O opcijama podudaranja ključnih riječi

Vrste podudaranja ključnih riječi pomažu vam kontrolirati koja pretraživanja mogu pokrenuti prikazivanje vašeg oglasa. Na primjer, možete upotrijebiti široko podudaranje za prikazivanje oglasa široj publici ili možete upotrijebiti točno podudaranje da biste ciljali točno određene grupe korisnika.

Gdje početi

Razmislite o tome da započnete sa širokim podudaranjem. Dodajte ključne riječi s negativnim podudaranjem da biste isključili pretraživanja na Googleu koja nisu povezana s vašom tvrtkom (izborno).

 • Široko podudaranje

  Široko podudaranje zadana je vrsta podudaranja za sve ključne riječi. Oglasi se mogu prikazati i za pretraživanja koja sadrže krivo napisanu riječ, sinonim, povezana pretraživanja i druge relevantne varijacije. Stoga, ako je vaša ključna riječ "šeširi za žene", korisnik koji pretražuje pojam "kupnja šešira za žene" mogao bi vidjeti vaš oglas. Saznajte više o širokom podudaranju

 • Negativne ključne riječi

  Negativno podudaranje isključuje prikazivanje vaših oglasa na pretraživanjima koja sadrže određeni izraz. Stoga, ako ste tvrtka koja prodaje šešire, a ne prodajete bejzbolske kape, možete dodati negativnu ključnu riječ označenu znakom minusa (-bejzbolske kape). Saznajte više o negativnim ključnim riječima.

Naprednije opcije

Te se opcije preporučuju samo naprednim oglašivačima koji nastoje segmentirati određene skupove pretraživanja.

Da ne biste propustili moguće korisnike, možemo prikazivati vaše oglase za bliske varijacije modifikatora širokog podudaranja, podudaranja fraze i ključnih riječi s točnim podudaranjem. Bliske varijacije tih vrsta podudaranja mogu uključivati pravopisne pogreške, oblike za jedninu i množinu, pokrate, kratice, naglaske i korijene riječi (kao što su pod i ispod), a za ključne riječi s točnim podudaranjem to uključuje i upite jednakog značenja.

 • Modifikator širokog podudaranja

  Opcija modifikatora širokog podudaranja slična je širokom podudaranju, uz iznimku da prikazuje oglase samo za pretraživanja koja uključuju riječi označene znakom plusa (+šeširi za žene) ili njihove slične varijacije. Saznajte više o modifikatoru širokog podudaranja

 • Podudaranje fraze

  Oglasi se mogu prikazivati za pretraživanja u kojima se podudara fraza ili bliske varijacije te fraze, uz dodatne riječi ispred ili iza. Međutim, oglasi se neće prikazati ako je riječ dodana u sredinu fraze ili ako je redoslijed riječi iz fraze na bilo koji način promijenjen. Fraza je označena navodnicima ("šeširi za žene"). Saznajte više o podudaranju fraze

 • Točno podudaranje

  Oglasi se mogu prikazivati za pretraživanja u kojima se podudara točni izraz ili bliske varijacije tog točnog izraza. Bliske varijante uključuju pretraživanja ključnih riječi s istim značenjem kao točne ključne riječi, neovisno o razlikama u načinu pisanja ili gramatici upita i ključne riječi. Bliske varijacije tu mogu uključivati promjenu redoslijeda riječi ako ne dolazi do promjene značenja i dodavanje ili uklanjanje pomoćnih riječi (prijedloga, veznika, članova i ostalih riječi koje ne utječu na namjeru pretraživanja), implicirane riječi, sinonime i parafraze te riječi koje imaju jednaku namjeru pretraživanja. Ključna riječ označena je uglatim zagradama [šeširi za žene], a mogla bi se prikazati kada korisnik na Googleu pretražuje pojam "šeširi za žene". Saznajte više o točnom podudaranju

Sažetak vrsta podudaranja ključnih riječi
 

Vrsta podudaranja Posebni simbol Primjer ključne riječi Oglasi se mogu prikazivati za pretraživanja koja sadrže: Ogledna pretraživanja
Široko podudaranje nijedan ženske kape pravopisne pogreške, sinonime, povezana pretraživanja i druge relevantne varijacije
 • kupiti kape za dame
 • ženska odjeća
Modifikator širokog podudaranja +ključna riječ +ženske +kape Bilo koji redoslijed svih izraza označenih znakom + (ili bliske varijacije tih izraza). Dodatne riječi mogu se nalaziti prije, poslije ili između izraza.
 • ženski šalovi i kape
 • zimske ženske kape
Podudaranje fraze "ključna riječ" "ženske kape" Podudaranja izraza (ili bliske varijacije izraza) s dodatnim riječima prije ili poslije izraza.
 • plave ženske kape
 • kupiti ženske kape
 • ženske kape na rasprodaji
Točno podudaranje [ključna riječ] [ženske kape] Točna podudaranja izraza ili bliske varijacije tog istog izraza s istim značenjem.
 • ženske kape
 • kape za dame
 • kape za žene
 • kape ženske
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem