Možnosti zhody kľúčových slov

Kľúčové slová sú slová alebo frázy umožňujúce priradenie vašich reklám k výrazom, ktoré ľudia vyhľadávajú. Typy zhody kľúčových slov určujú, nakoľko musí kľúčové slovo zodpovedať hľadanému výrazu používateľa, aby sa zvážila jeho účasť v aukcii. Mohli by ste použiť voľnú zhodu a zobrazovať reklamu pri širšom spektre používateľských vyhľadávaní alebo by ste mohli použiť presnú zhodu a zamerať sa na konkrétne používateľské vyhľadávania.

Typy zhody kľúčových slov

Diagram typov zhody kľúčových slov

Voľná zhoda
Reklamy sa môžu zobrazovať pri vyhľadávaniach, ktoré súvisia s kľúčovým slovom, čo môže zahŕňať vyhľadávania, ktoré neobsahujú výrazy kľúčových slov. Vďaka tomu môžete na svoj web prilákať viac návštevníkov, tráviť menej času vytváraním zoznamov kľúčových slov a investovať do kľúčových slov, ktoré prinášajú výsledky. Voľná zhoda je predvoleným typom zhody, ktorý sa nastavuje pre všetky kľúčové slová, ak neurčíte iný typ zhody (presnú, frázovú alebo vylučujúcu zhodu).
Syntax voľnej zhody vyžaduje jednoducho zadanie kľúčového slova. Nižšie uvádzame príklad fungovania voľnej zhody:Kľúčové slová: diagram voľnej zhody
V snahe nájsť relevantné zhody môže systém pri tomto type zhody zohľadňovať aj:
  • používateľove nedávne aktivity vyhľadávania,
  • obsah vstupnej stránky,
  • ďalšie kľúčové slová v reklamnej skupine s cieľom presnejšie identifikovať účel kľúčových slov.

Voľná zhoda funguje veľmi dobre s inteligentnými ponukami. Systém inteligentných ponúk nastavuje ponuku pre každú jednotlivú aukciu každého dopytu. V závislosti od toho, akú výkonnosť dopyt pravdepodobne dosiahne, systém ponuku zvýši alebo zníži. Prečítajte si viac o tom, ako rozšíriť kampane s inteligentnými ponukami pomocou voľnej zhody.

 

Tip

Pridanie veľmi podobných kľúčových slov, napríklad „červené auto“ a „auto červené“, sa neodporúča, pretože ak by ste použili len jedno kľúčové slovo, zodpovedalo by obom vyhľadávaniam. Ak tak však urobíte, nebude to mať žiaden vplyv na vaše ceny ani výkonnosť.

Napríklad kľúčové slová „červené auto“ a „auto červené“ priradené voľnou zhodou sa budú považovať za duplikáty a použije sa to, ktoré bude mať vyššie hodnotenie reklamy. Hoci by pri určitom vyhľadávaní mohli reklamu zobraziť všetky podobné kľúčové slová, v reklamnej aukcii budete mať len jednu ponuku. Prečítajte si viac o podobných kľúčových slovách v účte Google Ads.

Typy zhody vylučujúcich kľúčových slov fungujú inak než typy zhody nevylučujúcich kľúčových slov. Prečítajte si viac o typoch zhody vylučujúcich kľúčových slov.

.

Frázová zhoda
Reklamy sa môžu zobraziť pri vyhľadávaniach, ktoré zahŕňajú význam kľúčového slova. Kľúčové slová môžu vyjadrovať význam nepriamo, zatiaľ čo používateľské vyhľadávania môžu vyjadrovať význam konkrétnejšie. Frázová zhoda je flexibilnejšia ako presná zhoda, je však zacielená presnejšie než voľná zhoda, ktorá je predvolenou možnosťou. Pomocou frázovej zhody môžete osloviť viac zákazníkov. Vaše reklamy sa pritom budú zobrazovať zákazníkom, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou hľadajú váš výrobok alebo službu.
Syntax frázovej zhody vyžaduje vloženie kľúčového slova do horných rovných úvodzoviek, napríklad "tenisová obuv". Nižšie uvádzame príklad fungovania frázovej zhody:
Kľúčové slová: diagram frázovej zhody
Poznámka: Typy zhody vylučujúcich kľúčových slov fungujú inak než typy zhody nevylučujúcich kľúčových slov. Prečítajte si viac o typoch zhody vylučujúcich kľúčových slov.
Presná zhoda
Reklamy sa môžu zobrazovať pri vyhľadávaniach, ktoré majú rovnaký význam alebo účel ako kľúčové slovo. Z týchto troch možností zhody kľúčových slov poskytuje presná zhoda najväčšiu kontrolu nad tým, komu sa reklama zobrazí.
Presná zhoda sa označuje hranatými zátvorkami, napríklad [červená topánka]. Nižšie nájdete príklad fungovania presnej zhody:
Kľúčové slová: diagram frázovej zhody
Typy zhody vylučujúcich kľúčových slov fungujú inak než typy zhody nevylučujúcich kľúčových slov. Prečítajte si viac o typoch zhody vylučujúcich kľúčových slov.

Tip

Ak chcete svoje výkonnostné ciele automaticky optimalizovať, používajte inteligentné ponuky so všetkými typmi zhody. Prečítajte si viac o inteligentných ponukách.

Vylučujúce kľúčové slová

Pomocou vylučujúcich kľúčových slov môžete vylúčiť zobrazovanie reklám pri vyhľadávaniach s daným výrazom. Ak ste firma vyrábajúca čiapky, ktorá nepredáva šiltovky, mohli by ste šiltovky pridať ako vylučujúce kľúčové slovo. Prečítajte si viac o vylučujúcich kľúčových slovách.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory