Märksõnade lisamine

Õigete märksõnade lisamine aitab teil näidata reklaame just neile klientidele, kellele soovite, ja just siis, kui vaja.

Sellest artiklist saate teada, kuidas lisada märksõnu otsingukampaaniate või displei-/videokampaaniate reklaamirühmadesse. Enne seda aga tasub ehk lugeda artiklit Teave märksõnade kohta.

Otsingukampaaniate märksõnadele vastetüüpide valimine

Otsingukampaaniate jaoks reklaamirühmadele märksõna lisamisel saate soovitud vastetüübi valimiseks sisestada märksõna mõnes järgmises vormingus.

 • Osalise vaste lisamiseks kasutage vorminguta märksõnu (nt naiste talvemütsid).
 • Osalise vaste teisendaja lisamiseks sisestage teisendatavate terminite ette plussmärk + (nt +naiste +talvemütsid).
 • Fraasivaste lisamiseks pange märksõnad jutumärkide vahele (nt „naiste talvemütsid“).
 • Täpse vaste lisamiseks pange märksõnad nurksulgudesse (nt [naiste talvemütsid]).

Soovitame kasutada kombinatsiooni laiematest (osaline vaste ja osalise vaste teisendaja) ja täpsema sihtimisega vaste (fraasivaste ja täpne vaste) tüüpidest, et saavutada väärtuslike terminite jaoks õige liiklushulk. Laiendades laiemaid vaste tüüpe nutika pakkumisega, saate suurendada asjakohaste päringute mahtu ja saavutada oma eesmärke. Lugege lisateavet nutika pakkumise kohta.

Sümbolite kasutamine märksõnades

Võite oma märksõnades kasutada kahte sümbolit – ampersandi (&) ja rõhumärki (á). Neid sümboleid sisaldavaid märksõnu käsitletakse erinevate märksõnadena, näiteks otsinguterminid Pal ja Pál.

Siin on toodud mõned sümbolid, mida meie süsteem ära ei tunne.

 • Eiratavad sümbolid: saate oma märksõnadesse lisada punkte (.), ent neid eiratakse. See tähendab, et näiteks märksõnu Lõuna tn ja Lõuna tn. käsitletakse identsete märksõnadena.
 • Sobimatud sümbolid: kui lisate märksõnad, mis sisaldavad teatud sümboleid, näete veateadet. Sümbolid, mida märksõnades ei saa kasutada, on näiteks järgmised: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |. Tärne (*) saab lisada ainult negatiivsetele märksõnadele.
 • Plussmärk (+): plussmärki eiratakse märksõna alguses (v.a BMM-i lubamine). Kui lisate oma märksõnadesse muudele positsioonidele plussmärke (+), siis tavaliselt neid eiratakse (nt sinine+auto), kuid mõnel juhul, kui + on sõna lõpus (nt C++), seda ei eirata.
 • Miinusmärk (-): kuigi vastendamisel miinusmärki (-) eiratakse, mõjutab see märksõnade terminite vastendamist. Kui lisate märksõna termini ette miinusmärgi (-), eiratakse märksõna vaste korral seda terminit. Näiteks kui lisate negatiivse märksõna „tume -šokolaad“, peetakse seda identseks märksõnaga „tume“. Ka tühikute kasutamine on oluline. Kui „-” on kahe sõna vahel (näiteks „hea-olu”) või kui „-” ja termini vahel on tühik (näiteks „- punane”), siis seda sümbolit ignoreeritakse.
 • Saidi- ja otsinguoperaatorid: operaator „sait:“ eemaldatakse teie märksõnade hulgast. See tähendab, et kui lisate märksõna [sait:www.example.com tume šokolaad], käsitletakse seda identsena märksõnaga [tume šokolaad]. Samuti eiratakse otsinguoperaatoreid. Näiteks kui lisate otsinguoperaatori „OR“ („või“) märksõnale „tume šokolaad“ (nt OR tume šokolaad), eiratakse käsku „OR“ ja märksõnaks on lihtsalt „tume šokolaad“.

Otsingu- ja displeikampaaniate juhised

Toimingud, mida on vaja teha märksõnade lisamiseks reklaamirühma, olenevad kampaania tüübist. Kui te pole kindel, millist kampaaniatüüpi te kasutate, saate seda vaadata kampaanialehe ülaservast. Seal kuvatakse kampaaniatüüp koos kampaania oleku ja keskmise päevaeelarvega.

Märksõnade lisamine otsingukampaaniatele

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige vasakus lehemenüüs valikul Märksõnad ja siis üleval valikul Otsingumärksõnad.
 3. Klikkige plussmärgiga nupul .
 4. Klikkige valikul Reklaamirühma valimine. Valige kuvatavas dialoogiboksis kampaania ja seotud reklaamirühm, kuhu soovite märksõnu lisada.
 5. Märksõnu saate lisada järgmiselt.
  1. Sisestage või kleepige märksõnad (üks rea kohta). Märksõna vastetüübi valimiseks saate märksõna lisada mõnes järgmises vormingus.
  2. Osalise vaste lisamiseks kasutage vorminguta märksõnu (nt naiste mütsid).
  3. Osalise vaste teisendaja lisamiseks pange teisendatavate terminite ette plussmärk (+) (nt +naiste +mütsid).
  4. Fraasivaste lisamiseks pange märksõnad jutumärkide vahele (nt „naiste talvemütsid“).
  5. Täpse vaste lisamiseks pange märksõnad nurksulgudesse (nt [naiste talvemütsid]).
  6. Hankige märksõnaideid. Reklaamirühma valimise järel kuvatakse paremal märksõnaideed, mida saaks ehk teie reklaamirühmas asjakohaselt kasutada. Soovi korral saate lisada seotud veebisaidi, toote või teenuse. Klikkige reklaamirühma lisatavate märksõnade kõrval plussmärginupul. Pärast märksõnade lisamist saate vastetüüpe muuta.
 6. Klikkige nupul Salvesta.

Märksõnade lisamine Display-võrgustiku või videokampaaniatele

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige vasakus lehemenüüs valikul Märksõnad ja siis üleval valikul Display-võrgustiku/video märksõnad.
 3. Klikkige plussmärgiga nupul .
 4. Klikkige valikul Reklaamirühma valimine ja valige kampaania ning reklaamirühm, kuhu soovite märksõnu lisada.
 5. Märksõnu saate lisada järgmiselt.
  1. Sisestage või kleepige märksõnad (üks rea kohta).
  2. Hankige märksõnaideid. Reklaamirühma valimise järel kuvatakse paremal märksõnaideed, mida saaks ehk teie reklaamirühmas asjakohaselt kasutada. Soovi korral saate lisada seotud veebisaidi, toote või teenuse. Märksõna lisamiseks reklaamirühma klikkige märksõna kõrval plussmärgil.
 6. Valige märksõnaseadeks kas „Vaatajaskond“ või „Sisu“.
 7. Klikkige nupul Salvesta.

Seotud lingid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse