Σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης χρηστών για τον λογαριασμό υπευθύνου

Όπως συμβαίνει και με τους ατομικούς λογαριασμούς Google Ads, μπορείτε να προσκαλείτε άλλους χρήστες στον λογαριασμό υπευθύνου. Μέσα από τον λογαριασμό υπευθύνου, μπορείτε να επιλέξετε τι θα μπορούν να κάνουν αυτοί οι χρήστες, εκχωρώντας τους ένα από τα 4 επίπεδα πρόσβασης: Διαχειριστή, Πλήρης, Μόνο για ανάγνωση και Μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις δυνατότητες των χρηστών στον λογαριασμό υπευθύνου σε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης. 

Επίπεδα πρόσβασης χρηστών

Υπάρχουν δύο παράγοντες που καθορίζουν αυτά που μπορεί να δει και να κάνει ένας χρήστης σε έναν λογαριασμό υπευθύνου, καθώς και τους λογαριασμούς που είναι συνδεδεμένοι με αυτόν:

 • Το επίπεδο πρόσβασης που του έχει παραχωρηθεί για αυτόν τον λογαριασμό υπευθύνου.
 • Το αν ο λογαριασμός υπευθύνου είναι κάτοχος διαχείρισης του διαχειριζόμενου λογαριασμού.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης για χρήστες λογαριασμών υπευθύνου και των δυνατοτήτων τους:

Επίπεδο πρόσβασης για χρήστη λογαριασμού υπευθύνου Τι μπορεί να κάνει ο χρήστης λογαριασμού υπευθύνου στον λογαριασμό υπευθύνου Τι μπορεί να κάνει ο χρήστης λογαριασμού υπευθύνου σε συνδεδεμένους διαχειριζόμενους λογαριασμούς
Πρόσβαση διαχειριστή
 • Σύνδεση υπαρχόντων λογαριασμών και δημιουργία νέων συνδεδεμένων λογαριασμών
 • Αποδοχή και απόρριψη αιτημάτων σύνδεσης
 • Αποσύνδεση άλλων λογαριασμών υπευθύνου και ατομικών λογαριασμών Google Ads
 • Πρόσκληση χρηστών 
 • Ακύρωση προσκλήσεων που έχουν αποσταλεί από άλλους χρήστες με πρόσβαση στον λογαριασμό
 • Κατάργηση χρήστη 
 • Αλλαγή επιπέδων πρόσβασης για χρήστες

Αν ο λογαριασμός υπευθύνου δεν είναι κάτοχος διαχείρισης, τότε ένας χρήστης με πρόσβαση διαχειριστή μπορεί να κάνει τις εξής ενέργειες:

 • Πρόσκληση χρηστών με επίπεδα πρόσβασης Πλήρης, Μόνο για ανάγνωση ή Μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Προβολή, επεξεργασία και διαχείριση οποιουδήποτε τμήματος συνδεδεμένων λογαριασμών και καμπανιών
 • Αλλαγή πρόσβασης χρήστη από Πλήρης σε Μόνο για ανάγνωση
 • Αλλαγή πρόσβασης χρήστη από Μόνο για ανάγνωση σε Πλήρης
 • Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης για συνδεδεμένους λογαριασμούς
 • Λήψη αναφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον έχουν προστεθεί σε λίστα αλληλογραφίας

Εκτός από τα παραπάνω, αν ο λογαριασμός υπευθύνου είναι κάτοχος διαχείρισης, τότε ένας χρήστης με πρόσβαση διαχειριστή μπορεί να κάνει τις εξής ενέργειες:

 • Πρόσκληση χρηστών με πρόσβαση Διαχειριζόμενη
 • Αλλαγή πρόσβασης χρήστη από Διαχειριζόμενη σε Πλήρης ή Μόνο για ανάγνωση
 • Αλλαγή πρόσβασης χρήστη από Μόνο για ανάγνωση ή Πλήρης σε Διαχειριστή
 • Παραχώρηση ιδιοκτησίας διαχείρισης σε άλλον λογαριασμό υπευθύνου
 • Κατάργηση ιδιοκτησίας διαχείρισης
 • Αποδοχή και απόρριψη αιτημάτων σύνδεσης από άλλους λογαριασμούς υπευθύνου
 • Αποσύνδεση άλλου λογαριασμού υπευθύνου
 • Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κοινής χρήσης λιστών επαναληπτικού μάρκετινγκ
Πλήρης πρόσβαση Περιήγηση στον λογαριασμό υπευθύνου
 • Προβολή, επεξεργασία και διαχείριση οποιουδήποτε τμήματος συνδεδεμένων λογαριασμών και καμπανιών
 • Σύνδεση και προβολή αναφορών για συνδεδεμένους λογαριασμούς
 • Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης για συνδεδεμένους λογαριασμούς
 • Λήψη αναφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον έχουν προστεθεί σε λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση Περιήγηση στον λογαριασμό υπευθύνου
 • Προβολή, σύνδεση και δημιουργία αναφορών για συνδεδεμένους λογαριασμούς
 • Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης για συνδεδεμένους λογαριασμούς
 • Λήψη αναφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον έχουν προστεθεί σε λίστα αλληλογραφίας

Σημείωση: Οι χρήστες με πρόσβαση Μόνο για ανάγνωση δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές στον λογαριασμό (για παράδειγμα, αντιγραφή και επικόλληση οντοτήτων ως καμπανιών).

Πρόσβαση μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης για λογαριασμό υπευθύνου
 • Λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης για συνδεδεμένους λογαριασμούς
 • Λήψη αναφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον έχουν προστεθεί σε λίστα αλληλογραφίας

Σημείωση: Οι χρήστες με πρόσβαση Μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές στον λογαριασμό (για παράδειγμα, αντιγραφή και επικόλληση οντοτήτων ως καμπανιών).

Πρόσβαση χρηστών σε λογαριασμούς υπευθύνου που είναι συνδεδεμένοι με τον δικό σας λογαριασμό υπευθύνου

Αφού συνδεθεί ο δικός σας λογαριασμός υπευθύνου με έναν άλλον λογαριασμό υπευθύνου, δείτε πώς λειτουργεί η όλη δομή για χρήστες που έχουν πρόσβαση στον δικό σας λογαριασμό υπευθύνου:

 • Αν ο δικός σας λογαριασμός υπευθύνου βρίσκεται πάνω από τον άλλον λογαριασμό υπευθύνου στην ιεραρχία (δηλαδή αν ο λογαριασμός σας διαχειρίζεται τον άλλον λογαριασμό υπευθύνου), οι χρήστες με πρόσβαση στον δικό σας λογαριασμό υπευθύνου μπορούν να κάνουν αλλαγές στον άλλον λογαριασμό υπευθύνου.
 • Αν ο δικός σας λογαριασμός υπευθύνου βρίσκεται κάτω από τον άλλον λογαριασμό υπευθύνου στην ιεραρχία (δηλαδή αν η διαχείριση του λογαριασμού σας γίνεται από τον άλλον λογαριασμό υπευθύνου), οι χρήστες με πρόσβαση στον δικό σας λογαριασμό υπευθύνου δεν θα μπορούν να κάνουν αλλαγές στον άλλον λογαριασμό υπευθύνου.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας