Всичко за теста по дигитална реклама и продажби на Google Partners

Тестът по дигитална реклама и продажби има за цел да провери знанията Ви за основни понятия в онлайн рекламирането и уменията Ви за продажби. Той оценява ефективността, с която продавате дигиталните решения на Google на клиенти.

Можете да получите сертифициране чрез Academy for Ads – програмата на Google за онлайн обучение. За целта трябва да издържите теста по дигитална реклама и продажби. Той не се включва в изискванията за получаване на сертифициране по Google Ads или за получаване на статус в Google Partners.

Тази статия съдържа информация за теста, включително как да се подготвите и да го положите. В нея са разяснени също и минималният резултат за успешното му полагане и времевото ограничение.

Преди да започнете

Ако нямате профил в Academy for Ads, трябва да създадете такъв. В противен случай няма да имате достъп до тестовете за AdWords, необходими за получаване на сертифициране. Разберете как да настроите профила си в Academy for Ads.

Всичко за теста

Тестът има за цел да провери знанията Ви за основни понятия в онлайн рекламирането и уменията Ви за продажби, включително:

  • рекламиране с Google;
  • умения за продажба на дигиталните решения на Google.

Тестовете за сертифициране по Google Ads са достъпни на 19 езика.

Налични езици: английски (Обединено кралство), английски (САЩ), виетнамски, италиански, испански, испански (Латинска Америка), китайски, корейски, немски, нидерландски, опростен традиционен китайски, полски, португалски, португалски (Бразилия), руски, словашки, тайландски, турски, френски, чешки и японски

Как да се подготвите за теста

Преди да положите теста по дигитална реклама и продажби, препоръчваме да придобиете практически опит в използването и продажбата на Google Ads. Трябва да сте запознати с понятията в онлайн рекламирането и продажбите.

За да Ви помогнем да се подготвите, предлагаме 2 учебни ръководства, които обхващат темите на теста:

  • Помощен център на Partners: Учебно ръководство в Помощния център на Partners.
  • Academy for Ads: Когато влезете в профила си в Academy for Ads, имате достъп до учебния курс по дигитална реклама и продажби за теста. Можете да го преминете, за да се подготвите за теста. Имайте предвид, че курсовете са налични само на английски език.

Как да положите теста

В Academy for Ads можете да положите теста чрез учебния курс по дигитална реклама и продажби със „сертифициране“ в заглавието.

Научете повече за полагането на тестовете и получаването на сертифициране в Academy for Ads.

Минимален резултат за успешно полагане и времево ограничение

  • Минимален резултат за успешно полагане на теста: 80%
  • Времево ограничение: 90 минути

Ако не положите успешно теста, можете да опитате отново след 1 ден.

Когато започнете теста, ще се включи таймер, който отброява времето до приключването му. След това няма да можете да поставяте таймера на пауза. Ако прекъснете теста, например затворите браузъра или компютърът Ви се изключи, таймерът ще изтече незабавно. За да положите теста отново, трябва да изчакате 1 ден.

Валидност на теста

Тестът е валиден за период от 24 месеца. След това ще трябва да го издържите отново.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?