกผู้หญิง") ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานแบบวลี

 • การทำงานแบบตรงทั้งหมด

  โฆษณาอาจแสดงในการค้นหาที่ตรงกับคำที่ตรงทั้งหมดหรือเป็นรูปแบบใกล้เคียงกับคำที่ตรงทั้งหมดนั้น รูปแบบที่ใกล้เคียงประกอบด้วยการค้นหาคีย์เวิร์ดที่มีความหมายเดียวกับคีย์เวิร์ดที่คุณระบุ โดยไม่คำนึงถึงการสะกดหรือความแตกต่างทางไวยากรณ์ระหว่างคำค้นหากับคีย์เวิร์ด รูปแบบที่ใกล้เคียงนี้อาจรวมถึงการเรียงลำดับคำใหม่หากไม่ได้เปลี่ยนความหมาย และการเพิ่มหรือลบคำประกอบ (คำบุพบท คำสันธาน คำนำหน้าคำนาม และคำอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการค้นหา) คำโดยนัย คำพ้องความหมายและการถอดความ รวมถึงคำที่มีความตั้งใจในการค้นหาเดียวกัน การทำงานแบบตรงทั้งหมดจะกำหนดด้วยวงเล็บเหลี่ยม และคีย์เวิร์ด [หมวกผู้หญิง] จะแสดงเมื่อมีคนค้นหาคำว่า "หมวกสำหรับผู้หญิง" ใน Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานแบบตรงทั้งหมด

สรุปประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ด
 

ประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ด สัญลักษณ์พิเศษ ตัวอย่างคีย์เวิร์ด โฆษณาอาจแสดงในการค้นหาที่มี ตัวอย่างการค้นหา
การทำงานแบบกว้าง ไม่มี หมวกผู้หญิง การสะกดผิด คำพ้องความหมาย การค้นหาที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของคีย์เวิร์ด
 • ซื้อหมวกสตรี
 • เสื้อผ้าผู้หญิง
ตัวแก้ไขการทำงานแบบกว้าง +คีย์เวิร์ด +หมวก +ผู้หญิง ทุกคำที่ทำเครื่องหมาย + (หรือคำใกล้เคียง) ในลำดับใดๆ และอาจมีคำอื่นๆ ปรากฏขึ้นที่หน้า หลัง หรือระหว่างคำนั้นก็ได้
 • ผ้าพันคอและหมวกผู้หญิง
 • หมวกฤดูหนาวสำหรับผู้หญิง
การทำงานแบบวลี “คีย์เวิร์ด” “หมวกผู้หญิง” วลีที่ตรงกัน (หรือวลีใกล้เคียง) และมีคำอื่นๆ ปรากฏที่หน้าหรือหลังวลีนั้น
 • หมวกผู้หญิงสีน้ำเงิน
 • ซื้อหมวกผู้หญิง
 • หมวกผู้หญิงลดราคา
การทำงานแบบตรงทั้งหมด [คีย์เวิร์ด] [หมวกผู้หญิง] คำที่ตรงกันทั้งหมด หรือคำที่ใกล้เคียงกับคำนั้นและมีความหมายเหมือนกัน
 • หมวกผู้หญิง
 • หมวกสตรี
 • หมวกสำหรับผู้หญิง
 • หมวกสำหรับสตรี
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว