Teave märksõna vaste valikute kohta

Märksõna vaste tüübi abil saab määrata, millised otsingud Google'is käivitavad teie reklaami. Näiteks saab kasutada osalist vastet, et näidata reklaami laiale vaatajaskonnale, või täpset vastet, et sihtida kindlaid kliendigruppe.

Millest alustada?

Soovitame alustada osalise vastega. Lisage negatiivse vastega märksõnu, et välistada Google'is otsingud, mis pole seotud teie ettevõttega (valikuline).

 • Osaline vaste

  Osaline vaste on kõikide määratud märksõnade vaste vaiketüüp. Teie reklaame võidakse näidata otsingute puhul, mis hõlmavad õigekirjavigu, sünonüüme, seotud otsinguid ja muid asjakohaseid variatsioone. Kui teie märksõna on „naiste kübarad”, võib teie reklaami näha kasutaja, kes sisestab otsingu „osta daamide kübaraid”. Lisateave osalise vaste kohta

 • Negatiivsed märksõnad

  Teie reklaamide kuvamine selle terminiga otsingute puhul välistatakse. Näiteks kui teie ettevõte müüb peakatteid, aga ei müü pesapallimütse, võite lisada negatiivse märksõna, tähistades selle miinusmärgiga (-pesapallimütsid). Vaadake negatiivsete märksõnade kohta lisateavet.

Täpsemad valikud

Neid valikuid soovitatakse ainult kogenud reklaamijatele, kes üritavad segmentida konkreetseid otsingute komplekte.

Potentsiaalsetest klientidest ilmajäämise vältimiseks võime teie reklaame näidata osalise vaste teisendaja, fraasivaste ja täpse vaste märksõna lähedaste variatsioonide puhul. Nende vastetüüpide lähedased variatsioonid hõlmavad õigekirjavigu, ainsuse ja mitmuse vorme, akronüüme, lühendeid, rõhumärke ning tüvest tuletatud vorme (näiteks laud ja laudis) ning täpse vastega märksõnad hõlmavad sama tähendusega päringuid.

 • Osalise vaste teisendaja

  See sarnaneb osalise vastega, kuid osalise vaste teisendaja valiku puhul näidatakse teie reklaame ainult otsingute puhul, mis sisaldavad sõnu, millele on lisatud plussmärk (+naiste kübarad), või nende lähedasi variatsioone. Lisateave osalise vaste teisendaja kohta

 • Fraasivaste

  Reklaame näidatakse otsingute puhul, mille fraas ühtib või mis sisaldavad selle fraasi lähedasi variatsioone koos selle ees või järel olevate lisasõnadega. Reklaame ei näidata aga siis, kui sõna on lisatud fraasi keskele või fraasi sõnad on mis tahes viisil teises järjestuses. See tähistatakse jutumärkidega (naiste kübarad). Lisateave fraasivaste kohta

 • Täpne vaste

  Reklaame näidatakse täpset terminit ja selle lähedasi variatsioone hõlmavate otsingute puhul. Lähedased variandid hõlmavad märksõnu, millel on sama tähendus nagu täpsetel märksõnadel, olenemata õigekirja või grammatika erinevustest päringu ja märksõna vahel. Lähedased variatsioonid võivad siinkohal hõlmata ka sõnade ümberjärjestamist, kui see ei muuda tähendust, ning funktsioonisõnade (eessõnad, sidesõnad, artiklid ja muud sõnad, mis ei mõjuta otsingu kavatsust), kaudse tähendusega sõnade, sünonüümide ja parafraaside ning sama otsingukavatsusega sõnade lisamist või eemaldamist. Nurksulgudega tähistatud märksõna [naiste kübarad] võib reklaami kuvada, kui keegi sisestab Google’isse otsingu „kübarad naistele”. Lisateave täpse vaste kohta

Märksõna vaste tüübi kokkuvõtted
 

Vaste tüüp Erisümbol Märksõnanäide Reklaame näidatakse allolevate otsingute puhul: Otsingunäited
Osaline vaste puudub naiste kübarad Õigekirjavead, sünonüümid, seotud otsingud ja muud asjakohased variatsioonid.
 • osta daamide kübaraid
 • naisteriided
Osalise vaste teisendaja +märksõna +naiste +kübarad Kõik märgiga + tähistatud märksõnad (või nende märksõnade lähedased variatsioonid ) mis tahes järjekorras. Terminite ees, järel või vahel võib olla veel sõnu.
 • naiste sallid ja kübarad
 • talvekübarad naistele
Fraasivaste „märksõna” „naiste kübarad” Fraasi vasted (või fraasi lähedased variatsioonid) koos selle ees või järel olevate lisasõnadega.
 • sinised naiste kübarad
 • ostke naiste kübaraid
 • naiste kübarad soodsalt
Täpne vaste [märksõna] [naiste kübarad] Termini täpsed vasted või selle lähedased variatsioonid sama tähendusega.
 • naiste kübarad
 • daamide kübarad
 • naiste kübarad
 • kübarad naine
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse