Alisin ang mga keyword

Puwede kang mag-alis ng isang keyword o ng maraming keyword mula sa isang ad group.

Paano mag-alis ng mga keyword

  1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
  2. I-click ang Mga Keyword sa menu ng page sa kaliwa, pagkatapos ay i-click ang mga keyword sa Paghahanap o mga keyword sa Display/Video sa itaas.
  3. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng mga keyword na gusto mong alisin.
  4. I-click ang I-edit at piliin ang Alisin. Sa bubukas na dialogue box, i-click muli ang Alisin.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu