Par atslēgvārdu atbilstības opcijām

Atslēgvārdu atbilstības veidi palīdz noteikt to, kuri meklēšanas vienumi Google tīklā var aktivizēt jūsu reklāmas rādīšanu. Proti, varat izmantot plašo atbilstību, lai rādītu savu reklāmu plašai mērķauditorijai, vai izmantot precīzo atbilstību, lai atlasītu noteiktas klientu grupas.

Ar ko sākt

Ieteicams sākt ar plašo atbilstību. Pievienojiet ierobežojošās atbilstības atslēgvārdus, lai izslēgtu Google tīklā izmantotos meklēšanas vienumus, kas nav saistīti ar jūsu uzņēmējdarbību (neobligāti).

 • Plašā atbilstība

  Plašā atbilstība ir noklusējuma atbilstības veids, kas tiek piešķirts visiem jūsu atslēgvārdiem. Reklāmas var tikt parādītas gadījumā, ja tiek izmantoti meklēšanas vienumi ar pareizrakstības kļūdām vai sinonīmiem, saistīti meklēšanas vaicājumi un citi atbilstoši varianti. Tātad, ja jūsu atslēgvārds ir “sieviešu cepures”, jūsu reklāma var tikt parādīta lietotājam, kas izmanto meklēšanas vienumu “iegādāties dāmu cepures”. Uzziniet vairāk par plašo atbilstību.

 • Ierobežojošie atslēgvārdi

  Tiek izslēgta jūsu reklāmu rādīšana to meklēšanas vienumu gadījumā, kuros ir ietverti šie atslēgvārdi. Tātad, ja pārstāvat cepuru tirdzniecības uzņēmumu, kas nepārdod beisbola cepures, varat pievienot ierobežojošo atslēgvārdu, izmantojot mīnuszīmi (-beisbola cepures). Uzziniet vairāk par ierobežojošajiem atslēgvārdiem.

Sarežģītākas opcijas

Šīs opcijas ieteicams izmantot tikai pieredzējušiem reklāmdevējiem, kuri vēlas segmentēt noteiktas meklēšanas vaicājumu kopas.

Lai jūs nepalaistu garām iespēju sasniegt savus potenciālos klientus, mēs jūsu reklāmas varam rādīt tad, kad lietotāji izmanto plašās atbilstības pārveidotāja un frāzes atbilstības, kā arī precīzās atbilstības atslēgvārdu tuvus variantus. Par tuviem šo atbilstības veidu variantiem, piemēram, tiek uzskatīti meklēšanas vienumi ar pareizrakstības kļūdām, vienskaitļa vai daudzskaitļa formām, akronīmiem un saīsinājumiem, kā arī meklēšanas vienumi, kuros izmantotas diakritiskās rakstzīmes un vienas saknes vārdi (piemēram, flīze un flīzējums); savukārt par tuviem precīzās atbilstības atslēgvārdu variantiem tiek uzskatīti vaicājumi ar līdzīgu nozīmi.

 • Plašās atbilstības pārveidotājs

  Tā darbība līdzinās plašajai atbilstībai, bet atšķiras ar to, ka, atlasot plašās atbilstības pārveidotāja opciju, reklāmas tiek rādītas tikai tādu meklēšanas vienumu gadījumā, kuros ir ietverti vārdi ar pluszīmi (+sieviešu cepures) vai tuvi to varianti. Uzziniet vairāk par plašās atbilstības pārveidotāju.

 • Frāzes atbilstība

  Reklāmas var tikt parādītas tādu meklēšanas vienumu gadījumā, kuri atbilst šai konkrētajai frāzei vai kuros šai frāzei ir pievienoti papildu vārdi (pirms vai pēc tās). Tomēr reklāmas netiks rādītas tad, ja frāzes vidū būs pievienots kāds cits vārds vai ja frāzē būs izmantota cita vārdu secība. Frāzes atbilstība tiek veidota, izmantojot pēdiņas (sieviešu cepures). Uzziniet vairāk par frāzes atbilstību.

 • Precīzā atbilstība

  Reklāmas var tikt parādītas tādu meklēšanas vienumu gadījumā, kuri precīzi atbilst konkrētajam atslēgvārdam vai ir tuvi šī konkrētā atslēgvārda varianti. Par tuviem variantiem tiek uzskatīti meklēšanas vienumi, kuros iekļauti precīzajiem atslēgvārdiem pēc nozīmes atbilstoši atslēgvārdi neatkarīgi no vaicājuma un konkrētā atslēgvārda pareizrakstības un gramatikas atšķirībām. Par tuviem variantiem var tikt uzskatīti arī meklēšanas vienumi, kuros mainīta vārdu secība (ja tas nemaina nozīmi), kā arī pievienoti vai noņemti palīgvārdi (prievārdi, saikļi, partikulas un citi vārdi, kas neietekmē meklēšanas vienuma nolūku), netiešie vārdi, sinonīmi un parafrāzes, kā arī vārdi, kas izmantoti ar līdzīgu meklēšanas nolūku. Atslēgvārds [sieviešu cepures] tiek veidots, izmantojot kvadrātiekavas, un var aktivizēt reklāmas rādīšanu gadījumā, ja lietotājs Google tīklā izmanto meklēšanas vienumu “cepures sieviešu”. Uzziniet vairāk par precīzo atbilstību.

Kopsavilkums par atslēgvārdu atbilstības veidiem
 

Atbilstības veids Īpašais simbols Atslēgvārda piemērs Gadījumi, kad var rādīt reklāmas Meklēšanas vaicājuma piemēri
Plašā atbilstība nav sieviešu cepure Meklēšanas vaicājumi, kuros ietvertas pareizrakstības kļūdas, sinonīmi, saistīti meklēšanas vaicājumi un citi atbilstoši varianti.
 • iegādāties dāmu cepures
 • sieviešu apģērbs
Plašās atbilstības pārveidotājs +atslēgvārds +sieviešu +cepures Meklēšanas vaicājumi, kuros ietverti visi vienumi, kas apzīmēti ar “+” zīmi (vai to tuvi varianti) jebkurā secībā. Pirms, pēc un starp terminiem var tikt lietoti papildu vārdi.
 • sieviešu šalles un cepures
 • sieviešu ziemas cepures
Frāzes atbilstība “atslēgvārds” “sieviešu cepures” Meklēšanas vaicājumi, kuros ietverta konkrētā frāze (vai tās tuvi varianti), pirms vai pēc frāzes var tikt lietoti papildu vārdi.
 • zilas sieviešu cepures
 • iegādāties sieviešu cepures
 • sieviešu cepuru izpārdošana
Precīzā atbilstība [atslēgvārds] [sieviešu cepures] Meklēšanas vaicājumi, kuros ietverta konkrētā frāze vai tās tuvi varianti ar to pašu nozīmi.
 • sieviešu cepures
 • dāmu cepures
 • cepures sievietēm
 • sievietes cepures
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.