Всичко за опциите за съвпадение на ключовите думи

Типовете на съвпадението на ключовите думи контролират кои търсения с Google могат да задействат показването на рекламата Ви. Можете например да използвате широко съвпадение, за да показвате рекламата си на широка аудитория, или точно съвпадение, за да обърнете внимание на конкретни групи клиенти.

Откъде да започнете

Добре е да започнете с широко съвпадение. Добавете ключови думи с отрицателно съвпадение, за да изключите търсенията с Google, които не са свързани с бизнеса Ви (по избор).

 • Широко съвпадение

  Широкото съвпадение е основният тип на съвпадението, зададен за всичките Ви ключови думи. Рекламите Ви може да се показват и при търсения, които включват неправилен правопис, синоними, сродни търсения и други подходящи варианти. Ако ключовата Ви дума е „дамски шапки“, някой, който търси „купуване на дамски шапки“, може да види рекламата Ви. Научете повече за широкото съвпадение

 • Отрицателни ключови думи

  Предотвратява показването на рекламите Ви при заявки за търсене с този термин. Ако имате фирма за шапки, която не продава бейзболни шапки, можете да добавите отрицателна ключова дума, означена със знак „минус“ (-бейзболни шапки) Научете повече за отрицателните ключови думи.

Още разширени опции

Тези опции се препоръчват само за опитни рекламодатели, които се опитват да сегментират конкретни набори търсения.

За да не пропускате потенциални клиенти, може да показваме рекламите Ви за близки варианти чрез модификатор на широко съвпадение, съвпадение по фраза и ключови думи с точно съвпадение. Близките варианти на тези типове на съвпадението могат да включват неправилни изписвания, форми за единствено и множествено число, акроними, съкращения, ударения и сродни думи (като под и подов), а за ключовите думи с точно съвпадение това включва заявки с едно и също значение.

 • Модификатор на широко съвпадение

  Подобно на широкото съвпадение, с изключение на това, че опцията за модификатор на широко съвпадение показва реклами само при търсенията, които включват означените със знак „плюс“ думи (+дамски шапки) или техни близки варианти. Научете повече за модификатора на широко съвпадение

 • Съвпадение по фраза

  Рекламите може да се показват при търсения, които съответстват на фраза или са нейни близки варианти, и включват допълнителни думи преди или след това. Рекламите обаче няма да се показват, ако дадена дума бъде добавена по средата на фразата или ако словоредът на думите в нея бъде променен по какъвто и да е начин. Означава се с кавички ("дамски шапки"). Научете повече за съвпадението по фраза

 • Точно съвпадение

  Рекламите може да се показват при търсения, които съвпадат с точния термин или са негови близки варианти. Близките варианти включват търсения на ключови думи със същото значение като точните ключови думи, независимо от правописните или граматични разлики между заявката и ключовата дума. Близките варианти тук могат да включват също променен словоред, ако той не променя смисъла, както и добавяне или премахване на служебни думи (предлози, съюзи и други, които не влияят върху целта на търсене), подразбиращи се думи, синоними и парафрази, както и думи, които имат една и съща цел на търсене. Ако я означите със скоби, ключовата дума [дамски шапки] може да показва реклами, когато някой търси с Google „шапки за дами". Научете повече за точното съвпадение

Обобщения на типовете съвпадение на ключови думи
 

Тип на съвпадението Специален символ Примерна ключова дума Рекламите може да се показват при търсения, съдържащи: Примерни търсения
Широко съвпадение нищо дамски шапки Неправилен правопис, синоними, сродни търсения и други подходящи варианти на ключовата дума.
 • купуване на женски шапки
 • дамско облекло
Модификатор на широко съвпадение +ключова дума +дамски +шапки Всички елементи, означени със знак „+“ (или близки варианти на тези термини) в произволен ред. Преди, след или между термините може да се показват допълнителни думи.
 • дамски шалове и шапки
 • зимни шапки за жени
Съвпадение по фраза „ключова дума“ „дамски шапки“ Съвпада с фраза (или с нейни близки варианти), с допълнителни думи преди или след нея.
 • сини дамски шапки
 • купуване на дамски шапки
 • разпродажба на дамски шапки
Точно съвпадение [ключова дума] [дамски шапки] Точни съвпадения на термина или близки варианти на точния термин със същото значение.
 • дамски шапки
 • шапки за дами
 • шапки за жени
 • шапки жени
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си