Всичко за опциите за съвпадение на ключовите думи

Ключовите думи са думи или фрази, които служат за установяване на съответствие между рекламите и думите, които хората търсят. Типовете на съвпадение на ключовите думи определят до каква степен ключовата дума трябва да съответства на заявката за търсене на потребителя, за да може рекламата да се вземе предвид за търга. Съответно бихте могли да използвате широко съвпадение, за да показвате рекламата си при по-разнообразни потребителски търсения, или да използвате точно съвпадение, за да се съсредоточите върху конкретни търсения.

Типове на съвпадение на ключовите думи

На ключовата дума „услуга за косене на двор“ можем да съпоставим следните заявки: 1. Широко съвпадение (установяване на свободно съответствие) – рекламите може да се показват при търсения, свързани с ключовата Ви дума, като например „цени за аериране на двор“. Начин на въвеждане на ключовите думи – услуги за косене на двор (без скоби или кавички). 2. Съвпадение по фраза (установяване на умерено съответствие) – рекламите може да се показват при търсения, които включват значението на ключовата Ви дума, като например „услуга за косене на двор в района“, „наемане на фирма за косене на двор“ или „ландшафтни услуги за косене на трева“. Начин на въвеждане на ключовите думи – „услуги за косене на двор“ (ключова дума в кавички). 3. Точно съвпадение (установяване на тясно съответствие) – рекламите може да се показват при търсения, които имат същото значение като ключовата Ви дума, като например „услуга за косене на двор“ или „услуга за косене на трева“. Начин на въвеждане на ключовите думи – [услуги за косене на двор] (ключова дума в квадратни скоби).

Широко съвпадение

Рекламите може да се показват при търсения, свързани с ключовата дума, включително такива, които не съдържат термините от нея. Това Ви помага да привличате повече посетители на уебсайта си, да отделяте по-малко време за съставяне на такива списъци и да съсредоточите разходите си върху ключови думи, които дават резултати. Широкото съвпадение е стандартният тип на съвпадение, задаван за всичките Ви ключови думи, ако не посочите друг тип (точно, по фраза или отрицателно).

Синтаксисът за обозначаване на широко съвпадение се ограничава до това да въведете само ключовата дума. Следва пример за начина на работа на широкото съвпадение:

За ключова дума с широко съвпадение от рода на „нисковъглехидратен хранителен режим“ рекламите може да се показват за думи за търсене като „храни без въглехидрати“, „нисковъглехидратно хранене“, „рецепти с малко калории“, „книги за средиземноморска диета“ или „нисковъглехидратна хранителна програма“.

За да осигурява подходящи съответствия, този тип на съвпадение може да взема предвид и следното:

  • скорошната активност на потребителя при търсене;
  • съдържанието на целевата страница;
  • други ключови думи в дадена рекламна група, за да се изясни по-добре намерението зад дадената ключова дума.

Широкото съвпадение работи добре с „Интелигентно офериране“. Системата „Интелигентно офериране“ задава оферта за всеки отделен търг на всяка заявка и оферира по-високо или по-ниско в зависимост от очакваната ефективност на заявката. Научете повече за това как да постигате успех с кампаниите си за „Интелигентно офериране“ с помощта на широко съвпадение.

Съвет

Добавянето на много подобни ключови думи, като например „червена кола“ и „кола червена“ не се препоръчва, тъй като само една ключова дума ще съответства и на двете търсения. Това обаче няма да повлияе на разходите Ви или на ефективността.

Например ключовите думи с широко съвпадение „червена кола“ и „кола червена“ ще бъдат разпознати като дублиращи се и ще бъде използвана онази с по-високия рекламен ранг. Въпреки че всички сходни ключови думи може да отговарят на условията за показване при едно и също търсене, в рекламния търг ще имате само една оферта. Научете повече за подобните ключови думи в профил в Google Ads

Типовете на съвпадение на отрицателните ключови думи функционират различно от тези на положителните. Научете повече за типовете на съвпадение на отрицателните ключови думи.

Съвпадение по фраза

Рекламите Ви може да се показват при търсения, които включват значението на ключовата дума. Значението на ключовата дума може да се подразбира, а потребителските търсения да са по-конкретен израз на това значение. Съвпадението по фраза е по-гъвкаво от точното, но е по-тясно насочено от стандартната опция за широко съвпадение. С него можете да достигате до повече клиенти, като продължите да показвате рекламите си на онези от тях, които е най-вероятно да търсят продукта или услугата Ви.

Синтаксисът за обозначаване на съвпадение по фраза включва ключовата дума да бъде поставена в кавички, например "обувки за тенис". Следва пример за начина на работа на този тип на съвпадение:

За ключовата дума със съвпадение по фраза „тенис обувки“ рекламите Ви може да се показват при търсения на „обувки за тенис“, „купуване на обувки за тенис на разпродажба“, „червени тенис обувки“ или „удобни тенис маратонки“. Рекламите Ви обаче няма да се показват при търсения за „ракети за тенис и обувки за тренировки“ или „могат ли да се носят обувки за бягане за тенис“.

Забележка: Типовете на съвпадение на отрицателните ключови думи функционират различно от тези на положителните. Научете повече за типовете на съвпадение на отрицателните ключови думи.
Точно съвпадение

Рекламите може да се показват при търсения, които имат същото значение или същото намерение като ключовата дума. От трите опции за съвпадение на ключовите думи точното съвпадение Ви дава най-голям контрол върху това, кой вижда рекламата Ви.

Точното съвпадение се обозначава с квадратни скоби, например [червена обувка]. Следва пример за начина на работа на точното съвпадение:

За ключовата дума с точно съвпадение [обувки за мъже] рекламите Ви може да се показват при търсения за „мъжки обувки“, „обувки мъже“, „мъжки обувка“ или „обувки за мъж“. Рекламите Ви обаче няма да се показват при търсения за „мъжки обувки за тенис“ или „обувки за момчета“.

Типовете на съвпадение на отрицателните ключови думи функционират различно от тези на положителните. Научете повече за типовете на съвпадение на отрицателните ключови думи.

Съвет

Използвайте „Интелигентно офериране“ с всички типове на съвпадение, за да постигнете автоматично оптимизиране за целите Ви за ефективност. Научете повече за „Интелигентно офериране“.

Отрицателни ключови думи

Можете да използвате отрицателни ключови думи, за да предотвратите показването на рекламите си при търсения със съответната дума. Ако имате фирма за шапки, която не продава бейзболни шапки, можете да добавите отрицателна ключова дума за такива шапки. Научете повече за отрицателните ключови думи.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false