Xóa từ khóa

Bạn có thể xóa một hoặc nhiều từ khóa trong một nhóm quảng cáo.

Cách xóa từ khóa

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.
  2. Nhấp vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Và sau đó, tùy thuộc vào loại chiến dịch bạn có, hãy thực hiện theo các bước sau:
    • "Chỉ Mạng tìm kiếm", "Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị" hoặc "Mạng tìm kiếm và hiển thị": Chuyển đến tab Từ khóa.
    • "Chỉ Mạng hiển thị": Chuyển đến tab Mạng hiển thị, sau đó chuyển đến tab Từ khóa hiển thị.
  4. Chọn các hộp bên cạnh từ khóa bạn muốn xóa. Sau đó, từ menu thả xuống Chỉnh sửa, hãy chọn Xóa.
  5. Nhấp vào OK.

Mẹo

Thử chạy "báo cáo cụm từ tìm kiếm" để xem các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn và dẫn tới lần nhấp. Bạn có thể sử dụng thông tin này để giúp bạn tìm từ khóa mới. Hoặc bạn có thể xác định những từ khóa hoạt động kém mà bạn có thể muốn loại bỏ khỏi tài khoản của mình. Để xem hiệu quả hoạt động của các từ khóa cụ thể, hãy chọn những từ khóa đó từ tab Từ khóa, nhấp vào menu thả xuống Chi tiết và chọn Đã chọn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố