Tilføj søgeord

Ved at vælge de rigtige søgeord kan du vise dine annoncer til relevante kunder på det relevante tidspunkt.

I denne artikel kan du læse om, hvordan du føjer søgeord til dine annoncegrupper til kampagner på Søge- og Displaynetværket samt Discovery- og videokampagner. Vi anbefaler, at du starter med at læse artiklen Om søgeord for at få flere oplysninger.

Valg af matchtyper til søgeord i søgekampagner

Når du føjer et søgeord til annoncegrupper for søgekampagner, kan du vælge den ønskede matchtype ved at angive søgeordet i ét af følgende formater:

 • Hvis du ønsker bredt match, skal du angive søgeord uden formatering (eksempelvis damehatte)
 • Hvis du ønsker sætningsmatch, skal du angive søgeord i anførselstegn (eksempelvis "damehatte")
 • Hvis du ønsker eksakt match, skal du angive søgeord i parentes (eksempelvis [damehatte]).

Vi anbefaler, at du bruger en blanding af bredere og mere målrettede matchtyper, så du får den rette mængde trafik for værdifulde termer. Ved at kombinere bredt match og Smart Bidding kan du øge antallet af relevante forespørgsler, samtdig med at du når dine mål. Få flere oplysninger om Smart Bidding.

Brug af symboler i søgeord

Du kan bruge to symboler, og-tegn (&) og accenttegn (f.eks. á) i dine søgeord. Vi betragter søgeord med disse symboler som to forskellige søgeord, f.eks. fortovscafe og fortovscafé.

Her er nogle af de symboler, som vores system ikke kan genkende:

 • Ignorerede symboler: Du kan føje punktummer (.) til dine negative søgeord, men disse symboler ignoreres. Det betyder, at vi f.eks. opfatter søgeordene Chr. Wærumsgade og Chr Wærumsgade som identiske søgeord.
 • Ugyldige symboler: Der vises en fejlmeddelelse, hvis du tilføjer søgeord, der indeholder bestemte symboler. f.eks.: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |. Asterisker (*) kan kun føjes til negative søgeord.
 • Hvis du tilføjer plusser (+) i dine søgeord, ignoreres de normalt (f.eks. blå+bil), men i visse tilfælde ignoreres et + ikke, hvis det er i slutningen af et ord (f.eks. C++).
 • Symbolet "-": Mens minusoperatoren (-) ignoreres for matchning, påvirker det, hvordan termer i søgeord matches. Hvis du tilføjer et "-" foran en term i søgeordet, vil termen ikke blive brugt i søgeordsmatchning. Hvis du f.eks. har "mørk chokolade" som et negativt søgeord, betragtes det som det samme som kun "mørk". Mellemrum er også vigtige. Hvis "-" er mellem to ord (f.eks. "tv-antenne"), eller hvis der er mellemrum mellem "-" og termen (f.eks. "- rød"), ignoreres symbolet.
 • Operatoren "site" og søgeoperatorer: Operatoren "site:" fjernes fra dine søgeord. Det betyder, at hvis du tilføjer søgeordet [site:www.example.com mørk chokolade], betragter vi det som samme søgeord som [mørk chokolade]. Søgeoperatorer ignoreres også. Hvis du f.eks. føjer søgeoperatoren "OR" til søgeordet mørk chokolade, f.eks. OR mørk chokolade, ignoreres kommandoen "OR", og dit søgeord er kun mørk chokolade.

Vejledning for søge- og displaykampagner

Du føjer søgeord til din annoncegruppe på forskellige måder alt efter din kampagnetype. Hvis du er i tvivl om, hvilken kampagnetype du bruger, kan du se øverst på kampagnesiden. Her ser du kampagnetypen, kampagnestatus og gennemsnitligt dagligt budget.

Føj søgeord til søgekampagner

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på Søgeord på sidemenuen til venstre, og klik derefter på Negative søgeord øverst.
 3. Klik på plusknappen .
 4. Klik på Vælg en annoncegruppe. Vælg den kampagne og tilhørende annoncegruppe, hvor du vil tilføje søgeord, i den dialogboks, der vises.
 5. Du kan tilføje søgeord på én af følgende måder:
  1. Angiv eller indsæt søgeord (ét pr. linje). Du kan vælge en matchtype for hvert søgeord ved at tilføje det i ét af følgende formater.
  2. Hvis du ønsker bredt match, skal du angive søgeord uden formatering (eksempelvis damehatte).
  3. Hvis du ønsker sætningsmatch, skal du angive søgeord i anførselstegn (eksempelvis "damehatte").
  4. Hvis du ønsker eksakt match, skal du angive søgeord i parentes (eksempelvis [damehatte]).
  5. Få forslag til søgeord. Når du vælger en annoncegruppe, får du til højre vist forslag til søgeord, der kan være relevante for din annoncegruppe. Du kan også angive et relateret website og dit produkt eller din ydelse. Klik på plustegnet ud for de søgeord, du vil føje til din annoncegruppe. Du kan ændre matchtyperne, efter at du har tilføjet søgeordene.
 6. Klik på Gem.

Føj søgeord til kampagner på Displaynetværket samt Discovery- og videokampagner

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på Søgeord på sidemenuen til venstre, og klik derefter på Display-/videosøgeord.
 3. Klik på plusknappen .
 4. Klik på Vælg en annoncegruppe, og vælg den kampagne og annoncegruppe, som du gerne vil føje søgeord til.
 5. Du kan tilføje søgeord på én af følgende måder:
  1. Angiv eller indsæt søgeord (ét pr. linje).
  2. Få forslag til søgeord. Når du vælger en annoncegruppe, får du til højre vist forslag til søgeord, der kan være relevante for din annoncegruppe. Hvis du ønsker det det, skal du angive et relateret website og dit produkt eller din tjeneste. Klik på plustegnet ud for ​søgeord, du vil føje til din annoncegruppe.
 6. Vælg enten "Målgruppe" eller "Indhold" for din søgeordsindstilling.
 7. Klik på Gem.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet