Přidání klíčových slov

Výběr vhodných klíčových slov vám pomůže ve správnou chvíli oslovit ty správné zákazníky.

V tomto článku se dozvíte, jak přidávat klíčová slova do reklamních sestav ve Vyhledávací nebo Obsahové síti, v kampaních discovery a ve videokampaních. Další informace o klíčových slovech

Výběr typů shody pro klíčová slova u kampaně ve Vyhledávací síti

Když do reklamní sestavy v kampani ve vyhledávání přidáváte klíčové slovo, můžete použitím příslušného formátu určit typ shody.

 • Volnou shodu nastavíte tak, že klíčové slovo uvedete bez formátování (například dámské klobouky).
 • Frázová shoda se nastaví uvedením klíčového slova v uvozovkách (například „dámské klobouky“).
 • A když chcete nastavit přesnou shodu, zadejte klíčová slova v hranatých závorkách (například [dámské klobouky]).

Doporučujeme použít kombinaci volné shody a cílenějšího typu shody. Tím dosáhnete správného objemu návštěvnosti u výrazů, které jsou pro vás opravdu hodnotné. Využitím volné shody spolu s Chytrými nabídkami můžete zvětšit počet relevantních dotazů a zároveň dosáhnout svých cílů. Další informace o Chytrých nabídkách

Používání symbolů v klíčových slovech

V klíčových slovech můžete použít dva druhy symbolů: ampersand (&) a diakritická znaménka (např. á). Slova se symboly se považují za dvě různá klíčová slova, například balkon a balkón.

Níže uvádíme některé symboly, které systém nerozlišuje:

Ignorované symboly

Poznámka: Můžete použít i ignorované symboly. Ty ale ve většině případů nemají na klíčová slova velký vliv.
 • Tečky – Ke klíčovým slovům můžete přidat tečky (.). Google je ale při porovnávání nebere v úvahu. Například klíčová slova akciová spol. a akciová spol bude tedy systém považovat za shodná.
 • Znaménka plus – Pokud ke klíčovým slovům přidáte znaménka plus (+), budou obvykle ignorována (například „modré+auto“). Pokud ale tento znak umístíte na konec slova (například C++), pak ignorován nebude.

Neplatné symboly

Poznámka: Pokud přidáte klíčová slova obsahující neplatné symboly, objeví se chybová zpráva. Hvězdičku (*) lze přidat pouze do vylučujících klíčových slov.
 • Zavináče: @
 • Zpětná lomítka: \
 • Stříšky (vokáně): ^
 • Čárky: ,
 • Rovnítka: =
 • Vykřičníky: !
 • Znaky důrazu: `
 • Znaky větší nebo menší než: <>
 • Hranaté závorky: [ ]
 • Závorky: ( )
 • Znak procenta: %
 • Svislé čáry: |
 • Otazníky: ?
 • Středníky: ;
 • Vlnovky: ~

Další symboly

 • Znak –: Operátor mínus (–) jako takový bude ve shodě klíčových slov ignorován, ale může ovlivnit, zda budou zohledněny jednotlivé výrazy klíčových slov. Když před konkrétním výrazem klíčového slova použijete znak mínus (–), pak se tento výraz pro shodu klíčových slov nepoužije. Pokud máte například vylučující klíčové slovo sportovní –obuv, bude považováno za shodné se slovem sportovní. Záleží však na umístění mezer. Pokud je znak mínus (–) použit mezi dvěma slovy (například malíř-lakýrník) nebo je mezi tímto znakem a daným výrazem mezera (například – červený), bude znak – ignorován.
 • Operátor „site:“ a operátory vyhledávání: Operátor „site:“ bude z klíčových slov odstraněn. Klíčové slovo [site:www.example.com hořká čokoláda] bude považováno za stejné jako [hořká čokoláda]. Ignorovány budou i operátory vyhledávání. Pokud tedy přidáte ke klíčovému slovu hořká čokoláda operátor „OR“ (tj. OR dark chocolate), příkaz „OR“ nebude rozpoznán a klíčovým slovem bude jen hořká čokoláda.

Pokyny pro kampaně ve Vyhledávací a Obsahové síti

Postup přidání klíčových slov do reklamní sestavy se liší podle toho, jaký typ kampaně máte. Pokud si nejste jisti, o jaký typ se jedná, podívejte se do horní části stránky kampaně. Kromě údaje o typu kampaně zde najdete i její stav a průměrný denní rozpočet.

Přidání klíčových slov do kampaní ve vyhledávání

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Klíčová slova a pak nahoře na Klíčová slova pro Vyhledávání.
 3. Klikněte na tlačítko plus .
 4. Klikněte na možnost Zvolte reklamní sestavu. V zobrazeném dialogovém okně vyberte kampaň a reklamní sestavu, do které chcete klíčová slova přidat.
 5. Klíčová slova lze přidat jedním z těchto způsobů:
  • Napište je nebo je vložte (na každý řádek jedno). U každého z nich můžete určit typ shody, a to takto:
   • Volnou shodu nastavíte tak, že klíčové slovo uvedete bez formátování (například dámské klobouky).
   • Frázová shoda se nastaví uvedením klíčového slova v uvozovkách (například „dámské klobouky“).
   • A pokud chcete nastavit přesnou shodu, zadejte klíčová slova v hranatých závorkách (například [dámské klobouky]).
  • Použijte návrhy klíčových slov. Jakmile vyberete reklamní sestavu, vpravo se zobrazí návrhy na klíčová slova, která by mohla být pro vaši reklamní sestavu užitečná. Pokud chcete, můžete zadat související web a název vašeho produktu či služby. Klikněte na tlačítko plus vedle klíčových slov, která chcete do reklamní sestavy přidat. Jakmile je přidáte, můžete upravit typy shody.
 6. Klikněte na Uložit.

Přidání klíčových slov do kampaní v Obsahové síti, kampaní discovery a videokampaní

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na možnost Klíčová slova a pak na Klíčová slova pro Obsahovou síť / videa.
 3. Klikněte na tlačítko plus .
 4. Klikněte na možnost Vyberte reklamní sestavu a zvolte kampaň a reklamní sestavu, do které chcete klíčová slova přidat.
 5. Klíčová slova lze přidat jedním z těchto způsobů:
  • Napište je nebo je vložte (na každý řádek jedno).
  • Použijte návrhy klíčových slov. Jakmile vyberete reklamní sestavu, vpravo se zobrazí návrhy na klíčová slova, která by mohla být pro vaši reklamní sestavu užitečná. Pokud chcete, můžete zadat související web a název vašeho produktu či služby. Vedle klíčových slov, která chcete do reklamní sestavy přidat, klikněte na znaménko plus.
 6. Nastavte klíčová slova pomocí možnosti Publikum nebo Obsah.
 7. Klikněte na Uložit.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
73067
false
false