Добавяне на ключови думи

Добавянето на ключови думи Ви помага да показвате рекламите си на желаните от Вас клиенти, когато поискате.

Тази статия показва как да добавяте ключови думи към рекламните си групи за кампании в мрежата за търсене, такива в дисплейната мрежа и видеокампании. Може да започнете, като научите повече за ключовите думи.

Избор на типове на съвпадението за ключови думи за кампании в мрежата за търсене

Когато добавяте ключова дума към рекламни групи за кампании в мрежата за търсене, можете да изберете типа на съвпадение, като въведете ключовата дума в един от следните формати:

Препоръчва се да използвате комбинация от типове широко и по-тясно съвпадение, за да получите подходящия обем трафик за думите от значение за бизнеса Ви. Като съчетаете широкото съвпадение с „Интелигентно офериране“, можете да увеличите броя на подходящите заявки, като същевременно постигате целите си. Научете повече за „Интелигентно офериране“.

Използване на символи в ключовите думи

В ключовите си думи можете да използвате два символа – амперсанд (&) и символ за ударение (à). Ключовите думи с такива символи се считат за две отделни, например „зелени пари“ и „зелени пàри“.

Следват някои от символите, които системата ни не разпознава:

 • Игнорирани символи: Можете да добавяте точки (.) към ключовите си думи, но тези символи ще бъдат игнорирани. Това означава, че например ключовите думи „ул. Незабравка“ и „ул Незабравка“ ще се считат за еднакви.
 • Невалидни символи: Ще видите съобщение за грешка, ако добавите ключови думи, които съдържат определени символи. Някои от символите, които не могат да се използват в ключовите Ви думи, са: , ! @ % ^ () = {} ; ~ ` <> ? \ |. Звездички (*) могат да се добавят само към отрицателни ключови думи.
 • Ако добавите знаци плюс (+) към ключовите си думи, те обикновено биват игнорирани (например „син+автомобил“), но в някои случаи, ако знакът + е в края на думата (например „C++“), той няма да бъде игнориран.
 • Символът -: Операторът минус (-) бива игнориран при установяването на съответствие, но има отражение върху начина, по който се намира съвпадение на термините в ключовите думи. Добавянето на знак минус „-“ пред термин в ключовата дума ще доведе до игнорирането на този термин при намиране на съвпадение на ключовите думи. Ако например имате отрицателна ключова дума „черен -шоколад“, тя ще се счита за същата като „черен“. Разстоянието между термините също е от значение. Ако знакът минус „-“ е между две думи (например „сладко-кисел“) или има разстояние между знака „-“ и термина (например „- червен“), символът ще бъде игнориран.
 • Оператори „site“ и за търсене: Ще премахнем оператора „site:“ от ключовите Ви думи. Това означава, че ако добавите ключовата дума [site:www.example.com черен шоколад], тя ще се счита за идентична с [черен шоколад]. Оператори за търсене също ще бъдат игнорирани. Ако например добавите оператора за търсене „ИЛИ“ към ключовата дума „черен шоколад“, т.е. „ИЛИ черен шоколад“, командата „ИЛИ“ ще бъде игнорирана и ключовата Ви дума ще бъде само „черен шоколад“.

Инструкции за кампании в мрежата за търсене и дисплейната мрежа

Стъпките за добавяне на ключови думи към рекламна група се различават в зависимост от типа на кампанията Ви. Ако не сте сигурни какъв е той, проверете в горната част на страницата на кампанията. Ще видите типа на кампанията, както и нейното състояние и средния ѝ дневен бюджет.

Добавяне на ключови думи към кампании в мрежата за търсене

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Ключови думи в страничното меню вляво и след това върху Ключови думи за мрежата за търсене в горната част.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 4. Кликнете върху Изберете рекламна група. В показалия се диалогов прозорец изберете кампанията и свързаната рекламна група, към която искате да добавите ключови думи.
 5. Можете да добавите ключови думи по един от следните начини:
  1. Въведете или поставете ключовите думи по една на ред. Можете да изберете тип на съвпадение за всяка ключова дума, като я добавите в един от следните формати:
  2. За широко съвпадение въвеждайте ключови думи без форматиране (например: дамски шапки).
  3. За съвпадение по фраза въвеждайте ключовите думи в кавички (например: "дамски шапки").
  4. За точно съвпадение въвеждайте ключовите думи в квадратни скоби (например: [дамски шапки]).
  5. Получете идеи за ключови думи. След като изберете рекламна група, вдясно ще видите идеи за ключови думи, които може да са подходящи за рекламната Ви група. Ако желаете, въведете свързан уебсайт, както и продукта или услугата си. Кликнете върху знака плюс до ключовите думи, които искате да добавите към рекламната си група. Можете да промените типовете на съвпадението, след като добавите ключовите думи.
 6. Кликнете върху Запазване.

Добавяне на ключови думи към кампании в дисплейната мрежа, кампании за откриване и видеокампании

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Ключови думи и след това – върху Ключови думи за дисплейната мрежа/видеоклипове.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 4. Кликнете върху Избор на рекламна група и изберете кампанията и рекламната група, към които искате да добавите ключови думи.
 5. Можете да добавите ключови думи по един от следните начини:
  1. Въведете или поставете ключовите думи по една на ред.
  2. Получете идеи за ключови думи. След като изберете рекламна група, вдясно ще видите идеи за ключови думи, които може да са подходящи за рекламната Ви група. Ако желаете, въведете свързан уебсайт, както и продукта или услугата си. Кликнете върху знака плюс до ключовите думи, които искате да добавите към рекламната си група.
 6. За настройката на ключовите си думи изберете „Аудитория“ или „Съдържание“.
 7. Кликнете върху Запазване.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си