Zoekwoorden toevoegen

Door goedgekozen zoekwoorden toe te voegen, kunt u uw advertenties op het juiste moment weergeven aan de juiste klanten.

In dit artikel leest u hoe u zoekwoorden toevoegt aan uw advertentiegroepen voor campagnes in het zoeknetwerk, campagnes in het Display Netwerk, Discovery-campagnes en videocampagnes. Het is handig om eerst meer te lezen over zoekwoorden.

Het zoektype aangeven voor zoekwoorden in campagnes in het zoeknetwerk

Als u zoekwoorden toevoegt aan een advertentiegroep in een campagne in het zoeknetwerk, kunt u het gewenste zoektype aangeven door uw zoekwoorden op te geven met een van de volgende notatiewijzen:

 • Voor breed zoeken geeft u zoekwoorden op zonder een speciale notatiewijze te gebruiken (bijvoorbeeld: rode jurk).
 • Voor zoeken op woordgroep geeft u zoekwoorden op tussen dubbele aanhalingstekens (bijvoorbeeld: "rode jurk").
 • Voor exact zoeken geeft u zoekwoorden op tussen rechte haken (bijvoorbeeld: [rode jurk]).

We raden u aan een combinatie van bredere en meer getargete zoektypen te gebruiken, zodat u het juiste verkeersvolume voor waardevolle termen kunt genereren. Als u breed zoeken combineert met Slim bieden, kunt u het volume voor relevante zoekopdrachten vergroten terwijl u uw doelen behaalt. Bekijk meer informatie over Slim bieden.

Speciale tekens gebruiken in zoekwoorden

U kunt in uw zoekwoorden de volgende speciale tekens gebruiken: het &-teken (ampersand) en letters met accenten (á, ê, ï enz.). Zoekwoorden met deze tekens worden beschouwd als twee verschillende zoekwoorden, zoals 'buurtcafe' en 'buurtcafé'.

Hieronder volgen enkele speciale tekens die ons systeem niet herkent:

 • Genegeerde speciale tekens: U kunt punten (.) aan uw uitsluitingszoekwoorden toevoegen, maar deze speciale tekens worden genegeerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld de zoekwoorden 'Hoofdstr.' en 'Hoofdstr' als identieke zoekwoorden worden beschouwd.
 • Ongeldige symbolen: Er wordt een foutmelding weergegeven als u zoekwoorden met bepaalde speciale tekens toevoegt. Enkele van de speciale tekens die niet mogen worden gebruikt in zoekwoorden, zijn: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |. Asterisken (*) kunnen alleen worden toegevoegd aan uitsluitingszoekwoorden.
 • Als u een plusteken (+) in uw zoekwoord toevoegt, wordt dit meestal genegeerd (bijvoorbeeld: blauw+auto), maar als een '+' aan het eind van een woord staat (bijvoorbeeld: C++), wordt deze niet genegeerd.
 • Minteken (-): Hoewel de min-operator (-) wordt genegeerd voor overeenkomsten, heeft deze wel invloed op hoe termen in zoekwoorden overeenkomen. Als u een minteken (-) toevoegt aan het begin van een zoekwoord, wordt dit zoekwoord genegeerd voor zoekwoordovereenkomsten. Als u bijvoorbeeld het uitsluitingszoekwoord 'pure chocolade' heeft, wordt dit beschouwd als identiek aan 'pure'. Spatiëring is ook belangrijk. Als '-' tussen twee woorden staat (bijvoorbeeld 'olie-embargo') of als er een spatie tussen '-' en de term staat (bijvoorbeeld '- rood'), wordt het speciale teken genegeerd.
 • De operator 'site' en andere zoekoperators: De operator 'site' wordt uit uw zoekwoorden verwijderd. Als u bijvoorbeeld het zoekwoord [site:www.example.com pure chocolade] toevoegt, wordt dit beschouwd als identiek aan [pure chocolade]. Andere zoekoperators worden ook genegeerd. Voegt u bijvoorbeeld de zoekoperator 'OR' toe aan het zoekwoord pure chocolade (resulterend in OR pure chocolade), dan wordt de opdracht 'OR' genegeerd en is het zoekwoord alleen pure chocolade.

Instructies voor campagnes in het zoeknetwerk en campagnes in het Display Netwerk

De stappen voor het toevoegen van zoekwoorden aan uw advertentiegroep verschillen afhankelijk van het type campagne dat u heeft ingesteld. Als u niet zeker weet wat uw campagnetype is, raadpleegt u de informatie bovenaan de campagnepagina. U ziet hier het campagnetype, de campagnestatus en het gemiddelde dagbudget.

Zoekwoorden toevoegen aan campagnes in het zoeknetwerk

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu links op Zoekwoorden en klik vervolgens bovenaan op Zoekwoorden zoeken.
 3. Klik op de plusknop .
 4. Klik op Een advertentiegroep selecteren. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, de campagne en de bijbehorende advertentiegroep waaraan u zoekwoorden wilt toevoegen.
 5. U kunt op een van de volgende manieren zoekwoorden toevoegen:
  1. Typ zoekwoorden in of plak ze (één per regel). U kunt voor elk zoekwoord het gewenste zoektype aangeven door een van de volgende notatiewijzen toe te passen:
  2. Voor breed zoeken geeft u zoekwoorden op zonder een speciale notatiewijze te gebruiken (bijvoorbeeld: rode jurk).
  3. Voor zoeken op woordgroep geeft u zoekwoorden op tussen dubbele aanhalingstekens (bijvoorbeeld: "rode jurk").
  4. Voor exact zoeken geeft u zoekwoorden op tussen rechte haken (bijvoorbeeld: [rode jurk]).
  5. Vraag zoekwoordideeën op. Als u een advertentiegroep selecteert, ziet u aan de rechterkant zoekwoordideeën die mogelijk relevant zijn voor uw advertentiegroep. U kunt een gerelateerde website en uw product of service opgeven. Klik op het plusteken naast de zoekwoorden die u aan uw advertentiegroep wilt toevoegen. Nadat u de zoekwoorden heeft toegevoegd, kunt u desgewenst de zoektypen aanpassen.
 6. Klik op Opslaan.

Zoekwoorden toevoegen aan campagnes in het Display Netwerk, Discovery-campagnes en videocampagnes

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu links op Zoekwoorden en vervolgens op Display-/videozoekwoorden.
 3. Klik op de plusknop .
 4. Klik op Een advertentiegroep selecteren en selecteer de campagne en advertentiegroep waaraan u zoekwoorden wilt toevoegen.
 5. U kunt op een van de volgende manieren zoekwoorden toevoegen:
  1. Typ zoekwoorden in of plak ze (één per regel).
  2. Vraag zoekwoordideeën op. Als u een advertentiegroep selecteert, ziet u aan de rechterkant zoekwoordideeën die mogelijk relevant zijn voor uw advertentiegroep. U kunt een gerelateerde website en uw product of service opgeven. Klik op het plusteken naast de zoekwoorden die u aan uw advertentiegroep wilt toevoegen.
 6. Selecteer Doelgroep of Content als zoekwoordinstelling.
 7. Klik op Opslaan.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false