Informácie o teste Predaj digitálnych riešení programu Google Partners

Test Predaj digitálnych riešení je navrhnutý tak, aby preveril vaše znalosti základných konceptov online reklamy a predajné zručnosti. Hodnotí, ako efektívne klientom predávate digitálne riešenia Googlu.

Túto certifikáciu môžete získať cez online školiaci program Googlu Academy for Ads. Na získanie certifikácie budete musieť úspešne absolvovať test Predaj digitálnych riešení. Tento test sa nepočíta ako splnená podmienka na získanie certifikácie Google Ads či statusu certifikovaného partnera Google.

Tento článok obsahuje informácie o teste aj o tom, ako sa naň pripraviť. Informuje aj o skóre potrebnom na úspešné absolvovanie a časovom limite.

Skôr než začnete

Ak nemáte účet Academy for Ads, musíte si ho vytvoriť, aby ste mali prístup k testom AdWords, ktoré sú potrebné na získanie certifikácie. Zistite, ako si vytvoriť účet Academy for Ads.

Informácie o teste

Test je navrhnutý tak, aby preveril vaše znalosti základných konceptov online reklamy a predajné zručnosti vrátane nasledujúcich:

  • reklám na Googli,
  • predajných zručností digitálnych riešení Googlu.

Certifikačné testy Google Ads sú k dispozícii v 19 jazykoch.

K dispozícii sú tieto jazyky: angličtina (Spojené kráľovstvo), angličtina (Spojené štáty), čeština, čínština (tradičná), čínština (zjednodušená), francúzština, holandčina, japončina, kórejčina, nemčina, poľština, portugalčina, portugalčina (Brazília), ruština, slovenčina, španielčina, španielčina (Latinská Amerika), taliančina, thajčina, turečtina a vietnamčina.

Ako sa pripraviť na test

Odporúčame, aby ste test Predaj digitálnych riešení absolvovali až po získaní praktických skúseností s používaním služby Google Ads a s predajom v rámci nej. Mali by vám byť známe koncepty online reklamy a predaja.

Ako pomôcky pri príprave vám ponúkame dve študijné príručky, ktoré pokrývajú tematické okruhy testu:

  • Centrum pomoci programu Partners: Študijná príručka dostupná v centre pomoci programu Partners.
  • Academy for Ads: Po prihlásení sa do svojho účtu Academy for Ads budete mať prístup k vzdelávacej dráhe Predaj digitálnych riešení vedúcej k príslušnému testu. V rámci tejto vzdelávacej dráhy by ste mali absolvovať príslušné kurzy, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na test. Upozorňujeme, že kurzy sú k dispozícii iba v angličtine.

Ako absolvovať test

V službe Academy for Ads môžete absolvovať test v rámci vzdelávacej dráhy k testu Predaj digitálnych riešení, ktorá má v názve slovo „certifikácia“.

Získajte ďalšie informácie o tom, ako absolvovať testy a získať certifikácie v programe Academy for Ads.

Skóre a časový limit na úspešné absolvovanie testu

  • Požadované skóre: 80 %
  • Časový limit: 90 minút

Ak test neabsolvujete úspešne, o jeden deň si ho môžete zopakovať.

Po začatí testu sa spustí odpočítavanie času na časovači. Časovač sa po spustení nedá pozastaviť. Ak stránky testu opustíte (napríklad ak zatvoríte prehliadač alebo sa vám vypne počítač), časovač okamžite vyprší. Test budete môcť znova absolvovať po jednom dni.

Vypršanie platnosti testu

Test je platný 24 mesiacov. Po vypršaní platnosti si budete musieť test zopakovať a úspešne ho absolvovať.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?