Odstraňování problémů s nahráváním seznamů, malou velikostí seznamů nebo nízkým objemem u vlastních seznamů zákazníků

Dva běžné problémy, které se týkají vlastních seznamů zákazníků, jsou problémy s nahráváním a malou velikostí seznamů. Oba obvykle souvisejí s problematickým formátováním datového souboru nebo nesprávným hašováním.

Kromě užitečných nástrojů pro hašování vás tento článek provede kroky, které zajistí, aby soubory a údaje v nich obsažené měly požadovaný formát a přiřazování údajů proběhlo s maximální efektivitou. Navíc vysvětlíme běžné příčiny problémů spojených s nízkou návštěvností a zpracováním seznamů a jejich řešení.

Než začnete

Často dochází k nejasnostem ohledně rozdílu mezi počtem záznamů v nahraném souboru a velikostí seznamu zobrazenou v Google Ads.

Při nahrávání souboru je nejprve u údajů o zákaznících ověřeno, zda mají přijatelný formát a lze je nahrát. Je-li ověření úspěšné, po dokončení nahrávání se vám zobrazí, jaké procento údajů o zákaznících prošlo ověřením, podařilo se je nahrát a bude přiřazeno k účtům Google. Jakmile přiřazování skončí, zobrazí se v sloupci Velikost seznamu zákazníků počet údajů o zákaznících, které se podařilo úspěšně přiřadit. Další informace o tom, jak Google využívá údaje z vlastních seznamů zákazníků.

Upozorňujeme, že ne každý záznam s údaji o zákazníkovi, který nahrajete, musí být svázán s aktivním účtem Google. Proto se počet nahraných záznamů může lišit od skutečné velikosti vlastního seznamu zákazníků.

Řešení problémů s nahráváním a nízkou velikostí seznamů

Datové soubory s vlastními seznamy zákazníků musí dodržovat specifické požadavky na formátování, jinak nemohou být přijaty. Nesprávné formátování, včetně nesprávného hašování, může vést k chybám při nahrávání nebo zapříčinit malou úspěšnost při přiřazování záznamů.

Zkontrolujte všechny níže uvedené položky, protože každá z nich může být příčinou nízké velikosti seznamu. Další pokyny k formátování si přečtěte v článku Nahrávání souborů dat a správa vlastních seznamů zákazníků.

 1. Soubory musí být ve formátu CSV
 2. Všechny identifikátory jednoho záznamu s údaji o uživateli musí být odděleny čárkami. Jednotlivé záznamy s údaji o různých uživatelích musí být odděleny standardním unixovým znakem pro nový řádek \n nebo zalomením řádku. Nesmí být odděleny mezerou nebo středníkem.
 3. Záhlaví mohou obsahovat pouze výrazy: Email, Phone, First Name, Last Name, Country, Zip a Mobile Device ID (máte-li pro jednoho zákazníka několik e‑mailových nebo korespondenčních adres, případně i telefonních čísel, můžete do souboru zahrnout několik sloupců s názvy Email, Zip nebo Phone).
 4. Všechny e‑mailové adresy musí obsahovat název domény, jako je gmail.com nebo hotmail.com.
 5. Před jménem nemůže být uvedeno oslovení (např. Pan).
 6. Identifikace pomocí korespondenčních adres: Datový soubor musí obsahovat všechna následující čtyři záhlaví sloupců: „First Name“ (Jméno), „Last Name“ (Příjmení), „Country“ (Země) a „Zip“ (PSČ).
 7. Telefonní čísla uvádějte včetně kódu země.

Pokud provádíte hašování před nahráním souboru:

 1. Nehašujte sloupce Country a Zip.
 2. Používejte jen malá písmena a odstraňte všechny mezery navíc před, po a mezi e-mailovými adresami a jmény.
 3. E-maily s diakritikou nebudou přiřazeny k účtům Google (např. è, é, ê a ë). Diakritiku nicméně můžete používat v polích „First Name“ a „Last Name“.
 4. Telefonní čísla uvádějte ve formátu E.164.

Příklad formátování

Zde je příklad správného formátování souboru pomocí řádků a sloupců (první řádek musí obsahovat záhlaví).

Email Email First Name Last Name Country Zip Phone
test@gmail.com test2@gmail.com john smith us 94016  
test3@gmail.com   nový test test cn 101300 1 (234) 567-8910

Zde je příklad správného formátování pomocí souboru CSV.

Email, First Name, Last Name, Country, Zip, Phone
test@gmail.com,test2@gmail.com, john,smith, us, 94016, 1(234)567-8910
test3@gmail.com, newtest, test, cn, 101300, 101500,12354789

V obou příkladech lze přidat několik sloupců a hodnot představujících e‑mail a PSČ. Záhlaví musí být v angličtině.

Nízká míra úspěšnosti nahrávání
Prvních 1 000 řádků v souboru dat je před nahráním předem zkontrolováno, zda v nich není nějaký problém. Chybové zprávy vysvětlí opravy.

Řádky po prvním tisíci už předem zkontrolovány nebudou – zobrazí se jen procento úspěšně nahraných řádků. Zkontrolujte, zda jste s tímto procentem spokojeni. Pokud ne, prověřte svůj datový soubor pomocí výše uvedených kritérií.

Problémy s hašováním
Datový soubor může být přijat i v případě, že bylo před jeho nahráním provedeno nesprávné hašování nebo údaje o zákaznících nesplňují požadavky na formátování. Služba Google Ads pak ale nepřiřadí údaje účtům Google a výsledkem bude malá velikost seznamu.

Předem hašované e-maily, které technicky splňují naše požadavky na formátování, mohou být úspěšně nahrány, nicméně nesprávná metoda hašování způsobí, že služba Google Ads nebude schopna přiřadit hašovaný výstup k účtu Google. Pokud například vaše e-mailové adresy obsahovaly mezery, hašovaný výstup neposlouží jako rozpoznatelný e-mail, který by šlo použít pro přiřazení záznamu k účtu Google.

Rozhodnete-li se pro hašování před nahráním souboru, přečtěte si část Hašování datových souborů, kde je popsáno řešení dalších problémů.

Hašování datových souborů

Pokud vyberete k nahrání do služby Google Ads datový soubor s nehašovanými daty zákazníků, provede Google Ads hašování za vás. Soukromé údaje zákazníků v souboru (e-mailové adresy, jména a příjmení) budou ve vašem počítači automaticky naformátovány a hašovány a poté je pomocí zabezpečeného připojení odešleme na servery Googlu. Hašování probíhá v místním počítači, který používáte k nahrávání datových souborů, takže může proběhnout bezpečně uvnitř firemní sítě inzerenta.

Pokud se rozhodnete hašovat soubory předem:

 1. Dříve, než budete pokračovat, zkontrolujte, zda jste dodrželi výše popsané doporučené postupy související s nahráváním datových souborů. Příčinou nízké velikosti seznamu může být kombinace problémů plynoucích z nesprávného formátování a nesprávného hašování.
 2. tento nástroj na formátování vlastních seznamů zákazníků k ověření správnosti vaší metody hašování nebo k hašování vašich datových souborů.
  1. Poznámka: Společnost Google vám tyto informace poskytuje pro účely hašování dat, která použijete k vytváření vlastních seznamů zákazníků. Slouží výhradně k informativním účelům a odpovědnost za jejich použití nesete pouze vy.
  2. Jakmile se stahování souboru dokončí, otevřete jej v internetovém prohlížeči. K dispozici jsou tři nástroje:
   1. Ověření hašování – jeden vstup:
    1. Kdy použít: Hašujete vlastní údaje a chcete ověřit výstup použitím jen jediného vstupu. Tento nástroj vám ukáže, jaký výstup bude mít konverze s použitím algoritmu SHA256. Ukázkový výstup by měl odpovídat výstupu z vaší hašovací metody.
    2. Poznámka: Údaje nebudou před hašováním nijak pozměněny (neodstraní se mezery, velká písmena nenahradí malými, neodstraní se tečky před znakem @). Chcete-li zajistit co nejvyšší míru úspěšného přiřazení záznamů, zkontrolujte údaje ještě před hašováním.
   2. Vzorové hašování – výstup ve formátu CSV:
    1. Kdy použít: Hašujete dávku údajů ze souboru ve formátu CSV tím, že soubor nahrajete. Výstupem bude soubor ve formátu CSV. Velká písmena budou před hašováním nahrazena malými, mezery a tečky před znaky @ budou odstraněny. Výstup lze nahrát do služby Google Ads.
   3. Vzorové hašování – výstup v textovém formátu:
    1. Kdy použít: Hašujete dávku údajů ze souboru ve formátu CSV kopírováním a vkládáním. Výstup se zobrazí v poli napravo. Velká písmena budou před hašováním nahrazena malými, mezery a tečky před znakem @ budou odstraněny. Údaje, které uložíte do souboru ve formátu CSV, lze následně nahrát do služby Google Ads.
  3. Pokud používáte programovací jazyk Python, můžete k hašování vlastních souborů použijte tento skript.

Řešení problémů s nízkou návštěvností

Žádná nebo nízká návštěvnost je často způsobena příliš malým seznamem, příliš úzkým cílením anebo příliš nízkými nabídkami či rozpočtem ve srovnání s jinými remarketingovými kampaněmi.

Mají-li se reklamy určené zákazníkům z vlastních seznamů zobrazovat, musí být v okamžiku (potenciálního) zobrazení reklamy dosaženo minimálního prahového počtu aktivních uživatelů (aktivní uživatelé jsou uživatelé aktivní v Gmailu, ve Vyhledávání, na YouTube nebo v Obsahové síti). Počet aktivních uživatelů bude kdykoli pravděpodobně menší, než je celková velikost seznamu publika – ne všichni jsou přihlášeni stále. Proto doporučujeme vlastní seznamy s alespoň 1 000 uživateli, abyste předešli tomu, že se reklamy nebudou moci zobrazovat.

Každé další omezení cílení, které přidáte k vlastnímu seznamu zákazníků, ještě dále zúží seznam potenciálních uživatelů, na které může vaše kampaň cílit, což může vést k nízké nebo dokonce nulové návštěvnosti.

Oprava seznamů, které permanentně vykazují stav „Probíhá“

Může trvat až 48 hodin, než se nahrané vlastní seznamy zákazníků zpracují. Budete-li seznamy publika nahrávat či upravovat každý den, může se stát, že se bude permanentně zobrazovat stav „Probíhá“.

Řekněme například, že zpracování vašich seznamů publika trvá 6 hodin. Denně nahráváte každé 4 hodiny nové aktualizace seznamu. Pokaždé, když nahrajete nový seznam publika, aktivujete tím stav „Probíhá“, takže se tento stav bude zobrazovat neustále, i když už byly předchozí aktualizace dokončeny.

Řešení chyb souvisejících se seznamem

Chyba/problém Řešení
V souboru nejsou žádné údaje Zkontrolujte, zda soubor obsahuje údaje, a nahrajte jej znovu. 
Chyby formátování Zkontrolujte, zda soubor neobsahuje následující chyby:
 • Zkontrolujte, zda v souboru nejsou nějaké řádky prázdné nebo s nesprávně naformátovanými hodnotami.
 • Pokud jste data ve vašem souboru předběžně zahašovali, ujistěte se, že jsou obsažená data v požadovaném formátu SHA-256, a že vaše telefonní čísla vyhovují formátu E.164.
 • Zkontrolujte, zda jsou údaje v souboru správně naformátovány, jak předepisuje článek o požadavcích na nahrávané datové soubory 
 • Zkontrolujte formátování a oddělujte údaje o zákaznících koncem řádku nebo čárkou. Položky nesmí být odděleny mezerou ani středníkem.
Soubor neobsahuje všechna záhlaví sloupců nezbytná k přiřazení podle korespondenčních adres Přiřazení podle e-mailových adres potřebuje pouze e-mailové adresy. Přiřazení podle korespondenčních adres potřebuje odpovídající údaje zákazníků ve všech následujících sloupcích: „First Name“ (Jméno), „Last Name“ (Příjmení), „Country“ (Země) a „Zip“ (PSČ). Nahrajte soubor znovu a použijte přitom všechny sloupce a názvy záhlaví sloupců požadované u daného typu údajů o zákaznících.
Soubor obsahuje řádky s příliš velkým nebo malým počtem hodnot Zkontrolujte, zda počet hodnot na řádku odpovídá počtu záhlaví sloupců v souboru. U řádků s částečnými údaji vyplňte každou zbývající hodnotu nulou a čárkou. 
Pokud například váš seznam zákazníků má čtyři záhlaví sloupců – „First Name“ (Jméno), „Last Name“ (Příjmení), „Country“ (Země) a „Zip“ (PSČ) – řádky v souboru musí obsahovat každý 4 hodnoty oddělené čárkou. Pokud máte u některých scénářů k dispozici jen neúplné údaje, např. jméno zákazníka, ale ne jeho příjmení, nahraďte chybějící hodnoty nulou (neponechávejte prázdné).
Následující sloupce v souboru obsahují nesprávné údaje Zkontrolujte, zda údaje na řádcích odpovídají záhlavím sloupců. Například všechny údaje ve sloupci „Email“ (E-mailová adresa) musí být platné e-mailové adresy, nesmí se tam „připlést“ PSČ nebo jméno. 
Záhlaví sloupců v souboru jsou nesprávně označena Služba Google Ads vyžaduje v záhlaví sloupců konkrétní výrazy: E-mail, Telefon, Jméno, Příjmení, Země, PSČ, ID uživatele a ID mobilního zařízení. Ve sloupci Zip lze použít poštovní kódy.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory