Giới thiệu về bài đánh giá Bán hàng kỹ thuật số của Google Partners

Bài đánh giá Bán hàng kỹ thuật số được thiết kế để kiểm tra kiến ​​thức của bạn về các khái niệm cơ bản và kỹ năng bán giải pháp quảng cáo trực tuyến. Bài đánh giá kiểm tra mức độ hiệu quả của bạn trong việc bán giải pháp kỹ thuật số của Google cho khách hàng.

Bạn có thể lấy giấy chứng nhận thông qua Academy for Ads, chương trình đào tạo trực tuyến của Google. Để lấy được giấy chứng nhận, bạn cần vượt qua bài đánh giá Bán hàng kỹ thuật số. Bài đánh giá không tính vào điều kiện đạt chứng nhận về Google Ads hoặc đạt được trạng thái Đối tác của Google.

Bài viết này bao gồm thông tin về bài đánh giá, kể cả cách chuẩn bị và thực hiện bài đánh giá. Bài viết này cũng chứa các thông tin về điểm vượt qua và giới hạn thời gian của bài đánh giá.

Trước khi bắt đầu

Nếu chưa có tài khoản Academy for Ads thì bạn cần tạo tài khoản để truy cập vào các bài đánh giá AdWords mà bạn cần vượt qua để đạt được chứng nhận. Hãy tìm hiểu cách thiết lập tài khoản Academy for Ads.

Giới thiệu về bài đánh giá

Bài đánh giá được thiết kế để kiểm tra kiến ​​thức của bạn về các khái niệm cơ bản và kỹ năng bán giải pháp quảng cáo trực tuyến, bao gồm những nội dung sau:

  • Quảng cáo trên Google
  • Kỹ năng bán hàng cho các giải pháp kỹ thuật số của Google

Các bài đánh giá lấy Giấy chứng nhận Bán hàng kỹ thuật số hiện được hỗ trợ bằng 19 ngôn ngữ.

Ngôn ngữ hiện được hỗ trợ: tiếng Séc, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Hà Lan, tiếng Anh (Anh), tiếng Anh (Mỹ), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Nga, tiếng Slovak, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh), tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt

Cách chuẩn bị cho bài đánh giá

Trước khi thực hiện bài đánh giá Bán hàng kỹ thuật số, bạn nên có kinh nghiệm sử dụng và bán giải pháp quảng cáo với Google Ads trong thực tiễn. Bạn nên làm quen với các khái niệm bán hàng và quảng cáo trực tuyến.

Để giúp bạn chuẩn bị, chúng tôi cung cấp 2 hướng dẫn ôn tập về các chủ đề của bài đánh giá:

  • Trung tâm trợ giúp của Partners: Hướng dẫn ôn tập trong Trung tâm trợ giúp của Partners
  • Academy for Ads: Khi đăng nhập vào tài khoản Academy for Ads, bạn có thể truy cập vào lộ trình học tập của chuyên môn Bán hàng kỹ thuật số để thực hiện bài đánh giá. Bạn có thể tham gia các khóa học nằm trong lộ trình học tập để chuẩn bị cho bài đánh giá. Vui lòng lưu ý rằng các khóa học chỉ được hỗ trợ bằng tiếng Anh.

Cách thực hiện bài đánh giá

Trong Academy for Ads, bạn có thể thực hiện bài đánh giá từ bất kỳ lộ trình học tập nào của chuyên môn Bán hàng kỹ thuật số có từ "giấy chứng nhận" trong tiêu đề.

Hãy tìm hiểu thêm về cách thực hiện bài đánh giá và lấy giấy chứng nhận tại Academy for Ads.

Điểm vượt qua và giới hạn thời gian

  • Điểm vượt qua: 80%
  • Giới hạn thời gian: 90 phút

Nếu không vượt qua được, thì bạn có thể thực hiện lại bài đánh giá 1 ngày sau đó.

Khi bạn bắt đầu bài đánh giá, đồng hồ bấm giờ sẽ bắt đầu đếm ngược. Khi đó, bạn sẽ không thể tạm dừng đồng hồ. Nếu bạn thoát khỏi bài đánh giá, chẳng hạn như nếu bạn đóng trình duyệt hoặc máy tính tắt, thì đồng hồ sẽ bấm hết giờ ngay lập tức. Bạn sẽ phải đợi 1 ngày để thực hiện lại bài đánh giá.

Hết hạn bài đánh giá

Bài đánh giá có giá trị trong 24 tháng. Khi bài đánh giá hết hạn, bạn sẽ cần phải thực hiện lại và vượt qua bài đánh giá lần nữa.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?