Zoekwoorden verwijderen

U kunt één zoekwoord of meerdere zoekwoorden uit een advertentiegroep verwijderen.

Zoekwoorden verwijderen

  1. Log in op uw Google Ads-account.
  2. Klik op Zoekwoorden in het paginamenu aan de linkerkant en vervolgens op Zoekwoorden zoeken of Display-/videozoekwoorden aan de bovenkant.
  3. Vink het vakje aan naast de zoekwoorden die u wilt verwijderen.
  4. Klik op Bewerken en selecteer Verwijderen. Klik in het dialoogvenster dat wordt geopend ook op Verwijderen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen