Всичко за съвместимостта на списъците за ремаркетинг

Списъците за ремаркетинг Ви дават възможност да показвате реклами на хора, които са взаимодействали с бизнеса Ви, и така да насочвате към клиенти, които може да имат силен интерес към продуктите и услугите Ви. Тези клиенти може да са посещавали уебсайта Ви, да са изтегляли приложението Ви или да са виждали видеоклиповете Ви в YouTube. В Google Ads можете да създавате списъци за ремаркетинг на базата на много различни източници на данни и видове поведение на потенциалните клиенти.

Научете повече за различните начини за ремаркетинг в Google Ads.

Броят на хората, до които можете да достигнете със списък за ремаркетинг, зависи много от това къде искате да се показват рекламите Ви. В тази статия се разяснява защо е възможно това да се случи и кои списъци за ремаркетинг за съвместими.

Преди да започнете

Ако не сте запознати с ремаркетинга, първо трябва да прочетете Как функционира ремаркетингът. Ще научите как се настройва кампания за ремаркетинг и как се създават списъци.

В някои случаи списъкът Ви може да не отговаря на условията или да е несъвместим с кампанията Ви. Има две причини, поради които списък за ремаркетинг може да не работи в кампанията Ви:

  1. Списъкът Ви не съдържа достатъчно посетители или потребители в мрежата, посочена в настройките на кампанията Ви. Научете повече за размера на списъците.
  2. Типът на списъка Ви е несъвместим с мрежата, посочена в настройките на кампанията Ви. По-долу можете да научите повече за съвместимостта на типовете списъци.

Съвместимост на типовете списъци

Списъците за ремаркетинг се групират по източника на данните им в типове списъци за ремаркетинг. Най-често срещаният тип списък е „Посетители на уебсайта“, който използва маркер в уебсайта Ви, за да добавя хора към списъка. По-долу можете да разберете кои типове списъци са съвместими с различните типове реклами.

Имайте предвид, че трябва да продължите да спазвате изискванията за размер.

Размер на списъка за ремаркетинг

Изискването за показване на рекламите от списъка Ви за ремаркетинг варира в зависимост от целевата мрежа.

  1. За Google Дисплейна мрежа са необходими най-малко 100 активни посетители или потребители за последните 30 дни.
  2. За Google Мрежа за търсене са необходими най-малко 1000 активни посетители или потребители за последните 30 дни.
  3. За YouTube са необходими най-малко 1000 активни посетители или потребители за последните 30 дни.
  4. За Gmail са необходими най-малко 1000 активни посетители или потребители през последните 30 дни в дисплейната мрежа.
  5. За рекламите за откриване са необходими най-малко 100 активни посетители или потребители за последните 30 дни в дисплейната мрежа, за да се показват във всички мрежи за реклами за откриване.

Тип списък

Съвместимост на списъка                                                       

  Търсене YouTube Дисплейна Gmail
Посетители на уебсайта* Готово Готово Готово Готово
Потребители на YouTube Готово Готово Премахване Премахване
Потребители на приложението Готово Готово Готово Премахване
Списък с клиенти Готово Готово Готово Готово

* Възможно е някои посетители на уебсайта Ви да не могат да бъдат насочвани в продукти на Google. Например посетителите, качени чрез Платформи за управление на данни, не могат да бъдат насочвани в продукти на Google.

Съвместимостта на списъците с подобни аудитории зависи от началния списък.

Тип на началния списък

Съвместимост на списъците с подобни аудитории

  Търсене YouTube Дисплейна Дисплейна мрежа (само за Gmail)
Посетители на уебсайта* Готово Готово Готово Готово
Потребители на YouTube Премахване Готово Премахване Премахване
Потребители на приложението Премахване Премахване Готово Премахване
Списък с клиенти Готово Готово Готово Готово

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си