เพิ่มคีย์เวิร์ด

การเพิ่มคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมช่วยให้คุณแสดงโฆษณาต่อลูกค้าเป้าหมายได้ในเวลาที่ต้องการ

บทความนี้แสดงวิธีการเพิ่มคีย์เวิร์ดลงในกลุ่มโฆษณาสำหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา แคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ แคมเปญ Discovery และแคมเปญวิดีโอ ทั้งนี้ คุณอาจต้องการเริ่มโดยดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดก่อน

การเลือกประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดในแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา

เมื่อคุณเพิ่มคีย์เวิร์ดลงในกลุ่มโฆษณาของแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา คุณเลือกประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดที่ต้องการได้ด้วยการป้อนคีย์เวิร์ดให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

เราขอแนะนำให้ใช้ประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดที่กว้างขึ้นและตรงเป้าหมายมากขึ้นร่วมกัน เพื่อให้ได้ปริมาณการเข้าชมที่เหมาะสมสำหรับคำที่มีคุณค่า คุณเพิ่มปริมาณการค้นหาที่เกี่ยวข้องในขณะที่บรรลุเป้าหมายได้ด้วยการแบ่งชั้นการทํางานแบบกว้างด้วย Smart Bidding ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart Bidding

การใช้สัญลักษณ์ในคีย์เวิร์ด

คุณใช้สัญลักษณ์ได้ 2 ตัว ได้แก่ เครื่องหมายและ (&) และเครื่องหมายเน้นเสียง (เช่น á) ในคีย์เวิร์ด โดยระบบจะถือว่าคีย์เวิร์ดที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นคีย์เวิร์ด 2 คำที่ต่างกัน เช่น sidewalk cafe และ sidewalk café

สัญลักษณ์บางตัวที่ระบบของเราไม่รู้จักมีดังนี้

 • สัญลักษณ์ที่ไม่มีผล: คุณเพิ่มเครื่องหมายจุด (.) ลงในคีย์เวิร์ดได้ แต่ระบบจะไม่สนใจสัญลักษณ์นี้ ซึ่งหมายความว่าเราจะถือว่าคีย์เวิร์ด Fifth Ave. และ Fifth Ave เป็นคีย์เวิร์ดที่เหมือนกันทุกประการ เป็นต้น
 • สัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้อง: คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากคุณเพิ่มคีย์เวิร์ดที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์บางตัว โดยสัญลักษณ์บางตัวที่ใช้ในคีย์เวิร์ดไม่ได้ ได้แก่ , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |. เพิ่มเครื่องหมายดอกจัน (*) ลงในคีย์เวิร์ดเชิงลบได้เท่านั้น
 • หากคุณเพิ่มเครื่องหมายบวก (+) ในคีย์เวิร์ด โดยส่วนมากแล้วระบบจะไม่สนใจเครื่องหมายนี้ (เช่น รถ+สีน้ำเงิน) ยกเว้นในกรณีที่ + อยู่ท้ายคำ (เช่น "C++")
 • สัญลักษณ์ '-': แม้ว่าระบบจะไม่สนใจโอเปอเรเตอร์เครื่องหมายลบ (-) ในการทำงาน แต่จะมีผลกับการทำงานของคำศัพท์ในคีย์เวิร์ด การเพิ่มเครื่องหมาย ‘-’ ไว้ด้านหน้าคำศัพท์ในคีย์เวิร์ดจะทำให้ระบบไม่สนใจคำศัพท์นั้นในการทำงานของคีย์เวิร์ด ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคีย์เวิร์ดเชิงลบ “ดาร์ก -ช็อกโกแลต” ระบบจะพิจารณาแค่ “ดาร์ก” เท่านั้น การเว้นวรรคก็มีความสำคัญเช่นกัน ถ้า ‘-’ อยู่ระหว่างสองคำ (เช่น “คุณภาพชีวิต”) หรือถ้ามีเว้นวรรคระหว่าง ‘-’ กับคำศัพท์ (เช่น “- สีแดง”) ระบบจะไม่สนใจสัญลักษณ์
 • โอเปอเรเตอร์ site และการค้นหา: ระบบจะนำโอเปอเรเตอร์ "site:" ออกจากคีย์เวิร์ด นั่นหมายความว่าหากคุณเพิ่มคีย์เวิร์ด [site:www.example.com ดาร์กช็อกโกแลต] เราจะพิจารณาว่าเหมือนกับ [ดาร์กช็อกโกแลต] โอเปอเรเตอร์การค้นหาก็จะไม่มีผลเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มโอเปอเรเตอร์การค้นหา "OR" ลงในคีย์เวิร์ดดาร์กช็อกโกแลต เช่น OR ดาร์กช็อกโกแลต ระบบจะไม่สนใจคำสั่ง "OR" และจะถือว่าคีย์เวิร์ดเป็นเพียงดาร์กช็อกโกแลตเท่านั้น

วิธีการสำหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและดิสเพลย์

ขั้นตอนการเพิ่มคีย์เวิร์ดลงในกลุ่มโฆษณาจะแตกต่างกันไปตามประเภทแคมเปญ หากคุณไม่แน่ใจว่าแคมเปญอยู่ในประเภทใด ให้ดูที่ด้านบนสุดของหน้าแคมเปญ ซึ่งคุณจะเห็นประเภทแคมเปญ รวมทั้งสถานะและงบประมาณรายวันเฉลี่ยของแคมเปญ

เพิ่มคีย์เวิร์ดลงในแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกคีย์เวิร์ดในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย แล้วคลิกคีย์เวิร์ดสำหรับโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ด้านบน
 3. คลิกปุ่มบวก
 4. คลิกเลือกกลุ่มโฆษณา ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกแคมเปญและกลุ่มโฆษณาที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการเพิ่มคีย์เวิร์ดให้
 5. คุณเพิ่มคีย์เวิร์ดได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
  1. ป้อนหรือวางคีย์เวิร์ดบรรทัดละ 1 คำ คุณเลือกประเภทการทำงานให้แก่คีย์เวิร์ดแต่ละคำได้ด้วยการเพิ่มคีย์เวิร์ดให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้
  2. สำหรับการทำงานแบบกว้าง ให้ป้อนคีย์เวิร์ดโดยไม่ต้องมีการจัดรูปแบบ (เช่น หมวก ผู้หญิง)
  3. สำหรับการทำงานแบบวลี ให้ป้อนคีย์เวิร์ดไว้ในเครื่องหมายคำพูด (เช่น "หมวก ผู้หญิง")
  4. สำหรับการทำงานแบบตรงทั้งหมด ให้ป้อนคีย์เวิร์ดไว้ในวงเล็บเหลี่ยม (เช่น [หมวก ผู้หญิง])
  5. รับแนวคิดคีย์เวิร์ด หลังจากเลือกกลุ่มโฆษณา คุณจะเห็นแนวคิดคีย์เวิร์ดที่อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มโฆษณาอยู่ทางด้านขวา ป้อนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและผลิตภัณฑ์หรือบริการได้หากคุณต้องการ คลิกเครื่องหมายบวกติดกับคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่มโฆษณา คุณแก้ไขประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ดได้หลังจากที่เพิ่มคีย์เวิร์ด
 6. คลิกบันทึก

เพิ่มคีย์เวิร์ดลงในแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ แคมเปญ Discovery และแคมเปญวิดีโอ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกคีย์เวิร์ดในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย แล้วคลิกคีย์เวิร์ดสําหรับโฆษณาวิดีโอ/ดิสเพลย์
 3. คลิกปุ่มบวก
 4. คลิกเลือกกลุ่มโฆษณา แล้วเลือกแคมเปญและกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการเพิ่มคีย์เวิร์ดให้
 5. คุณเพิ่มคีย์เวิร์ดได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
  1. ป้อนหรือวางคีย์เวิร์ดบรรทัดละ 1 คำ
  2. รับแนวคิดคีย์เวิร์ด หลังจากเลือกกลุ่มโฆษณา คุณจะเห็นแนวคิดคีย์เวิร์ดที่อาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มโฆษณาอยู่ทางด้านขวา ป้อนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและผลิตภัณฑ์หรือบริการได้หากคุณต้องการ คลิกเครื่องหมายบวกติดกับคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการเพิ่มลงในกลุ่มโฆษณา
 6. เลือก "กลุ่มเป้าหมาย" หรือ "เนื้อหา" ให้แก่การตั้งค่าคีย์เวิร์ด
 7. คลิกบันทึก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว