Legg til søkeord

Hvis du legger til de rette søkeordene, kan du få vist annonsene dine til de rette kundene i de øyeblikkene som teller som mest.

I denne artikkelen viser vi deg hvordan du legger til søkeord i annonsegrupper for videokampanjer i Søke- og Displaynettverket. Til å begynne med bør du finne ut mer om søkeord.

Valg av samsvartyper for søkeord for søkekampanjer

Når du legger til et søkeord i annonsegrupper for søkekampanjer, kan du velge ønsket samsvartype ved å skrive inn søkeordet i ett av følgende formater. 

 • For fleksibelt samsvar skriver du inn søkeordene uten noen formatering (eksempel: sko til barn).
 • For endringselement for fleksibelt samsvar skriver du inn søkeordene med tegnet + før de endrede søkeordene (eksempel: +sko til +barn).
 • For setningssamsvar skriver du inn søkeordene i anførselstegn (eksempel: "sko til barn").
 • For eksakt samsvar skriver du inn søkeordene i parentes (eksempel: [sko til barn]).

Bruk av symboler i søkeord

Du kan bruke to symboler, &-tegn og aksenttegn (á), i søkeordene dine. Søkeord med slike symboler anses som to ulike søkeord, som for eksempel fortauskafe og fortauskafé.

Her er noen av symbolene som ikke gjenkjennes i systemet vårt:

 • Ignorerte symboler: Du kan legge til punktum (.) eller bindestreker (-) i søkeordene dine, men disse symbolene blir oversett. Dette betyr at vi for eksempel anser søkeordene «Jan Hansensgt.» og «Jan Hansensgt» som identiske søkeord.
 • Ugyldige symboler: Du får en feilmelding hvis du legger til søkeord som inneholder visse symboler. Her er noen av symbolene som ikke kan brukes i søkeord: , ! @ % ^ * () = {} ; ~ ` <> ? \ |
 • Nettsted- og søkeoperatorer: «site:»-operatoren blir fjernet fra søkeordene dine. Dette innebærer at hvis du legger til søkeordet [site:www.example.com mørk sjokolade], blir det ansett som det samme som [mørk sjokolade]. Søkeoperatorer blir også ignorert. Hvis du for eksempel legger til søkeoperatoren «ELLER» i søkeordet mørk sjokolade, altså ELLER mørk sjokolade, blir «ELLER»-kommandoen ignorert, slik at søkeordet ganske enkelt blir mørk sjokolade.

Veiledning til søke- og bannerkampanjer

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Fremgangsmåten for å legge til søkeord i en annonsegruppe varierer avhengig av om kampanjetypen er Søke- eller Displaynettverket, eller Shopping eller Video. Hvis du ikke er sikker på hva kampanjetypen din er, kan du finne den ved å klikke på Alle kampanjer og velge kampanjetype.

Legg til søkeord i kampanjer (bare for kampanjetypene «Bare Søkenettverket» eller «Søk med utvalgt display»)
 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Søkeord-fanen. Keywords tab
 3. Klikk på + Søkeord-knappen øverst i søkeordtabellen.
 4. Velg annonsegruppen der du ønsker å legge til søkeordet. Add keywords
 5. Legg til søkeordene i søkeordfeltet, ett søkeord per linje (søkeordene kan inneholde flere ord).

  Tips

  Til høyre for søkeordfeltet kan det hende at det vises en liste med forslag til søkeord. Klikk på Legg til-linken ved siden eventuelle søkeord du ønsker å legge til i annonsegruppen. Du kan få et umiddelbart anslag over hvor mange personer som bruker hvert søkeord du legger til, ved å klikke på Beregn søketrafikk-knappen nedenfor tekstfeltet.

 6. Klikk på Lagre.
Gå til AdWords

Merk

Den første gangen du lager en annonsegruppe, blir du bedt om å angi et standardbud for annonsegruppen. Hvis du ikke legger til et søkeordspesifikt bud fra søkeordtabellen, blir standardbudet for annonsegruppen din brukt for søkeordene dine.

Legg til søkeord for kampanjer som målrettes bare mot Displaynettverket
 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Displaynettverket-fanen.
 3. Klikk på + Målretting ovenfor diagrammet.
 4. Velg annonsegruppen der du ønsker å legge til søkeordet.
 5. Klikk på «Legg til målretting»-rullegardinmenyen, og velg «Søkeord for Displaynettverket». Legg til ett søkeord per linje i søkeordfeltet (du kan bruke søkeord som består av flere ord), og klikk på Legg til søkeord. Eventuelt kan du skrive inn søkeordene dine i feltet og klikke på Finn relaterte søkeord for å få forslag til søkeord. Klikk deretter på dobbeltpilene ved siden av eventuelle søkeord du vil legge til.
 6. Klikk på Lukk for å lagre endringene.

Tips

Prøv å bruke søkeordplanleggeren for å få forslag til nye søkeord og trafikkanslag.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?