Zoekwoorden verwijderen

U kunt één zoekwoord of meerdere zoekwoorden uit een advertentiegroep verwijderen.

Zoekwoorden verwijderen

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

  1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
  2. Klik op de advertentiegroep of campagne die u wilt bewerken.
  3. Afhankelijk van het campagnetype voert u nu de volgende stappen uit:
    • 'Alleen in het Zoeknetwerk', 'Zoeknetwerk met Display Select' of 'Zoek- en Display Netwerk': ga naar het tabblad Zoekwoorden.
    • Alleen in het Display Netwerk: ga naar het tabblad Display Netwerk en vervolgens naar het tabblad Displayzoekwoorden.
  4. Vink de selectievakjes aan naast de zoekwoorden die uw wilt verwijderen. Klik in het dropdownmenu Bewerken op Verwijderen.
  5. Klik op OK.

Tip

Voer een rapport 'Zoektermen' uit om de zoekopdrachten te bekijken die uw advertentie hebben geactiveerd en tot een klik hebben geleid. U kunt deze informatie gebruiken om nieuwe zoekwoorden te vinden. Of u kunt opzoeken welke zoekwoorden slecht presteren en deze eventueel uit uw account verwijderen. Als u wilt zien hoe specifieke zoekwoorden presteren, selecteert u deze zoekwoorden op het tabblad Zoekwoorden, klikt u op het dropdownmenu Details en kiest u Geselecteerd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe